Jak vypočítat kryptografické hash hodnoty MD5 nebo SHA-1 pro soubor

ÚVOD

Při použití algoritmu hash na libovolné množství dat, například binární soubor, výsledkem je hodnota hash nebo výtah ze zprávy. Tato hodnota hash má pevnou velikost. MD5 je algoritmus hash, který vytváří 128bitové zatřiďovací hodnotu. SHA-1 je algoritmus hash, který vytváří 160bitovou zatřiďovací hodnotu.

Další informace

Nástroj File Checksum Integrity Verifier (FCIV) slouží k výpočtu hodnot kryptografické hodnoty hash MD5 nebo SHA-1 souboru. Další informace o nástroj File Checksum Integrity Verifier (FCIV) získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

841290 dostupnost a popis nástroje File Checksum Integrity Verifier

K výpočtu MD5 a SHA-1 hodnoty hash souboru, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
FCIV-md5-sha1 path\filename.ext
Například k výpočtu hodnoty hash MD5 a SHA-1 pro soubor Shdocvw.dll ve složce % Systemroot %\System32, zadejte následující příkaz:
Pomocí nástroje FCIV-md5-sha1 c:\windows\system32\shdocvw.dll
Vlastnosti

ID článku: 889768 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor