Hlavní problémy klientské/serverové podpory u serveru Microsoft Exchange

ÚVOD

Tento článek obsahuje seznam potíží, které oddělení služeb odborné pomoci společnosti Microsoft označilo za hlavní problémy klientské/serverové podpory u serveru Microsoft Exchange. Obsahuje také odkazy na související obsah. Článek se zejména zaměřuje na řešení problémů pro segmenty odborníků a klíčových zákazníků v rámci následujících oblastí produktů:
  • Microsoft Outlook. Tato oblast zahrnuje témata související s připojením serveru Microsoft Exchange.
  • Microsoft Outlook Web Access.
  • Funkce serveru Exchange pro mobilní uživatele. Tato oblast obsahuje témata související se vzdáleným voláním procedur (RPC) přes protokol HTTP.

Další informace

1. Microsoft Outlook

1.1 Problémy s instalací a nasazením

828377 Podporované metody instalace pro nasazení sady Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829898 Webové vysílání odborné pomoci: Nasazení sady Microsoft Office 2003 v podnikovém výpočetním prostředí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Článek Overview of an Outlook deployment (Přehled nasazení aplikace Outlook) na webu Office 2003 Editions Resource Kit:

1.2 Poradce při potížích se vzdáleným voláním procedur (RPC)

839862 Řešení potíží s dialogovým oknem Zrušit požadavek pro vzdálené volání procedur v aplikaci Outlook 2003 nebo Outlook 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325930 Řešení potíží s připojením způsobených položkami registru pro protokol klienta vzdáleného volání procedur (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830914 V případě použití e-mailového účtu na serveru Exchange Server se po spuštění aplikace Outlook 2003 zobrazí chybová zpráva s upozorněním, že vzdálené volání procedur není správně nakonfigurováno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

1.3 Problémy s režimem serveru Exchange s mezipamětí a adresářem pro režim offline

870926 Popis aplikace Outlook 2003 s režimem serveru Exchange s mezipamětí v prostředí serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
871132 Klienti serveru Exchange stáhnou v aplikaci Outlook 2003 celý adresář pro režim offline, přestože chtějí stáhnout pouze přírůstkové změny tohoto adresáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821299 V aplikaci Outlook 2003 v režimu serveru Exchange s mezipamětí trvá synchronizace nečekaně dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826252 Složka vytvořená v aplikaci Outlook nastavené na režim serveru Exchange s mezipamětí se v aplikaci Outlook zobrazí, ale nelze v ní prohlížet žádné zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823580 Konfigurace způsobu stahování adresáře pro režim offline v případě použití aplikace Outlook 2003 v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831124 Vynucení překladu adres serveru proxy a vlastních vlastností v aplikaci Outlook 2003 v režimu s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

1.4 Problémy se zabezpečením

817878 Po ukončení aplikace Outlook 2003 zůstávají přílohy ve složce zabezpečených dočasných souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
287887 Aplikace Outlook 2003 a Outlook 2002 neomezuje přístup k přílohám s příponou EML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290499 Informace pro správce týkající se funkcí zabezpečení e-mailů
Článek Customizing security settings by using the Outlook Security Template (Vlastní nastavení zabezpečení pomocí šablony zabezpečení aplikace Outlook) na webu Office 2003 Editions Resource Kit: Článek Configuring Outlook security features to help prevent viruses (Konfigurace funkcí zabezpečení aplikace Outlook na ochranu před viry) na webu Office 2003 Editions Resource Kit:

1.5 Problémy s pravidly

826964 Pravidla vytvořená v aplikaci Outlook 2002 nelze zobrazit v aplikaci Outlook 2003, lze je však zobrazit v aplikaci OWA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826265 Pokud k pravidlům přistupujete z různých verzí aplikace Outlook, může dojít k jejich poškození (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

1.6 Problémy s kalendářem a žádostmi o schůzku

890436 Jak odstraňovat potíže s chybějícími a duplicitními schůzkami v aplikaci Outlook

286166 V aplikaci Outlook 2002 a Outlook 2003 se připomenutí kalendáře a úkolů nezobrazují podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
872839 Potíže v aplikaci Outlook 2003 vyřešené v aktualizaci Office 2003 Service Pack 1

829217 Důležité informace pro použití funkce Přístup delegáta v aplikaci Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Článek Outlook meeting requests: Essential do’s and don’ts (Žádosti o schůzku aplikace Outlook: Základní pravidla používání) na webu Microsoft Office Online:

1.7 Problémy s přístupem delegáta

829217 Důležité informace pro použití funkce Přístup delegáta v aplikaci Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
826968 Jestliže si delegát chce v aplikaci Outlook 2003 nebo Outlook 2002 prohlédnout zprávu ve vaší složce Doručená pošta, zobrazí se chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309185 Ve schůzkách aplikace Outlook uložených delegátem v kalendáři vlastníka se nezobrazují informace o volném čase dalších účastníků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Článek Allow a delegate to see private appointments (Povolení delegátovi zobrazit soukromé události) na webu Microsoft Office Online: Část Delegate Access (Přístup delegáta) na webu Microsoft Office Online:

1.8 Problémy s položkami pošty

291613 Odeslání e-mailových zpráv, které zůstávají ve složce Pošta k odeslání aplikace Outlook 2003 nebo Outlook 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

1.9 Problémy s místními zásadami a zásadami skupiny

826170 Správci mohou používat šablony zásad sady Office s nastavením zásad skupiny systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Článek Policy template files (Soubory šablon zásad) na webu Office 2003 Editions Resource Kit:

2. Outlook Web Access

2.1 Nastavení konfigurace serverů front-end a back-end

837852 Na serverech front-end serveru Exchange Server 2003 není podporováno vytváření clusterů systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822443 Důležité informace pro server front-end v souvislosti se serverem Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Hardening Exchange 2003 servers (Zesílení zabezpečení serverů Exchange 2003)Článek Introduction to Exchange Server 2003 and Exchange 2000 front-end and back-end topology guide (Úvod do průvodce topologií serverů front-end a back-end serveru Exchange Server 2003 a Exchange 2000)Článek Microsoft Exchange 2000 Server front-end and back-end topology (Topologie serverů front-end a back-end serveru Microsoft Exchange 2000 Server)

2.2 Potíže při přihlášení k aplikaci OWA způsobené metodou ověřování

282805 Při přihlášení k aplikaci OWA se zobrazí okno Základní ověřování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267906 Nastavení aplikace OWA na zaregistrovaná uživatelská jména pro přihlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
183545 Mezi dvěma počítači s aplikací OWA se nedaří ověřování NTLM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327843 Řešení potíží s neúspěšným přihlášením pomocí aplikace Outlook Web Access u serveru Exchange 2000 a Exchange 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

2.3 Potíže s aplikací OWA způsobené nástroji IIS Lockdown a URLScan

309508 Konfigurace nástrojů IIS Lockdown a URLScan v prostředí serveru Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325965 Nástroj URLScan způsobuje potíže v aplikaci Outlook Web Access (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

2.4 Adresa SMTP uživatele neodpovídá zásadám pro příjemce a chyby přihlášení aplikace OWA

269498 Pomocí aplikace Outlook Web Access se nelze přihlásit k poštovní schránce na serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293386 Při implicitním či explicitním přístupu k aplikaci OWA se zobrazí chybové zprávy protokolu HTTP 401 nebo 404 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812220 Explicitní přihlášení k aplikaci Outlook Web Access (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

2.5 Konfigurace hlavičky hostitele a nesprávná konfigurace výchozího webu Internetové informační služby

312422 Při přihlášení k aplikaci OWA prostřednictvím serveru front-end v clusteru dochází k chybě HTTP 404 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
287726 Konfigurace hlavičky hostitele a informací týkajících se ověřování v aplikaci Outlook Web Access serveru Exchange 2000 na clusterovém serveru se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248033 Obvyklé příčiny chyby „HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen“ zobrazované službou IIS
319878 Nastavení aplikace Outlook Web Access jako výchozího webu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328242 Při změně hesla se zobrazuje chybová zpráva v případě, že na výchozím webu není nainstalována aplikace OWA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

2.6 Potíže v aplikaci Outlook Web Access způsobené bránou firewall

267910 V případě použití některých bran firewall se v aplikaci Outlook Web Access zobrazuje chybová zpráva Vnitřní chyba serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328663 V aplikaci Outlook Web Access se nezobrazuje obsah složky Doručená pošta nebo jiných složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280132 Připojení mezi serverem Exchange 2000 a systémem Windows 2000 prostřednictvím bran firewall (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server front-end and back-end topology guide (Průvodce topologií serverů front-end a back-end serveru Exchange Server 2003 a Exchange 2000 Server), Chapter 6: Configuring firewalls (Kapitola 6: Konfigurace bran firewall)

2.7 Potíže s přihlášením v aplikaci Outlook Web Access způsobené oprávněními systému souborů NTFS

327843 Řešení potíží s neúspěšným přihlášením pomocí aplikace Outlook Web Access u serveru Exchange 2000 a Exchange 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

2.8 Po změně výchozího portu nelze v aplikaci Outlook Web Access získat přístup k veřejným složkám

278339 Porty TCP/UDP využívané serverem Exchange 2000 Server

313905 V aplikaci OWA nelze po změně výchozího portu získat přístup k veřejným složkám; oprava vyžaduje aktualizaci Exchange 2000 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
313932 V aplikaci OWA nelze po změně výchozího portu získat přístup k veřejným složkám; oprava vyžaduje aktualizaci Exchange 2000 Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325920 Chybová zpráva při prohlížení veřejných složek v nástroji Exchange System Manager (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

3. Funkce serveru Exchange pro mobilní uživatele

888812 Webové vysílání podpory na webu TechNet: Přehled vzdáleného volání procedur přes protokol HTTP na serveru Microsoft Exchange Server 2003 a v aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o hlavních problémech souvisejících s funkcemi serveru Exchange pro mobilní uživatele naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 887271 - Poslední kontrola: 25. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor