V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005 se zobrazí chybová zpráva Zabránění spuštění dat

Příznaky

Pokud spustíte aplikaci v systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) nebo v systému Windows XP Tablet PC Edition 2005, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující zprávě:

Zabránění spuštění dat – Microsoft Windows
V zájmu ochrany počítače systém Windows ukončil tuto aplikaci.
Název: název aplikace
Vydavatel: vydavatel aplikace

Funkce Zabránění spuštění dat pomáhá chránit před viry a dalšími bezpečnostními hrozbami. Některé aplikace nemusejí pracovat správně, je-li tato funkce zapnuta. Chcete-li aktualizovanou verzi aplikace, obraťte se na vydavatele. Co ještě mohu udělat?


Klepnutím na tlačítko Zavřít zprávu ukončíte aplikaci a pomocí zasílání zpráv o chybách systému Windows můžete odeslat chybovou zprávu.

Příčina

K tomuto chování dochází, protože aktualizace Microsoft Windows XP SP2 pomocí funkce Zabránění spuštění dat (DEP) přispívá k prevenci proti virům a jiným bezpečnostním hrozbám.

Funkce Zabránění spuštění dat sama nebo ve spolupráci s kompatibilními mikroprocesory označuje určité oblasti paměti za nespustitelné. Pokud se aplikace pokusí spustit kód v chráněné oblasti, funkce Zabránění spuštění dat tuto aplikaci ukončí a zobrazí uživateli upozornění, bez ohledu na to, zda je kód škodlivý nebo ne.

Řešení

Chcete-li této reakci předejít, obraťte se na poskytovatele aplikace a požádejte jej o aktualizaci, která bude s funkcí Zabránění spuštění dat správně spolupracovat.

Jak potíže obejít

Je-li počítač nastaven na používání funkce Zabránění spuštění dat u všech aplikací a služeb, bude chybová zpráva funkce obsahovat tlačítko Změnit nastavení. Pokud aktualizace pro aplikaci neexistuje, přidejte následujícím postupem z chybové zprávy pro aplikaci výjimku.
 1. Pokud se zobrazí chybová zpráva uvedená v části Příznaky, klepněte na tlačítko Změnit nastavení.
 2. Zaškrtněte políčko vedle příslušné aplikace a potom klepněte na tlačítko Použít.
 3. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klepněte dvakrát na tlačítko OK a restartujte systém.

Výjimku pro aplikaci lze také přidat pomocí ovládacího panelu Vlastnosti systému. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Výkon klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V dialogovém okně Možnosti výkonu přejděte na kartu Zabránění spuštění dat a klepněte na tlačítko Přidat.
 4. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovanou aplikaci a klepněte na její název.
 5. Klepněte na tlačítko Otevřít, potom na tlačítko Použít a nakonec na tlačítko OK. Po zobrazení výzvy k restartování počítače klepněte na tlačítko OK.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Je-li počítač nakonfigurován na používání funkce Zabránění spuštění dat pouze u důležitých aplikací a služeb systému Windows, nebude tlačítko Změnit nastavení v chybové zprávě funkce k dispozici.

Konfiguraci funkce Zabránění spuštění dat pro daný počítač můžete zobrazit v ovládacím panelu Systém. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Výkon klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V dialogovém okně Možnosti výkonu přejděte na kartu Zabránění spuštění dat.
 4. Podívejte se, zda je vybrán přepínač Zapnout omezení spouštění dat pouze pro důležité systémové programy a služby nebo Zapnout omezení spouštění dat pro všechny programy a služby kromě.
Je-li počítač nakonfigurován na používání funkce Zabránění spuštění dat pouze u důležitých aplikací a služeb systému Windows, nebude možné přidat pro aplikaci výjimku. Toto chování je v aktualizaci Windows XP SP2 záměrné.

Je-li počítač nakonfigurován na používání funkce Zabránění spuštění dat pouze u důležitých aplikací a služeb systému Windows a chybová zpráva funkce se dále zobrazuje, je pravděpodobně nainstalována aplikace, která rozšiřuje funkce systému Windows. Může být nainstalována aplikace, která způsobuje problém s funkcí Zabránění spuštění dat v důležité systémové aplikaci či službě.

Pokud se toto chování objevuje poslední dobou a dříve se nevyskytovalo, můžete zobrazování chybové zprávy funkce Zabránění spuštění dat zabránit odebráním nedávno instalovaných aplikací.

Odkazy

Další informace o funkci Zabránění spuštění dat v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

875352 Podrobný popis funkce Zabránění spouštění dat v aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 875351 - Poslední kontrola: 10. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor