Jak nainstalovat Small Business Server 2003 v existující doméně Active Directory

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak nainstalovat Microsoft Windows Small Business Server (SBS) 2003 systémem počítače do existující domény, který aktuálně nemá serveru SBS.

Upozornění: Měli byste použít kroky popsané v tomto článku jako osnova jak nainstalovat do nového počítače SBS 2003 v existující doméně zachovat stávající infrastruktury adresářové služby Active Directory.

V tomto článku byste neměli používat k přidání počítače se serverem SBS 2003 k síti v případě existujícího serveru SBS 2000 nebo serveru SBS 2003 řadiče domény pro účely migrace. Který použijete v dokumentech white paper přenesení. V dokumentech white paper Migrace naleznete na následujících webech:Tento článek nemá v úmyslu poskytnout řešení migrace. Však pokud pomocí kroků v tomto článku připojí k existující doméně, která již obsahuje počítače se serverem SBS 2003 nebo počítači serveru SBS 2000, je třeba snížit úroveň existujícího serveru SBS ručně spuštěním Dcpromo.exe odebrání počítače z domény. Tento proces důchodu musí dojít v rámci 7 dní přidávání nového počítače SBS 2003 do domény nebo nový počítač SBS 2003 může zobrazit upozornění a pravidelně vypnout.

Po instalaci nového počítače SBS 2003 v existující doméně nebo nový počítač SBS 2003 může zobrazit upozornění a pravidelně vypnout, musí být splněny následující podmínky:
 • Nový počítač SBS 2003 musí být řadič domény, který je nainstalován v kořenovém adresáři domény.
 • Nový počítač SBS 2003 musí mít všechny role FSMO Flexible Single Master operace ().
 • Nový počítač SBS 2003 musí být server globálního katalogu a musí být licenční server.
 • Nesmí být existující vztahy důvěryhodnosti domény ani podřízené domény.
 • V doméně může existovat pouze jeden server SBS. Pokud je nainstalována SBS 2003, žádné SBS 2003 nebo 2000 server lze nainstalovat do stejné domény.
 • Je třeba dokončit SBS integrované instalace na nový server a nainstalovat správný počet licencí klientského přístupu SBS podle potřeby. Server SBS 2003 vypnout nebo být v nepodporovaném stavu může způsobit selhání splňovat tyto podmínky.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

842690 seznam součástí, které jsou zahrnuty v systému Windows Small Business Server 2003

Další informace

Chcete-li nainstalovat do počítače SBS 2003 v existující doméně Active Directory, postupujte takto:
 1. V doméně systému Windows 2000 je třeba připravit služby Active Directory před instalací SBS 2003 počítače v doméně. Další informace o instalaci řadiče domény Windows Server 2003 do existující doménové struktuře systému Windows 2000 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  278875 Dcpromo.exe Winnt32.exe protokol a chyby při vytvoření řadiče domény Windows Server 2003 v doméně Windows 2000 nebo v doménové struktuře nebo při inovaci řadiče domény Windows 2000, který je umístěn v doménové struktuře Windows 2000 na systém Windows Server 2003

 2. Spusťte instalaci SBS 2003 vložením CD 1 do jednotky CD nebo DVD.
 3. Pokud je nainstalován operační systém a počítač se restartuje a pokračuje s integrované instalační program, klepněte na tlačítko Storno ukončete integrovaného instalačního programu.

  Poznámka: V tomto okamžiku je nutné zrušit integrovaného instalačního programu. Pokud budete pokračovat s integrované instalace, nelze připojit počítač SBS 2003 v existující doméně.
 4. V počítači SBS 2003 konfigurace statické adresy IP na síťové karty a zkontrolujte, zda konfigurace DNS zahrnout existující server, který je hostitelem zóny Active Directory.

  Poznámka: Může příkazem ping kontaktovat ostatní počítače v síti pomocí jejich plně kvalifikované názvy domény (FQDN) po provedení tohoto postupu.
 5. V počítači SBS 2003 existující doméně, spusťte Dcpromo.exe program.

  Poznámka: K vytvoření nové doménové struktury a vytvoření podřízené domény.
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcpromoa potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte dvakrát na tlačítko Další .
  3. Klepněte na tlačítko Další řadič domény pro již existující doménua potom klepněte na tlačítko Další.
  4. Zadejte pověření pro účet správce domény a potom klepněte na tlačítko Další.
  5. V oblasti název domény zadejte název FQDN oboru názvů domén služby Active Directory, který chcete připojit a klepněte na tlačítko Další. Zadejte například contoso.local. Pokud si nejste jisti úplný název domény, klepněte na tlačítko Procházet vyberte správnou doménu.
  6. Klepněte na tlačítko Další přijměte výchozí umístění složky databáze a protokolu.
  7. Klepněte na tlačítko Další přijměte výchozí umístění pro sdílený systémový svazek.

   Poznámka: Pokud potřebujete změnit umístění sdílený systémový svazek, je nutné vybrat svazek systému souborů NTFS.
  8. Zadejte heslo správce režimu obnovení adresářových služeb a potom klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: To je heslo, které používáte v režimu obnovení adresářových služeb, nebo při použití konzoly pro zotavení.
  9. Na obrazovce Přehled klepněte na tlačítko Další spusťte Dcpromo.exe program. Tento proces může trvat několik minut.
  10. Klepněte na tlačítko Dokončit Dcpromo.exe program a potom klepněte na tlačítko Restartovat.
  11. Přihlášení k počítači po restartování a potvrďte, že počítač úspěšně povýšen na řadič domény. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda klepněte na tlačítko OK.
  12. Na příkazovém řádku zadejte příkaz gettypea stiskněte klávesu ENTER. Výstup se nahrazuje tímto:

   Host Name: ServerName Name: Windows Server 2003 for Small Business Server Version: 5.2 Build 3790
   Role: Domain Controller
   Components: Not Installed
 6. Nainstalujte službu server DNS. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  3. V seznamu Součásti Windows poklepejte na položku Síťové služby.
  4. Klepnutím zaškrtněte políčko Systém DNS (Domain Name) a klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.


   Další informace o konfiguraci serveru DNS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 7. Povýšení počítače SBS 2003 na server globálního katalogu. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory sítě a služby.
  2. Rozbalte položku servery, rozbalte Default-First-Site-Name, rozbalte položku Servers, rozbalte položku SBS 2003 počítače, klepněte pravým tlačítkem myši NTDS Settingsa klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Obecné , klepnutím zaškrtněte políčko globálního katalogu přiřadit role globálního katalogu tento počítač a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Otevřete Prohlížeč událostí v protokolu událostí adresářové služby a čekání na událost 1119 nebo 1869 s popisem, že tento řadič domény je nyní globální katalog.
  5. Restartujte počítač.

   Poznámka: Restartování počítače nebo odebrat další servery globálního katalogu, dokud nebude přijímat události 1119 nebo 1869. Je-li to provést, bude vyvolat nepříznivé účinky, protože žádné servery globálního katalogu k dispozici pro zpracování požadavků.
 8. Po úspěšně je nový počítač povýšen na server globálního katalogu, odeberte ostatní servery globálního katalogu v doméně. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory sítě a služby.
  2. V podokně konzoly rozbalte položku serverya potom rozbalte Default-First-Site-Name.
  3. Rozbalte položku Servers, rozbalte všechny počítače, než počítač SBS 2003, klepněte pravým tlačítkem myši Nastavení NTDSa poté klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Poznámka: Bude pravděpodobně nutné opakovat tento krok více než jednou Pokud je uveden více než jeden počítač, než počítač SBS 2003.
  4. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka globálního katalogu přiřadit role globálního katalogu tento počítač a potom klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud není zaškrtnuto políčko globálního katalogu , přejděte ke kroku 8.
  5. Restartujte všechny počítače, které jste odebrali roli serveru globálního katalogu.

   Poznámka: Počkejte na účet a informace o schématu k replikaci na nový server globálního katalogu.
 9. Převod rolí FSMO na počítači SBS 2003. Chcete-li to provést, postupujte takto pro každou roli FSMO:
  1. Hlavní server relativních ID (RID) přenosu role. To lze provést:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
   2. Klepněte pravým tlačítkem na název organizace, klepněte na příkaz Všechny úkolya potom klepněte na příkaz Hlavní operační servery.
   3. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na kartu RID .
   4. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na tlačítko změnit.
   5. Klepněte na tlačítko Ano potvrďte, že chcete roli přenést a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Přenesení role emulátoru primárního řadiče domény. To lze provést:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
   2. Klepněte pravým tlačítkem na název organizace, klepněte na příkaz Všechny úkolya potom klepněte na příkaz Hlavní operační servery.
   3. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na kartu PDC .
   4. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na tlačítko změnit.
   5. Klepněte na tlačítko Ano potvrďte, že chcete roli přenést a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. Přenesení role hlavního serveru infrastruktury. To lze provést:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory Users and Computers.
   2. Klepněte pravým tlačítkem na název organizace, klepněte na příkaz Všechny úkolya potom klepněte na příkaz Hlavní operační servery.
   3. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na kartu infrastruktury .
   4. V dialogovém okně Hlavní operační server klepněte na tlačítko změnit.
   5. Klepněte na tlačítko Ano potvrďte, že chcete roli přenést a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Přenesení role hlavního serveru pro pojmenování domén. To lze provést:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory domény a vztahy důvěryhodnosti.
   2. Klepněte pravým tlačítkem myši domény služby Active Directory a vztahy důvěryhodnostia potom klepněte na příkaz Hlavní operační server.
   3. V dialogovém okně Změnit hlavní operační server klepněte na tlačítko změnit .
   4. Klepněte na tlačítko Ano potvrďte, že chcete roli přenést a potom klepněte na tlačítko OK.
   5. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno.
  5. Přenesení role hlavního serveru schémat. To lze provést:
   1. Můžete přenesení role hlavního serveru schémat nástroj. Soubor Schmmgmt.dll však musí být registrována pomocí nástroje schémat jako modul snap-in konzoly MMC. Chcete-li zaregistrovat soubor Schmmgmt.dll, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regsvr32 schmmgmt.dlla potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Zobrazí se zpráva s potvrzením, že registrace byla úspěšná.
   2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmca potom klepněte na tlačítko OK.
   3. Klepněte na soubora potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat modul Snap-in.
   4. Ve skupinovém rámečku Popis klepněte na tlačítko Přidat.
   5. Klepněte na položku Schéma služby Active Directory, klepněte na tlačítko Přidata potom klepněte na tlačítko Zavřít.
   6. Klepněte na tlačítko OK
   7. Klepněte pravým tlačítkem myši Schéma služby Active Directorya potom klepněte na příkaz Změnit řadič domény.
   8. V oblasti Vyberte řadič domény klepněte na tlačítko Zadat názeva zadejte název počítače SBS 2003.
   9. Klepněte pravým tlačítkem myši Schéma služby Active Directorya potom klepněte na příkaz Hlavní operační server.
   10. V dialogovém okně Změnit hlavní server schémat klepněte na tlačítko změnit.
   11. Klepněte na tlačítko Ano, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Zavřít.
   Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   Jak zobrazit 324801 a přenosu role FSMO v systému Windows Server 2003

 10. Přesunete na site server do počítače SBS 2003. To lze provést:
  1. V počítači SBS 2003 klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory sítě a služby.
  2. Rozbalte položku serverya potom klepněte na tlačítko Výchozí-First-Site-Name.
  3. Nastavení licencování sítěklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Klepněte na tlačítko změnit, zadejte název nového počítače SBS 2003 v oblasti Zadejte název objektu k výběru a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správa licencí vlastnosti nastavení webu .

   Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   273475 licencí v systému Windows 2000 a rozdíly v systému Windows NT 4.0

 11. Počkejte na nové objekty služby Active Directory, replikace na počítači SBS 2003. Doba, kterou tato akce trvá, závisí na velikosti Active Directory a na výkon sítě. Můžete zobrazit v protokolu událostí adresářové služby ověřte, že replikace byla úspěšně dokončena. SBS 2003 integrované instalační program nemůže pokračovat, pokud replikace nebyla dokončena nebo se nezdařila replikace.

  Pokud chcete otestovat replikace, můžete vytvořit nového uživatele test v řadiči domény a po několik minut potvrďte, že objekt byl replikován do počítače SBS 2003. Můžete také vynutit replikaci z řadiče domény. To lze provést:
  1. V počítači SBS 2003 klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Active Directory sítě a služby.
  2. V levém podokně rozbalte Default-First-Site-Name, rozbalte položku Serversa rozbalte řadič domény, který chcete replikovat z.
  3. Klepněte na položku Nastavení NTDS. V pravém podokně jsou uvedeny jeden nebo více objektů. Jeden z těchto objektů je odkaz na řadič domény, který chcete replikovat z. Chcete-li zobrazit "popisný" název objektu, klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a zobrazit název. Klepněte pravým tlačítkem myši objekt řadiče domény a potom klepněte na příkaz Replikovat. Replikace probíhá okamžitě.
 12. Změňte nastavení DNS na všech řadičích domény, aby odkazovaly na nový počítač SBS 2003 jako primární server DNS. Chcete-li to provést, postupujte takto.

  Poznámka: Tento postup na všech řadičích domény ve službě Active Directory včetně počítače SBS 2003.
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Ovládací panely, přejděte na příkaz Síťová připojení, klepněte pravým tlačítkem myši na připojení interní sítě a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepnutím vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP)a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Změna upřednostňovaného serveru DNS. Jako upřednostňovaný server DNS zadejte adresu IP počítače se serverem SBS 2003. Tuto změnu lze proveďte také v počítači SBS 2003.

   Poznámka: Alternativní server DNS může odkazovat na předchozí upřednostňovaný server DNS, dokud je server, který je hostitelem zóny Active Directory.
 13. V počítači SBS 2003 SBS 2003 CD-ROM 1 Vložte do jednotky CD nebo DVD a pokračujte integrované instalace SBS 2003 a jeho součástí.
 14. Máte Microsoft Exchange Server nainstalován v organizaci, integrovaný instalační program nainstaluje do existující organizace Exchange Server. Pokud již máte Exchange 2003 Server nebo serveru Exchange 2000 Server v organizaci a chcete vyřadit tento Exchange Server, můžete přesunout poštovní schránky a veřejné složky na nový server Exchange 2003 před vyřazením staré Exchange Server. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  822931 způsob odebrání prvního počítače serveru Exchange 2003 Server ze skupiny pro správu


  Chcete-li přesunout poštovní schránky a veřejné složky, postupujte takto:
  1. Na existující Exchange Server v organizaci spusťte správce Exchange System Manager. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Microsoft Exchangea potom klepněte na tlačítko Správce systému.
  2. V horní části stromu v levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Název organizace (Exchange) a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit skupiny pro správu , klepnutím zaškrtněte políčko zobrazení skupin směrování a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Rozbalte kontejner Recipients a potom klepněte na položku Služba aktualizace příjemce.
  5. Poklepejte na každou položku a pak zadejte název nové Exchange Server, spuštěný na počítači SBS 2003 v oblasti serveru Exchange .
  6. Rozbalte položku Administrative Groups, rozbalte Název správní skupiny, rozbalte položku Routing Groupsa potom rozbalte uzel První skupina směrování.
  7. Klepněte na tlačítko spojnice, klepněte pravým tlačítkem myši SMTP connector, pokud je k dispozici, změnit server, který je uveden v oblasti místní předmostí do nového počítače SBS 2003 a potom klepněte na tlačítko OK.
  8. V levém podokně v První skupina směrování, klepněte na tlačítko Členové.
  9. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši nový počítač SBS 2003 a potom klepněte na tlačítko nastavit jako hlavní.
  10. V levém podokně rozbalte položku Administrative Groups, rozbalte Název správní skupiny, rozbalte položku Serversa potom rozbalte položku Exchange Server, který existoval před přidáním nové Exchange Server v počítači SBS 2003.
  11. Rozbalte uzel První skupina úložiště, rozbalte položku Úložiště poštovních schráneka potom klepněte na tlačítko poštovní schránky.
  12. Vyberte všechny poštovní schránky, klepněte pravým tlačítkem myši poštovní schránky a potom klepněte na tlačítko Úlohy serveru Exchange.
  13. V Průvodci úlohou Exchange klepněte na tlačítko Přesunout poštovní schránkya potom klepněte na tlačítko Další.
  14. Klepnutím vyberte v seznamu Server do nového počítače SBS 2003 a potom klepněte na tlačítko Další.
  15. Určete způsob zpracování poškozených zpráv a potom klepněte na tlačítko Další dvakrát do poštovní schránky do nového počítače SBS 2003 znovu domácí postup přesunutí poštovní schránky.

   Poznámka: Tento postup také znovu homes veřejné složky do nového počítače SBS 2003.
  16. Klepněte na tlačítko Dokončit.
  17. Jakmile je úspěšné replikace, odeberte Exchange Server z počítače, který má být vyřazena. Pokud je počítač, který má vyřadit také řadič domény, spusťte program Dcpromo.exe odebrání počítače z domény před fyzicky vyřadit.


   Poznámka: Přejděte na nový Exchange Server všem uživatelům Exchange Server musí pokyn.

   Pokud je řadič domény fyzicky odebrán a Průvodce instalací služby Active Directory (Dcpromo.exe) není spusťte nejprve snížit úroveň řadiče domény na členský server, objekt počítače stále existuje jako řadič domény ve službě Active Directory. Předchozí objekt počítače musí být odstraněny ze služby Active Directory. Další informace o tom, jak ručně odebrat data konfigurace řadiče domény ze služby Active Directory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

   Jak 216498 odebrání dat ve službě Active Directory po snížení úrovně řadiče domény neúspěšné

   Poznámka: Před vyřazením fyzicky libovolný řadič domény v síti, zkontrolujte, zda že je snížení úrovně řadiče domény pomocí programu Dcpromo.exe.

Vlastnosti

ID článku: 884453 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor