Odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 2 z počítače

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte vhodná dodatečná opatření k ochraně systému.BUG #: 24672 (Content Maintenance)

Souhrn

Tento článek popisuje způsoby odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2) z počítače.

Další informace

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.Poznámka: Aktualizaci Windows XP SP2 nelze odebrat v případě, že jste ji nainstalovali do počítače, v němž již byl nainstalován systém Windows XP s aktualizací SP2. Program pro odebrání vrátí zpět verzi systému Windows platnou před instalací aktualizace. V tomto případě se program vrátí k první instalaci systému Windows XP SP2.

Důležité: Pokud instalujete aktualizaci Windows XP SP2 do počítače, který již používá systém Windows XP SP2, vytvoříte na pevném disku novou složku pro odinstalaci. Tato nová složka zabere 50 až 100 MB místa na pevném disku. Při každé instalaci aktualizace Windows XP SP2 bude vytvořena další nová složka.

K odebrání aktualizace Microsoft Windows XP SP2 z počítače použijte některou z následujících metod:

 • Použití nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely
 • Použití skryté složky $NtServicePackUninstall$
 • Použití procesu Obnovení systému
 • Použití Konzoly pro zotavení
Důležité: Doporučuje se použít následující metody v pořadí, v jakém jsou uvedené.

Použití nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace.
 3. Klepněte na položku Windows XP Service Pack 2 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 4. Podle pokynů na obrazovce odeberte aktualizaci Windows XP SP2.

Použití skryté složky $NtServicePackUninstall$

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Když se spustí průvodce odebráním aktualizace Windows XP Service Pack 2, klepněte na tlačítko Další.
 3. Podle pokynů na obrazovce odeberte aktualizaci Windows XP SP2.

Použití procesu Obnovení systému

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na přepínač Obnovit předchozí stav počítače a potom na tlačítko Další.
 3. Klepněte na datum instalace aktualizace Windows XP SP2 a potom na položku Instalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2 v poli Bod obnovení.
 4. Klepněte na tlačítko Další a potom podle pokynů na obrazovce odeberte aktualizaci Windows XP SP2.

Použití Konzoly pro zotavení

Upozornění: Následující kroky obsahují informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém.Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Nelze-li aktualizaci Windows XP SP2 odebrat jednou z uvedených metod, postupujte podle následujících kroků:
 1. Do disketové jednotky vložte spouštěcí disketu systému Windows XP, případně do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM vložte disk CD-ROM systému Windows XP, a potom restartujte počítač.

  Poznámka:Jakmile se zobrazí následující zpráva, stisknutím libovolné klávesy spusťte počítač z disku CD se systémem Windows XP:
  Press any key to boot from CD (Stisknutím libovolné klávesy provedete spouštění z disku CD-ROM)

  Poznámka: Počítač musí být nakonfigurovaný pro spuštění z disku CD-ROM nebo DVD-ROM. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo je získáte od výrobce počítače.
 2. Po zobrazení zprávy Vítá vás instalační program spusťte stisknutím klávesy R Konzolu pro zotavení.

  Poznámka: Na obrazovce se zobrazí několik položek.
 3. Vyberte požadovanou instalaci systému Windows XP.

  Poznámka: Před stisknutím klávesy ENTER je třeba vybrat požadované číslo, jinak bude počítač restartován. Obvykle je k dispozici pouze možnost 1: C:\Windows.
 4. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte je. Pokud neznáte heslo správce, stiskněte klávesu ENTER. (Heslo je většinou prázdné.)

  Poznámka: Jestliže neznáte heslo správce, nebudete moci pokračovat.
 5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd $ntservicepackuninstall$\spuninst a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Po dokončení tohoto kroku již nelze proces odebrání zastavit.
 6. Na příkazovém řádku zadejte příkaz batch spuninst.txt a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Zobrazí se soubor Spuninstal.txt. Během posouvání souboru se zobrazí chyby a kopírované soubory. Toto chování je očekávané.
 7. Po odebrání aktualizace Windows XP SP2 zadejte příkaz exit a potom stiskněte klávesu ENTER.
 8. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Toho dosáhnete tak, že při restartování počítače stisknete klávesu F8.
  Poznámka: Po restartování může počítač zobrazit černou obrazovku. (Myš bude funkční.) V takovém případě opakujte restartování vypnutím a zapnutím počítače. Po druhém restartování se budete moci přihlásit k počítači.
 9. Po restartování se nespustí Průzkumník Windows (Explorer.exe) a ikony systému Windows a tlačítko Start nebudou k dispozici. Při řešení tohoto problému postupujte takto:
  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL spusťte nástroj Správce úloh.
  2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nová úloha (spustit).
  3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  4. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku ObjectName, klepněte na příkaz Změnit, do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu LocalSystem a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. Restartujte počítač.
 10. Pomocí některé z předchozích metod odeberte aktualizaci Windows XP SP2 z počítače.
Další informace o instalaci a použití Konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 875350 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor