Popis systému Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N

ÚVOD

Tento článek popisuje Microsoft Windows XP Home Edition N a Microsoft Windows XP Professional N.

Další informace

V souladu s rozhodnutím Evropské Komise společnost Microsoft vydala nové verze systému Microsoft Windows XP Home Edition a Microsoft Windows XP Professional pro distribuci v Evropě. Tyto nové verze jsou s názvem Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N, kde "N" zastupuje "Není pomocí programu Windows Media Player." Systém Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N obsahují stejné funkce jako systém Windows XP Home Edition a Windows XP Professional, ale systém Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N neobsahují program Windows Media Player. Systém Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N patří systém Windows XP Service Pack 2 (SP2). Systém Windows XP s aktualizací SP2 nabízí rozšířené technologie zabezpečení. Ostatní vydání systému Windows XP bude i nadále obsahovat program Windows Media Player a bude nadále k dispozici pro Evropské spotřebitele.

Úplný seznam souborů, které nejsou zahrnuty v systému Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Často kladené otázky (FAQ) o provádění rozhodnutí Evropské Komise společnost Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Z důvodu rozhodnutí Evropské Komise je nutné přidat media player pro systém Windows XP Home Edition N nebo Windows XP Professional N Chcete-li provést následující úkoly:
 • Přehrát zvukový disk CD.
 • Přehrávání hudebních souborů než soubory ve formátu WAV.
 • Přehrávání video souborů.
 • Poslouchat hudbu z webových stránek na Internetu.
 • Datový proud videa z webových stránek na Internetu.
 • Přehrávat soubory MIDI.
 • Vytvořte osobní videozáznamy.
 • Zobrazení vlastností souborů médií.
 • Zobrazení obrázku alba mediálních souborů.
 • Přeneste hudební soubory do osobních přehrávačů.
 • Kopírování hudby ze zvukového disku CD do počítače (rip CD).
 • Vytvořte zvukový disk CD (vypálení na disk CD).
 • Spravujte hudbu a video do knihovny obsahující album, interpreta a informace o titulku.
 • Vytvoření seznamu stop hudby.
 • Podpora zobrazení titulků pro neslyšící pomocí technologie synchronizovány Accessible Media Interchange (SAMI).
Výrobci počítačů mohou předinstalovat přehrávače multimédií třetích stran v počítačích se systémem Windows XP Home Edition N nebo Windows XP Professional N. spotřebitelé mohou také samostatně přehrávače multimediálních souborů od společnosti Microsoft nebo od třetí strany.

Různé softwarové programy mohou spoléhat na v různé míře na některé soubory, které nejsou zahrnuty v systému Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N. příkladů zahrnovat funkce médií v aplikaci Microsoft FrontPage, Microsoft Office a Microsoft Encarta. Ujistěte se, že tyto programy pracovat správně, nainstalujte program Windows Media Player a nainstalujte jednu z následujících sad médií:
 • Media Pack pro systém Windows XP Home Edition N
 • Media Pack pro systém Windows XP Professional N
Programu Windows Movie Maker vyžaduje program Windows Media Player. Chcete-li se, že program Windows Movie Maker pracuje správně, nainstalujte program Windows Media Player a nainstalujte jednu z následujících nástrojů:
 • Nástroj Windows Movie Maker pro Windows XP Home Edition N
 • Nástroj Windows Movie Maker v systému Windows XP Professional N
Různé webové stránky mohou také spoléhat na některé soubory, které nejsou zahrnuty v systému Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N. Ujistěte se, že tyto webové servery fungovat správně, nainstalujte program Windows Media Player a nainstalujte jednu z následujících sad médií:
 • Media Pack pro systém Windows XP Home Edition N
 • Media Pack pro systém Windows XP Professional N
Následující programy mohou být pouze staženy a nainstalovány z webu Microsoft Windows Update po instalaci programu Windows Media Player:
 • Media Pack pro systém Windows XP Home Edition N
 • Media Pack pro systém Windows XP Professional N
 • Nástroj Windows Movie Maker pro Windows XP Home Edition N
 • Nástroj Windows Movie Maker v systému Windows XP Professional N
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi programu Windows Media Player, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Po instalaci programu Windows Media Player lze nainstalovat z následujícího webu Windows Update odpovídající Media Pack nebo příslušné nástroje Windows Movie Maker:
Vlastnosti

ID článku: 886540 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Media Player 10

Váš názor