Popis známých problémů s aplikací Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2

Souhrn

Tento článek popisuje známé problémy s aplikací Microsoft Outlook Web Access v systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)-počítače se systémem. Témata jsou uvedeny v následujícím pořadí:
 • Použití aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2.
 • Existují známé problémy.
 • Ztráta funkce ovládacího prvku S/MIME aplikace Outlook Web Access.
 • Existence různých změn.

ÚVOD

Windows XP Service Pack 2 zavádí nové chování v aplikaci Microsoft Internet Explorer, který může ovlivnit uživatele aplikace Outlook Web Access. Tento článek popisuje známé problémy, které mohou nastat při použití aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2.

Další informace

Použití aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2

Chcete-li se připojit k aplikaci Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, použijte jednu z následujících metod.
 • Metoda 1 V aplikaci Internet Explorer přidejte adresu URL webu aplikace Outlook Web Access webové aplikace do seznamu Povolených webů pro blokování automaticky otevíraných oken. Doporučujeme tuto akci. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na položku Blokování automaticky otevíraných okena potom klepněte na tlačítko Nastavení blokování překryvných oken.
  2. Do pole Adresa povoleného webu zadejte adresu URL webu aplikace Outlook Web přístup.
  3. Klepněte na tlačítko Přidata potom klepněte na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Doporučujeme použít metodu 1. Metoda 1 umožňuje blokování překryvných oken dále fungovala u jiných webů.
 • Metoda 2 Při přihlášení pomocí ověřování založeném na formulářích můžete zvolit klienta Basic místo klienta Premium.

  Poznámka: Pokud nemáte pro použití metody 1 dostatečná oprávnění, doporučujeme použít metodu 2. (Například nemáte dostatečná oprávnění, chcete-li použít metodu 1, pokud používáte celoobrazovkovém režimu počítače.)
 • Metoda 3 Můžete snížit úroveň filtru. To umožňuje některých reklamních automaticky otevíraných oken, ale některé funkce aplikace Outlook Web Access pravděpodobně fungovat očekávaným způsobem.
Kromě toho můžete vypnout blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer. Nedoporučujeme však tuto akci.

Známé problémy

Úroveň filtru ovlivní funkce

Pokud je povoleno blokování automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer a je-li úroveň filtru nastavena na výchozí hodnotu Střednía nejsou-li adresa URL aplikace Outlook Web Access do seznamu Povolené weby funkce aplikace Outlook Web Access pravděpodobně fungovat očekávaným způsobem.
Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003
Mohou nastat následující problémy pouze u serveru Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003.

Blokování automaticky otevíraných oken blokuje následující akce:
 • Akce nové složky.
 • Dialogové okno přílohy .
 • Tlačítko Nová zpráva v dialogovém okně Najít jména .
 • Tlačítko Poslat zprávu kontaktu ve formuláři Kontakt.
 • Připomínky a upozornění na nový e-mail.
 • Následující příkazy v místní nabídce položek poštovní schránky:
  • Otevřít
  • Odpověď
  • Odpovědět všem
  • Vpřed
  • Vytvoření pravidla
  • Move/Copy
Navíc může zobrazit následující chování:
 • Do v dialogovém okně Najít jména vyberte uživatelské jméno a potom klepněte na tlačítko Vlastnostinebo poklepejte na položku uživatelské jméno, nastane chyba skriptu.
 • Pokud jste klepnutím na tlačítko Kontrola jmen ve formuláři Upravit pravidlo a žádné jméno nelze najít, nastane chyba skriptu.
 • Pokud poklepete nalezené uživatelské jméno a potom klepněte na příkaz Zobrazit blokované překryvné okno, zobrazí se následující zpráva:
  Opravdu že chcete opustit tuto stránku? Ztratíte všechny změny provedené od posledního uložení. Stisknutím tlačítka OK pokračovat, klepnutím na tlačítko Storno zůstanete na aktuální stránce.

  Pokud klepnete na tlačítko OK v této zprávě aktivní okno je nahrazeno oknem Vlastnosti a ztratíte všechny změny provedené od posledního uložení.
Exchange Server 5.5
Následující problémy se vyskytují pouze u serveru Exchange Server 5.5:
 • Při zobrazení zprávy je funkcí blokování překryvných oken blokováno tlačítko Odpovědět .

Ovládací prvek S/MIME aplikace Outlook Web Access přestane fungovat.

Následující informace platí pouze pro ovládací prvek S/MIME aplikace Outlook Web Access v Exchange Server 2003 a novějších verzích Exchange Server.
 • Po upgradu na systém Windows XP s aktualizací SP2, nemusí být schopen rozpoznat, že je nainstalován ovládací prvek S/MIME aplikace Outlook Web Access. Toto chování způsobí, že následující:
  • Tlačítko Zašifrovat obsah zprávy a přílohy ve formuláři vytvářené zprávy není dostupné.
  • Tlačítko Přidat k této zprávě digitální podpis ve formuláři vytvářené zprávy není dostupné.
  • Oblast Zabezpečení e-mailu formuláře Možnosti aplikace Outlook Web Access označuje, že ovládací prvek S/MIME není nainstalován. K dispozici je pouze tlačítko Stáhnout .
  • Nelze přetáhnout přílohy do formuláře pro vytvoření zprávy.
  • Uživatelé aplikace Outlook Web Access 2003 nelze zobrazit pole Skrytá , které jsou naplněny ze složky Odeslaná pošta.
Pro řešení tohoto problému je k dispozici aktualizace. Další informace o způsobu získání této aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

883543 ovládací prvek S/MIME nezavádí v aplikaci OWA klienta OWA serveru Exchange Server 2003 spustíte v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2

Poznámka: Po instalaci opravy hotfix Exchange uvedené v článku 883543 je nutné stáhnout aktualizovaný ovládací prvek S/MIME v počítači systém Windows XP s aktualizací SP2. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k aplikaci Outlook Web Access.
 2. V pravém dolním podokně klepněte na tlačítko Možnosti.
 3. V oblasti Zabezpečení e-mailu klepněte na tlačítko Stáhnout.

Různé změny

Po upgradu na systém Windows XP s aktualizací SP2, některé funkce aplikace Outlook Web Access pracovat jinak. Tyto změny nemají vliv na funkčnost a není nutné provádět žádné akce.

Příklady změn v aplikaci Outlook Web Access, patří:
 • Dialogová okna, jako je dialogové okno Možnosti zprávy , se zobrazí stavový řádek v dolní části dialogového okna.
 • Při stažení ovládacího prvku S/MIME ze stránky možnosti v aplikaci Outlook Web Access, zobrazí se dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení . Aplikace Internet Explorer v systému Windows XP s aktualizací SP2 změnila tlačítko Otevřít v tomto dialogovém Spustit. Uživatelé by klepněte na tlačítko Spustit , pokud se zobrazí dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení .
 • Při připojení k počítači se serverem Exchange Server 2003 pomocí aplikace Outlook Web Access nelze otevřít okno změnit pravidla poklepáním na pravidlo, které chcete upravit nebo změnit. Chcete-li upravit nebo změnit pravidlo, klepněte na pravidlo a klepněte na tlačítko Změnit pravidlo.
Vlastnosti

ID článku: 883575 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor