Ověřování protokolem PEAP není úspěšné při připojení k serveru RADIUS jiných výrobců

Příznaky

Po instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) neověřuje připojení Extensible Authentication protokol PEAP (Protected) úspěšně. K tomuto problému dochází při pokusu o ověření na server RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service () třetí strany.

Poznámka: V některých případech počáteční připojení může provádět ověření úspěšně, ale následné rychlé připojení ověřování pokusů nemusí úspěšně připojit.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud serveru RADIUS výrobců používá jinou metodu pro výpočet id formátu (EAP-TLV): délka: hodnota typu protokolu EAP (Extensible Authentication) než metoda, která používá systém Windows XP.

Poznámka: Systém Windows XP s aktualizací SP2 přidány další platnosti ověření EAP-TLV data, která je vložena v paketech PEAP.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Musíte mít nainstalován instalaci této opravy hotfix systému Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Informace o restartování počítače

Po instalaci této opravy hotfix po restartování počítače.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix není nahrazena další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
----------------------------------------------------------------
25-Sep-2004 01:39 5.1.2600.2523 112,128 Rastls.dll x86

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" tohoto článku.

Další informace

Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 885453 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor