K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.0

ÚVOD

Instalační služba systému Microsoft Windows verze 3.0 dodávaná jako součást aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) je nyní k dispozici jako redistribuovatelná systémová součást pro systémy Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 a Microsoft Windows Server 2003. Nové funkce usnadňují a zefektivňují údržbu a instalace. (Nové služby zahrnují návrh, vytvoření, distribuci a správu aktualizací pro aplikace.) Tyto funkce rovněž odstraňují problémy v předchozích verzích Instalační služby systému Windows.

Další informace

Uživatelé systému Windows XP

Chcete-li instalovat Instalační službu systému Windows verze 3.0, nainstalujte aktualizaci Windows XP SP2.

Uživatelé systémů Windows Server 2003 a Windows 2000

Historie vydání:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 3.0: KB884016 verze 1.0 (8. listopadu 2004)
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 3.0: KB884016 verze 2.0 (15. listopadu 2004)
Tento aktualizovaný balíček umožňuje instalovat Instalační službu systému Windows verze 3.0 do počítačů, v nichž je spuštěná sada MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) pro systém Windows 2000.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček 884016.

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Nové funkce v instalační službě systému Windows verze 3.0

 • Pořadí oprav

  Při použití funkce pořadí oprav je sada nových nebo stávajících oprav instalována v logickém pořadí, bez ohledu na chronologické pořadí, v jakém byly opravy doručeny do počítače.
 • Opravy s možností odebrání

  Pokud jsou opravy v balíčku oprav označeny jako opravy, které lze odebrat, je možné je nyní po instalaci Instalační službou systému Windows verze 3.0 opět odebrat. Odebráním oprav lze program s instalovanými opravami vrátit do původního stavu, v jakém se nacházel před instalací oprav.
 • Efektivnější instalace oprav

  Instalace oprav je v této verzi rozšířena o několik vylepšení. Mezi vylepšení patří tyto možnosti:
  • Opravu lze instalovat poklepáním.
  • Opravy jsou menší a spolehlivější.
  • Komprimované rozdílové opravy již nevyžadují zdrojové médium.
  • V rámci jedné transakce lze instalovat několik oprav.
  • V jediné transakci lze instalovat opravy, které jsou určeny pro různé produkty.
 • Opravy bez oprávnění správce a zvýšení úrovně opravy

  Uživatelé s omezenými účty mohou nyní instalovat opravy, které byly správcem systému označeny jako důvěryhodné.
 • Rozhraní API seznamu zdrojů a rozhraní API pro správu soupisu

  Použitím nových rozhraní API seznamu zdrojů mohou správci systému snadno zjišťovat a měnit seznam zdrojových umístění, která jsou registrována v Instalační službě systému Windows. Instalační služba systému Windows 3.0 také prostřednictvím nových rozhraní API pro správu soupisu podporuje dotazy na soupis produktů, funkcí, součástí a oprav. Uživatelé s vysokou úrovní oprávnění mohou pomocí těchto rozhraní API sestavovat výčty všech kontextů uživatelů a instalací.
 • Standardní parametry příkazového řádku

  Instalační služba systému Windows usnadňuje instalaci programů díky podpoře snadno srozumitelných parametrů příkazového řádku, které řídí zobrazení, restartování, instalaci, odebrání, protokolování a použití aktualizací. Parametry příkazového řádku instalační služby systému Windows verze 2.0 budou nadále podporovány a lze je používat v kombinaci s novými parametry příkazového řádku. Podporovány jsou tyto nové parametry příkazového řádku:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Instalační služba systému Windows verze 3.0 také podporuje parametr msiexec /?. Ten zobrazí všechny parametry příkazového řádku, které jsou podporovány instalační službou systému Windows verze 3.0.
 • Lepší správa sestavení

  Správa sestavení je zdokonalena díky podpoře binárních rozdílových oprav a novým pokynům pro vytváření a správu sestavení.
 • Zdokonalené rozhraní ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy v systému Windows XP

  Panel Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech nyní uživatelům umožňuje zobrazit instalované aktualizace programů a pracovat s nimi. Je-li instalována aktualizace Windows XP SP2, uživatelé mohou zaškrtnutím jednoho políčka zobrazit aktualizace programu a jejich vztah k programu. Aktualizace jsou nyní seskupeny podle odpovídajícího programu a obsahují datum instalace.

Potíže řešené instalační službou systému Windows verze 3.0

 • Instalační služba systému Windows nepoužívala při volání funkce LogonUser správný token.
 • K chybě došlo v případě, že vlastní akce vyvolala rozhraní API, které se dotázalo na řetězec delší než 256 znaků.
 • Pokud na serveru nebyla registrována třída MSIServer, zobrazila se chyba: Instalační služba systému Windows není přístupná.
 • Pokud byla registrace produktu poškozena, funkce MsiOpenProduct se nezdařila.
 • Pokud jste otevřeli místní nabídku pro ikonu programu a pak jste zavřeli okno prohlížeče poklepáním na ikonu programu, instalace skončila chybou.
 • Pokud cesta obsahovala mezeru, tabulka ServiceInstall neprovedla správnou instalaci služeb.
 • Funkce MsiGetComponentPath někdy neočekávaně skončila chybou.
 • Pokud jste při inicializaci stroje instalační služby zrušili instalaci programu, akce byla ignorována a byla vrácena neočekávaná chyba.
 • Když jste se pokusili odebrat program, jako spuštěný program se zobrazil nesprávný název programu.
 • Nesprávně zapsaná tabulka MsiAssemblyName mohla zabránit v odebrání globálních sestavení z počítače.
 • Instalační služba systému Windows vrátila instalaci v případě, že se nezdařilo potvrzení vlastních akcí. Přesto však instalace místo chyby oznámila úspěšné provedení.
 • Instalační služba systému Windows nepodporovala použití filtrů externího uživatelského rozhraní pro zprávy o používaných souborech. Instalační služba systému Windows verze 3.0 nyní do veřejných hlaviček přidává parametr INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • Hodnota registru DependantService byla zkrácena.
 • Při chybě funkce BindImage rozhraní API neuložila instalační služba systému Windows do protokolu dostatečné informace.
 • Instalační služba systému Windows nedeklarovala ve veřejné hlavičce parametr INSTALLMODE_NODETECTION_ANY pro funkci MsiProvideAssembly.
 • Aktivace COM se nezdařila v případě, že součást byla spuštěna ze zdroje a ověření zdroje se nezdařilo.
 • Místo ukazatele ve tvaru hodin se zobrazil akční ukazatel, jehož tvar se neměnil.
 • Po chybě se služba neukončila.
 • Pokud byl správci nebo místnímu systému odmítnut přístup k souboru, Instalační služba systému Windows nemohla soubor odstranit.
 • Tabulka ServiceInstall nerespektovala bit msidbServiceInstallErrorControlVital v případě, že došlo k deaktivaci modálních dialogových oken použitím parametru /qb- nebo /qn.
 • Metoda OpenPackage ignorovala příznak relace v nouzovém režimu.
 • V definici typelib pro rozhraní automatizace instalační služby systému Windows nebyla uvedena definice instalační tabulky msiUILevelSourceResOnly.
 • Soubory s verzemi nebylo možné instalovat, pokud doprovodné soubory byly určeny pomocí součástí spouštěných ze zdroje.
 • Dialogové okno chyby, které používá okno Informace o uživateli, používalo chybný ukazatel.
 • Po stisknutí mezerníku nebo klávesy ENTER došlo k povolení skrytého tlačítka Storno.
 • V případě nastavení DisableMSI=1 umožňovala instalační služba systému Windows generování skriptů upozornění pouze správcům.
 • Po zobrazení výzvy, aby uživatel klepnul na tlačítko Opakovat nebo Storno se pro chyby zabezpečení zobrazilo pouze tlačítko OK.
 • Při odebrání programů došlo ke smazání proměnných prostředí.
 • Rozhraní API Instalační služby systému Windows pro vrácení cest součástí vracelo nesprávnou cestu v případě, že součást byla instalována pomocí součásti pro spuštění ze zdroje a identifikátor disku média pro danou součást byl větší než 99.
 • Instalační služba systému Windows neumožnila pro účty správce a systému odebrat soubory s oprávněním jen pro čtení.
 • Pokud název okna obsahoval odkazy typu [název_vlastnosti], dialogové okno FilesInUse pravděpodobně zobrazilo nesprávný název.
Vlastnosti

ID článku: 884016 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Váš názor