Jak konfigurovat e-mailový účet služby AOL v aplikaci Outlook Express

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak konfigurovat aplikaci Microsoft Outlook Express na připojení k e-mailovému účtu služby AOL (America Online).

Donedávna nebyla e-mailová technologie společnosti AOL kompatibilní s aplikací Outlook Express. Společnost AOL nyní umožnila konfigurovat pozdější verze aplikací Microsoft Outlook, Outlook Express a Microsoft Entourage na používání e-mailových účtů služby AOL.

Poznámka: Při připojení k účtu služby AOL pomocí aplikace Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Microsoft Entourage nejsou k dispozici některé e-mailové funkce služby AOL. Další informace o tomto problému naleznete v části E-mailové funkce služby AOL, které nejsou k dispozici na serveru IMAP.

Další informace

Služba AOL používá pro příchozí poštu protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) a pro odchozí poštu protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Konfiguraci aplikace Outlook Express na připojení k e-mailovému účtu služby AOL provedete následujícím způsobem.

Krok 1: Přidání e-mailového účtu služby AOL

E-mailový účet služby AOL přidáte v aplikaci Outlook Express takto:
 1. Přihlaste se ke službě AOL.
 2. Spusťte aplikaci Outlook Express. Pokud aplikace Outlook Express není váš výchozí e-mailový klient, může se zobrazit dotaz, zda chcete aplikaci Outlook Express používat jako výchozího e-mailového klienta. Chcete-li jako výchozího e-mailového klienta používat aplikaci Outlook Express, klepněte na tlačítko OK.
 3. Pokud budete vyzváni k zadání svého jména do pole Zobrazované jméno, klepněte na tlačítko Storno a potom klepněte na tlačítko Ano v okamžiku, kdy obdržíte následující zprávu:
  Nový účet sítě Internet ještě nebyl vytvořen. Chcete průvodce opravdu ukončit?
 4. V aplikaci Outlook Express klepněte na příkaz Účty v nabídce Nástroje.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na položku Pošta.
 6. Do pole Zobrazované jméno zadejte své jméno, jak se má zobrazit v odchozích e-mailových zprávách, a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailový alias služby AOL. Zadejte například uzivatel@aol.com.
 8. Klepněte na tlačítko Další.
 9. V seznamuTyp serveru příchozí pošty klepněte na položku IMAP.
 10. Do pole Server příchozí pošty (POP3, IMAP nebo HTTP) zadejte imap.aol.com.
 11. Do pole Server odchozí pošty (SMTP) zadejte smtp.aol.com a potom klepněte na tlačítko Další.
 12. Do pole Název účtu zadejte název účtu služby AOL.
 13. Do pole Heslo zadejte heslo účtu služby AOL.
 14. Chcete-li, aby aplikace Outlook Express heslo uložila, ponechejte zaškrtnutí políčka Zapamatovat heslo.
 15. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.

Krok 2: Konfigurace e-mailového účtu služby AOL

Po přidání je nutné e-mailový účet služby AOL v aplikaci Outlook Express konfigurovat. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Při návratu do dialogového okna Účty v Internetu po dokončení kroků z části Krok 1: Přidání e-mailového účtu služby AOL klepněte na kartu Pošta.

  Poznámka: Pokud dialogové okno Účty v Internetu není otevřeno, klepněte na příkaz Účty v nabídce Nástroje.
 2. Na kartě Pošta klepněte na přidaný účet služby AOL a potom na tlačítko Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Servery a potom klepnutím zaškrtněte políčko Server požaduje ověření.
 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom klepněte na kartu Upřesnit.
 5. Do pole Server odchozí pošty (SMTP) zadejte položku 587.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení má port SMTP číslo 25.
 6. Klepněte na tlačítko Použít a potom klepněte na kartu IMAP.
 7. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Ukládat speciální složky na server IMAP, klepněte na tlačítko Použít a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 9. Klepněte na tlačítko Zavřít. Obdržíte-li následující zprávu, klepněte na tlačítko Ano:
  Chcete načíst složky z přidaného poštovního serveru?

E-mailové funkce služby AOL, které nejsou k dispozici na serveru IMAP

Při konfiguraci aplikace Outlook Express na připojení k serveru IMAP služby AOL nejsou k dispozici následující funkce služby AOL:
 • Ve složce naposledy odstraněných e-mailů se e-mailové zprávy označují jako připravené k odstranění ze složky doručené nebo odeslané pošty a potom je servery IMAP služby AOL každou noc odebírají. Některé aplikace, například Outlook, zobrazují odstraněné e-mailové zprávy v původní složce s označením k odstranění. Jiné aplikace nemusejí tyto e-mailové zprávy zobrazovat.
 • Nelze zobrazit stav odeslané e-mailové zprávy nebo načíst neotevřené e-mailové zprávy od členů služby AOL.
 • Na serveru IMAP není k dispozici tlačítko Report Spam (Ohlásit nevyžádanou poštu). Chcete-li e-mailové zprávy ohlásit jako nevyžádanou poštu, přesuňte tyto e-mailové zprávy do složky nevyžádané pošty.
 • Servery IMAP služby AOL neumožňují vytváření složek v kořenové složce ani jejich odebírání z kořenové složky. Zobrazuje se složka doručené pošty, odeslané pošty, uložené pošty, nevyžádané pošty a hlasové pošty. Ke složce hlasové pošty nebudete mít přístup, pokud se nepřihlásíte k odběru produktu AOL Voicemail. Další informace o produktu AOL Voicemail získáte u společnosti AOL zadáním klíčového slova: Voicemail.
 • Do složky doručené nebo odeslané pošty nelze ručně přidávat e-mailové zprávy. E-mailové zprávy se v těchto složkách zobrazují, pouze pokud e-mailovou zprávu obdrží nebo odešle server IMAP služby AOL.

Odkazy

Další informace o tom, jak konfigurovat e-mail služby AOL, naleznete na následujícím webu nápovědy online ke službě AOL: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání odborné pomoci poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 883081 - Poslední kontrola: 20. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor