Nelze odebrat aktualizace service Pack pro produkty sady Office 2003 nebo 2007 produkty sady Office

ÚVOD

Při pokusu odebrat z počítače aktualizaci Microsoft Office 2003 service pack nebo aktualizace starší než Service Pack 2 2007 Microsoft Office service pack a potom zkuste se vrátit k původní instalaci sady Office 2003 nebo původní instalaci systému 2007 Office nelze odebrat aktualizaci service pack.

Další informace

Například po klepnutí na tlačítko Service Pack 1 pro sadu Office 2003 v seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy Odebrat tlačítko nezobrazí. Toto chování je záměrné v aktualizace service Pack sady Office 2003 a 2007 Office service Pack. Pokud byla aktualizace service pack odebrána, instalace sady Office 2003 nebo instalaci systému Office 2007 mohou zůstat v nestabilním stavu.

K odebrání aktualizace service Pack sady Office 2003 nebo aktualizace service Pack Office 2007 z počítače, odeberte všechny aplikace sady Office 2003 nebo všech aplikací systému Office 2007 a potom znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM sady Office 2003 nebo původního disku CD-ROM Office 2007 aplikací sady Office 2003 nebo všech aplikací systému Office 2007.

Chcete-li z počítače odebrat aplikace sady Office 2003 nebo systému Office 2007, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
    V Ovládacích panelech.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku Microsoft Office 2003 edition nebo Microsoft Office suite 2007, který jste nainstalovali a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
  4. Po zobrazení výzvy k odebrání sady Office 2003 nebo systému Office 2007 z počítače, klepněte na tlačítko Ano .
Poznámka: Pokud používáte jiné aplikace sady Office 2003 nebo aplikacích sady Microsoft Office 2007 nainstalované v počítači jako samostatné aplikace (není nainstalován jako součást edice Office 2003 nebo Office 2007), bude pravděpodobně také tyto programy odebrat.

Tradičně nelze odinstalovat aktualizace service Pack sady Office. SP2 pro produkty Office Desktop 2007 odinstalovat nástroj příkazového řádku umožňuje uživatelům odinstalovat Office vydání aktualizace service pack z počítače.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
954914 popis 2007 Office service pack odinstalovat nástroj

Ačkoli lze odinstalovat aktualizaci SP2 pro produkty Office Desktop 2007, nelze odinstalovat 2007 Office servery Service Pack 2 pro serverové produkty sady Office. Hlavním důvodem je, že po instalaci 2007 Office Server Service Pack 2 provádějí změny do databáze back-end a tyto změny databáze nyní nelze vrátit. Takže obecně, soubory aktualizace service pack samostatně nelze vrátit. To ponechá uživatele dostaly do chybného stavu.

Další informace o Office 2003 s aktualizací Service pack nebo aktualizaci 2007 Microsoft Office service pack klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842532 popis Office 2003 Service Pack 1

887616 popis Office 2003 Service Pack 2

923618 popis Office 2003 Service Pack 3

936982 Popis aktualizace Microsoft Office suite 2007 Service Pack 1

953195 popis 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) a Microsoft Office Language Pack 2007 SP2


Vlastnosti

ID článku: 873125 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor