Jak nainstalovat opravy hotfix serveru ISA a aktualizace

ÚVOD

Proces správy aktualizace softwaru umožňuje organizacím řízení jak mohou udržovat a nasadit vydání softwaru jejich výrobní prostředí. Software update management zvyšuje provozní efektivitu a účinnost, pomáhá překonat chyby zabezpečení a pomáhá udržovat stabilitu v provozním prostředí. Obecné informace o softwaru společnosti Microsoft aktualizace strategie, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Při plánování strategie aktualizace softwaru pro počítače se systémem Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server), zvažte následující doporučení:
 • Ujistěte se, že počítače se systémem ISA Server obsahuje nejnovější aktualizace systému Windows.
 • Jakmile budou k dispozici nainstalujte důležité aktualizace a aktualizace zabezpečení pro ISA Server. Navíc nainstalujte aktualizace pro součásti, které byly nainstalovány pomocí serveru ISA Server, například Microsoft Data Engine (MSDE), jakmile budou k dispozici.
 • Je možné instalovat žádné opravy hotfix, které jsou k dispozici z Microsoft Product Support Services na adresu konkrétní problémy, které nastat. Nicméně vzhledem k tomu, že tento druh opravy hotfix je obvykle součástí další aktualizaci service pack pro ISA Server, doporučujeme počkat na aktualizaci service Pack, která obsahuje opravy hotfix, pokud se týká je přísně.
 • Aktualizace serveru ISA Server a aktualizace service Pack jsou kumulativní. Aktualizace service pack pro konkrétní verzi serveru ISA obsahuje všechny dříve vydané aktualizace a opravy pro tuto verzi. Aktualizace service pack nebo kumulativní aktualizaci lze nainstalovat v počítačích se systémem uvolnění do výroby (RTM) verze serveru ISA Server nebo v počítačích se systémem ISA Server a žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které byly vydány od RTM.

Další informace

Předpoklady

Měli byste nainstalovat opravy hotfix a aktualizace pouze v počítačích, které používají verzi serveru ISA Server, který je určen pomocí opravy hotfix nebo aktualizace. Například měli byste nainstalovat opravy hotfix a aktualizace pro ISA Server 2004 Standard Edition pouze v počítačích se systémem ISA Server 2004 Standard Edition. Opravy hotfix produktu ISA Server 2006 můžete nainstalovat pouze v počítačích se systémem ISA Server 2006.

Stažení a instalace opravy hotfix

Stáhněte a nainstalujte opravu hotfix podle pokynů popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro opravu hotfix služby technické podpory, nebo jak je popsáno v Microsoft Download Center.

Při instalaci opravy hotfix ovladače a služby může zastavit v počítači se systémem ISA Server. V některých případech bude pravděpodobně nutné fyzicky odpojte počítač ISA Server z nedůvěryhodných sítích, například externí sítě před instalací opravy hotfix. Zjistíte, zda toto odpojení požaduje čtení článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který je součástí opravy hotfix nebo pokynů ke stažení webu.

Poznámka: Pokud jsou nainstalovány služby serveru ISA Server ISA Server přejde do režimu uzamčení při instalaci. Po dokončení instalace je nutné restartovat počítače ISA Server nebo členů pole.

Instalace pro správu

Pomocí instalace pro správu lze integrovat aktualizace do umístění instalace pro správu ISA Server před spuštěním instalace serveru ISA Server. Další informace o instalaci pro správu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak nainstalovat aktualizace pro verze Enterprise serveru ISA Server

 • Aktualizace serveru ISA Server a aktualizace service Pack je třeba instalovat na všech členů pole a servery konfigurace úložiště.

 • Před instalací aktualizace ISA Server 2004, Enterprise Edition nutné přihlášení k serveru konfigurace úložiště pomocí stejná pověření, které byly použity k instalaci během počáteční instalace serveru ISA server konfigurace úložiště. Pokud nainstalujete tuto aktualizaci pomocí jiného účtu správce, může instalace selhat. V tomto případě obdržíte chybovou zprávu "Instalační program nemůže inicializovat nastavení ISA Server".
 • Služby serveru ISA Server nemusí spustit po instalaci nebo odebrání aktualizace serveru ISA Server. Tomuto problému může dojít, pokud počítače, který je spuštěna služba není synchronizována s serveru konfigurace úložiště. V tomto případě použijte uzel sledování konzolu Správa serveru ISA ručně restartujte služby.
 • V nasazení ISA Server Enterprise, ve kterém jsou členy matice ISA Server nainstalována v režimu pracovní skupiny a serveru konfigurace úložiště je součástí domény se nezdaří aktualizace ISA Server, které jsou nainstalovány pomocí mechanismu Microsoft Update. K tomuto problému dochází, protože žádná pověření pro přístup k serveru konfigurace úložiště k dispozici. Vrácení zpět je úspěšná po selhání aktualizace. Následující zástupná řešení jsou k dispozici pro tento problém:
  • Pro ISA Server 2004 Enterprise Edition získejte důležité aktualizace z následující webu služby Stažení softwaru:Potom nainstalovat aktualizace na příkazovém řádku a zadejte pověření.
  • Pro ISA Server 2006 Enterprise Edition jsou splněny následující podmínky:
   • Aktualizace ISA Server 2006 Enterprise Edition, které byly vydány před ISA Server 2006 Supportability aktualizace (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94689), která byla vydána na 11 září 2007 nelze nainstalovat pomocí alternativní metody. Neexistuje žádné řešení.
   • Aktualizace ISA Server 2006 Enterprise Edition, které byly vydány po ISA Server 2006 Supportability aktualizace, včetně aktualizace supportability získejte důležité aktualizace z Microsoft Download Center. Při spuštění aktualizace, zobrazí se dialogové okno během instalace, můžete zadat pověření, která mají být použita. Nebo můžete nainstalovat aktualizace na příkazovém řádku.
  Chcete-li nainstalovat aktualizace na příkazovém řádku a zadejte pověření, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  msiexec /p <msp> REINSTALL=all REINSTALLMODE=omus STORAGESERVER_CONNECT_ACCOUNT=mydomain\mydomainpermitteduser STORAGESERVER_CONNECT_PWD=mypwd /qb /l*v msilogfilename.log
  Poznámka: Pokud použijete tuto metodu, chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, aktualizaci nelze odebrat. Chcete-li odinstalovat tuto aktualizaci, musíte použít následující řešení:
  1. Exportujte konfiguraci pole.
  2. Odinstalování serveru ISA Server.
  3. Znovu nainstalujte ISA Server.
  4. Importujte konfiguraci pole.

Postupné aktualizace

Ve velkých společnostech nebude pravděpodobně možné nainstalovat aktualizace, které jsou současně ve všech počítačích ISA Server. V tomto případě doporučujeme instalovat aktualizace v následujícím pořadí:
 1. V každém počítači se systémem ISA Server Management console (pro vzdálenou správu).
 2. Na každém serveru konfigurace úložiště.
 3. Podle potřeby spustit inovace zvlášť na každý server v matici a opakujte pro všechna pole. Chcete-li zachovat dostupnost, postupujte takto v každém počítači ISA Server:
  1. Pokud je server vyrovnávání zatížení pomocí funkce Vyrovnávání zatížení sítě nebo jakýmkoli jiným mechanismem Vyrovnávání zatížení, je odeberte z konfigurace služby Vyrovnávání zatížení serveru.
  2. Odstraní existující připojení, které server zpracovává.
  3. Nastavení služby Vyrovnávání zatížení sítě na "pozastaveno", chcete-li zabránit automatické znovu po restartování.
  4. Nainstalujte aktualizaci.
  5. Proveďte další kroky vyžadované balíček aktualizace.
  6. Pokud je vyžadováno restartování serveru.
  7. Spuštění služby Vyrovnávání zatížení sítě na aktualizované serveru.
Důležité: Po instalaci aktualizace konzoly vzdálené správy nebo na serveru konfiguraci úložiště, použít následující stavy:
 • Aktualizace nemá vliv na počítače vzdáleně spravovaného serveru ISA Server nebo matice členy, které nemají ještě nainstalovanou aktualizací.
 • Funkce, které jsou k dispozici aktualizace může být pouze částečně funkční, takto:
  • Funkce, které nevyžadují změnu v počítači ISA Server bude fungovat podle očekávání. Změny zásad provedené v počítači vzdálenou správu například ovlivní všechny členy pole.
  • Funkce, které vyžadují změnu v počítači ISA Server, nebudou funkční. Aktualizaci SP1 pro ISA Server 2006 například poskytuje funkci tlačítka test ověřte nastavení publikování na webu. Tato funkce nebude k dispozici pro členy pole, které nejsou spuštěny SP1.

Pokud není aktualizace nainstalována na všech členů pole, lze poskytnout pouze servery se službou aktualizace funkce aktualizace. Podle požadavků klientů je rovnováha mezi členy matice, klienti nemohou využívat změněné chování Pokud požadavek je obsluhovány matice člen, který nemá nainstalovanou aktualizaci.

Jiné problémy

Při spuštění sledování aplikace, například Microsoft Operations Manager (MOM) Management Pack pro ISA Server ISA Server soubory používáte. Pomocí těchto souborů mohou ovlivňovat instalaci serveru ISA Server. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zastavte sledování aplikace předtím, než provedete některou z následujících akcí:
 • Opravit, upravit, instalaci nebo aktualizaci ISA Server
 • Instalace a odinstalace aktualizace service pack
 • Upgrade serveru ISA Server

Řešení potíží s instalací

Protokol není ve výchozím nastavení vytvořeny při instalaci opravy hotfix. Můžete určit, že protokol je vytvořen během instalace. Tohoto protokolu spolu s Microsoft Product Support Services pak můžete řešit potíže s instalací. Protokolování je pouze užitečné, pokud se instalace nezdaří. Pokud nainstalujete znovu po úspěšné instalaci, nebudou protokolovány žádné užitečné informace. Chcete-li určit, že protokol je vytvořen při instalaci této opravy hotfix, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
Msiexec /p Hotfix_NameMSP REINSTALL = ALL REINSTALLMODE = omus l * vx! Logfile_Name.log
Toto prohlášení je interpretována takto:
 • /p lze použít aktualizace.
 • Hotfix_NameMSP je název opravy hotfix souboru a umístění, kam jste stáhli soubor.
 • REINSTALL = ALL přeinstaluje funkce, které jsou již nainstalovány. Pomocí tohoto příkazu a REINSTALLMODE označují typ přeinstalace. REINSTALL používá všechna velká písmena.
 • REINSTALLMODE = omus se s REINSTALL používá k určení druhu přeinstalaci. REINSTALLMODE používá všechna velká písmena. Možnost omus označuje následující:
  • o přeinstaluje soubor nebyl nalezen nebo je starší verze.
  • m přepíše položky registru v podregistru HKEY_LOCAL_MACHINE nebo v podregistru HKEY_CLASSES_ROOT.
  • u přepíše položky registru v podregistru HKEY_CURRENT_USER nebo v podregistru HKEY_USERS.
  • znovu nainstaluje všechny zástupce a znovu uloží do mezipaměti všechny ikony.
 • /l zapne protokolování.
 • * vx Určuje zástupný znak, který zaznamenává všechny informace pomocí podrobný výstup.
 • Log Logfile_Name je název souboru protokolu.
Ve výchozím nastavení je soubor protokolu vytvořen ve stejné složce, kde spuštění příkazu msiexec .

Můžete také zkoumat relevantní informace v prohlížeči událostí. Po dokončení instalace je událost označuje, zda byla úspěšná instalace opravy hotfix.

Ověřování nainstalovaných oprav hotfix a aktualizací

Pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech najít opravy hotfix serveru ISA a aktualizace, které jste nainstalovali. Opravy hotfix jsou označeny název produktu. Název opravy hotfix také obsahuje číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který je spojen s opravy hotfix.

Odinstalování opravy hotfix

Během procesu odinstalace zdrojové soubory instalace může být požadováno, jako je například disk CD-ROM nebo síťové umístění instalačních souborů serveru ISA Server Standard Edition. Pokud jsou soubory dostupné, nemusí spustit službu Microsoft Firewall. Pokud k tomu dojde, odinstalujte aktualizaci service pack znovu a přesvědčte se, zda lze přístup ke zdrojovým souborům instalace, spusťte znovu instalaci nebo spuštění instalace serveru ISA v režimu opravit.

Pokud zrušíte odinstalování aktualizace service Pack, pokud nejste připojeni ke zdrojovým souborům instalace, nemusí spustit služby serveru ISA Server. V takovém případě umožní dokončit proces odinstalování. Chcete-li to provést, spuštění instalace aktualizace service pack znovu, spusťte opravu nebo znovu odinstalovat aktualizaci service pack.

Odinstalování opravy hotfix a aktualizace, můžete použít položku Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Chcete-li odinstalovat aplikace ISA Server 2004 hotfix nebo aktualizace, je nutné nejprve nainstalovat Instalační služba Windows Installer 3.0. Další informace o Instalační služba Windows Installer 3.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Instalaci opravy hotfix a aktualizace v počítačích klienta brány Firewall

Postupujte podle pokynů pro instalaci opravy hotfix ISA Server 2004 a ISA Server 2006 opravy hotfix nainstalovat aktualizace a opravy hotfix pro klienta brány Firewall v klientských počítačích je spuštěn software klienta brány Firewall. ISA Server 2004 zahrnuje možnost nainstalovat sdílené položky klienta brány Firewall během instalace. Každá oprava, která ovlivňuje Firewall klientský software zahrnuje opravy hotfix nebo aktualizace, můžete použít přímo do klientských počítačů. Každá oprava je také druhá oprava hotfix, která můžete použít pro ISA Server 2004 Firewall Client sdílení. Opravy hotfix, které jsou použity ke sdílené složce klienta brány Firewall lze pak distribuovat do klientských počítačů. Chcete-li aktualizovat sdílené položky klienta brány Firewall pomocí opravy hotfix nebo aktualizace, použijte jednu z následujících metod:
 • Spusťte skript Update.bat ve sdílené položce klienta brány Firewall. Cesta tento skript je obvykle \\ISA\Mspclnt\Webinst\Update.bat.
 • Spuštění příkazu msiexec ve sdílené položce klienta brány Firewall. Chcete-li to provést, zadejte následující příkaz na příkazovém řádku:
  msiexec /feumsv \\ISA\Mspclnt\MS_FWC.msi
Vlastnosti

ID článku: 885957 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor