Jak určit typ procesoru používaný v počítači se systémem Windows Server 2003 x64 nebo Windows XP Professional x64

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak určit typ procesoru používaný v počítači s jedním z následujících operačních systémů:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Další informace

Informace o typu procesoru jsou uloženy v položce registru PROCESSOR_IDENTIFIER v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Položka registru PROCESSOR_IDENTIFIER používá hodnotu řetězce, jejíž popis je následující:
 • Pokud hodnota řetězce obsahuje položku AMD64, používá počítač procesor Advanced Micro Devices (AMD) AMD64.
 • Pokud hodnota řetězce obsahuje položku EM64T, používá počítač procesor Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T).
Poznámka: Hodnota položky registru PROCESSOR_ARCHITECTURE v následujícím podklíči registru je nastavena na hodnotu AMD64 bez ohledu na to, jaký typ procesoru počítač používá:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Chcete-li určit typ procesoru, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Použití příkazu set

Chcete-li k určení typu procesoru použít příkaz set, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd do pole Otevřít a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz set a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Všimněte si řetězce zobrazeného vedle položky PROCESSOR_IDENTIFIER.

Metoda 2: Použití programu Editor registru

Chcete-li k určení typu procesoru použít programEditor registru, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
 3. V pravém podokně si všimněte řetězce zobrazeného ve sloupci Data u položky registru PROCESSOR_IDENTIFIER.
 4. Ukončete program Editor registru.
Další informace o vydáních systému Windows Server 2003 x64 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o systému Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Technická podpora pro verze x64 systému Microsoft Windows

Technickou podporu pro verze x64 systému Windows poskytuje výrobce vašeho hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje odbornou pomoc proto, že verze x64 systému Windows byla součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi x64 systému Windows. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 888731 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor