Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy

Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.

Souhrn

Tento článek popisuje kumulativní aktualizaci 1 pro systém Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4). Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 byla původně vydána 28. června 2005 a byla aktualizována 13. září 2005 na verzi v2. Tato souhrnná aktualizace obsahuje aktualizace týkající se zabezpečení, které byly pro systém Windows 2000 vytvořeny od vydání aktualizace Windows 2000 SP4 do 30. dubna 2005. Obsah souhrnné aktualizace 1 byl 30. dubna 2005 uzamčen a předán k závěrečnému testování společností Microsoft a beta-testování zákazníky. Kumulativní aktualizace zároveň zahrnuje několik důležitých aktualizací, které nesouvisí se zabezpečením. Tento článek obsahuje podrobné informace o této kumulativní aktualizaci, odpovídá na nejčastější otázky a obsahuje seznam aktualizací, které jsou v ní obsaženy.

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 pomáhá zákazníkům zlepšit a udržet zabezpečení a stabilitu počítačů se systémem Windows 2000.
Další informace o opravách, které jsou obsaženy v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

900345 Opravy zahrnuté do souhrnné aktualizace 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ze dne 28. června 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Poznámky o souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2

Po původním vydání souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 zjistila společnost Microsoft několik problémů, k nimž po její instalaci může dojít. Jedná se o izolované problémy, které se týkají jen malého počtu zákazníků. Tyto problémy jsou popsány v této části. Tato část také vysvětluje způsob řešení problémů. Pokud se vás některý z následujících problémů týká, doporučujeme, abyste nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2 nebo použili jednotlivé opravy hotfix. Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2 byla vydána 13. září 2005.

Problém 1

Popis problému: Chybové zprávy

Pokud po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2 navštívíte web Windows Update, může se zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:

 • Nebyl nalezen soubor MSXML3.DLL
 • Chyba 0x80244001
 • Chyba 0x800700C1
Tyto chyby se mohou zobrazit, pokud jste provedli expresní instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 před 18. červencem 2005 a již byla nainstalována aktualizovaná verze souboru Msxml3.dll.

Expresní instalace byla k dispozici pouze v případě, že jste systém ručně převedli na službu Microsoft Update, která byla vydána v červnu, ručně aktualizovali službu Windows Update na verzi v6 nebo použili službu WSUS, která byla vydána v červnu 2005. Tento problém byl odstraněn 18. července před automatickým převodem všech zákazníků na službu Windows Update v6. Problém neovlivňuje žádné instalace z webu Windows Update v4 ani instalace, které byly provedeny po 18. červenci. Za těchto okolností se velikost souboru Msxml3.dll mohla zmenšit na 0 bajtů. Pokud se po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 setkáte s jednou z těchto chybových zpráv, došlo pravděpodobně k popsanému problému.

Řešení

Soubor Msxml3.dll opravíte jednou ze tří následujících metod:

 • Stáhněte a nainstalujte aktualizaci zabezpečení 824151.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  824151 MS04-030: Chyba zabezpečení v procesu zpracování zpráv XML protokolu WebDAV by mohla způsobit odmítnutí služby

 • Z jakékoli instalačního disku CD-ROM systému Microsoft Windows spusťte konzolu pro zotavení. Potom zkopírujte soubor Msxml3.dll ze záložní složky $NtUpdateRollupPackUninstall$ Update Rollup do složky %systemroot%\System32.
 • Znovu nainstalujte kumulativní aktualizaci 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Můžete přeinstalovat původní verzi nebo verzi v2.
Poznámka: Expresní instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 jste před 18. červencem mohli provést pouze pomocí ruční instalace nové webové služby Microsoft Update nebo pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services). K těmto potížím může dojít jedině v případě, že z verze 4 systému Windows Update ručně upgradujete na systém Microsoft Update, nebo pokud použijete službu SUS (Software Update Services) 1.0.

Tento problém byl vyřešen drobnou změnou způsobu, jakým je tato souhrnná aktualizace publikována na webu Windows Update. Při opravě problému nebyly změněny žádné soubory. Tento problém je vyřešen v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2.

Problém 2

Popis problému: Při restartování počítače po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 se zobrazí chybová zpráva Stop 0x000001E

Při restartování počítače po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Stop 0x000001E
K tomuto problému může dojít, pokud používáte počítač se starším řadičem SCSI pro sběrnici ISA, EISA nebo MCA (Micro Channel Architecture), který není typu Plug and Play. Pokud jste již souhrnnou aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 nainstalovali a úspěšně počítač restartovali, problém se vás netýká. Nebudete potřebovat opravu hotfix 904374.

Řešení

Pokud se zobrazila tato chybová zpráva, spusťte z jakéhokoli instalačního disku CD-ROM systému Windows konzolu pro zotavení. Potom zkopírujte soubor Scsiport.sys ze záložní složky $NtUpdateRollupPackUninstall$ Update Rollup do složky %systemroot%\System32\Drivers. Po zkopírování souboru počítač restartujte.

Následující kód je příkladem příkazu pro kopírování:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
Chcete-li problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

 • Nainstalujte souhrnnou aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2.
 • Nainstalujte opravu hotfix, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  904374 Po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000001e (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Pokud jste obnovili starší verzi souboru Scsiport.sys, měli byste použít tuto opravu hotfix nebo souhrnnou aktualizaci. Tento problém je vyřešen v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2.

Problém 3

Popis problému: V počítači, který používá dynamické disky, se po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 mohou objevit dvě systémové jednotky

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


V počítači, který používá dynamické disky, se po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 mohou objevit dvě systémové jednotky. K tomuto problému dochází v souboru Mountmgr.sys. Problém se týká pouze počítačů, které používají dynamické disky, a zřejmě nemá vliv na funkčnost.

Řešení

Problém se projevuje tak, že systém po každém restartování střídavě používá původní písmeno systémové jednotky a nové virtuální písmeno systémové jednotky. Pokud není systém spuštěn na systémové jednotce se správným písmenem, měli byste systém restartovat. Před použitím řešení tohoto problému se vždy přesvědčte, zda systém používá správné písmeno systémové jednotky (původní systémová jednotka). V případě instalace libovolného softwaru tak bude zajištěno rozpoznání správné systémové jednotky.

Tento problém můžete vyřešit pomocí některé z následujících dvou metod:

 • Nainstalujte opravu hotfix, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904564 Po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 se v programu Průzkumník Windows objeví další písmeno systémové jednotky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 • Pokud jste se setkali s tímto problémem, můžete nainstalovat souhrnnou aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2.
Oprava hotfix a souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2 jsou nainstalovány pouze v případě, že je systém před instalací restartován na správné systémové jednotce. Pokud se jedná o jinou než systémovou jednotku (virtuální jednotka), může se před instalací opravy hotfix nebo verze v2 zobrazit výzva k restartování systému. Tento problém je vyřešen v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – verze v2.

Problém 4

Popis problému: V aplikacích sady Microsoft Office nelze přímo ukládat soubory na diskety

Společnost Microsoft zjistila problém v souboru Fastfat.sys. Tento problém se netýká všech systémů. V dotčených systémech nemůžete v aplikacích sady Microsoft Office přímo ukládat soubory na diskety. (Mezi aplikace sady Microsoft Office patří například Microsoft Word a Microsoft Excel.) Aktualizaci, která problém opraví, plánuje společnost Microsoft zveřejnit na webovém serveru microsoft.com/downloads.

Řešení

Tento problém vyřešíte instalací kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2.
Další informace o této kumulativní aktualizaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

904368 V počítačích se systémem Windows 2000 s nainstalovanou kumulativní aktualizací 1 pro systém Windows 2000 SP4 mohou aplikace sady Microsoft Office přestat reagovat po uložení nového souboru do disketové jednotky

Problém 5

Po instalaci souhrnné aktualizace 1 systému Windows 2000 SP4 se nemůžete připojit k serveru Citrix, který používá relace ICA

Po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 na server Citrix MetaFrame XP nebo Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 dojde k následujícím potížím při připojování k serveru Citrix, který používá relace ICA:

 • Zobrazí se chybová zpráva Stop.
 • Nezobrazí se grafické rozhraní identifikace a ověření uživatele pro přihlášení k systému Windows.
 • Je možné, že systémová konzola neodpovídá.
 • Proces Winlogon.exe příliš zatěžuje procesor.
Další informace o tomto problému a opravu hotfix od společnosti Citrix naleznete na webovém serveru společnosti Citrix:Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, vyhledejte a nainstalujte opravu hotfix 904711. Další informace o opravě hotfix 904711 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

904711 Servery Citrix MetaFrame XP nebo Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 nefungují po instalaci souhrnné aktualizace 1 na server se systémem Windows 2000 SP4 očekávaným způsobem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Problém 6

Po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 nelze servery se spuštěnou aplikací Vormetric CoreGuard restartovat v normálním režimu

Pokud dojde k těmto potížím, může server přestat reagovat a zobrazí modrou obrazovku. Stále je však možné server spustit v nouzovém režimu.

K tomuto problému dochází z toho důvodu, že souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 odstraní hodnotu REG_MULTI_SZ položky List z následujícího podklíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
Tato hodnota je požadována ovladačem filtru CoreGuard, který je zaveden při restartování počítače. Produkt Vormetric CoreGuard slouží k šifrování databází. Jestliže ovladač filtru nefunguje správně, mohou být do databáze SQL zadána nešifrovaná data. Může proto dojít k poškození databáze a data nemusí být možné obnovit.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, stáhněte si nástroj VmSP4RegFix.exe společnosti Vormetric a spusťte jej ihned po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4, avšak před restartováním počítače. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Vormetric: Informace týkající se podpory naleznete na následujícím webu společnosti Vormetric: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.


Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální znalosti společnosti Microsoft Corporation týkající se těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje žádného konkrétního jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, jehož popis může být uveden v tomto článku. Mohou existovat také jiní poskytovatelé nebo řešení jiných dodavatelů, která nejsou v tomto článku popsána. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, nesmí být tyto informace vysvětlovány jako závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo některým z uvedených jiných poskytovatelů.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Patří k nim, ale bez omezení pouze na ně, prohlášení, záruky nebo podmínky týkající se vlastnictví, neporušování práv, uspokojivého stavu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, v souvislosti s jakoukoli službou, řešením, produktem nebo jinými materiály či informacemi. V žádném případě nebude společnost Microsoft odpovídat za jakékoli řešení jiného dodavatele, které je v tomto článku uvedeno.

Další známé problémy

Předchozí problémy byly úplně vyřešeny v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2. Tato část popisuje další známé problémy. Tyto problémy budou vyřešeny v samostatných opravách hotfix. Týkají se velmi malého počtu zákazníků a jejich řešení mohou pocházet od jiných dodavatelů. Pokud je to možné, je k dispozici samostatná oprava hotfix od služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft. Tyto samostatné opravy hotfix nebyly zahrnuty do souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2, aby byl minimalizován vliv na větší část zákazníků, které se tyto problémy netýkají. Tato část popisuje další známé problémy. Tyto problémy budou vyřešeny v samostatných opravách hotfix. Jedná se o problémy související s kódem.

Pokud nejsou správně nastavena přístupová oprávnění, nespustí se po instalaci balíčku kumulativní aktualizace 1 Služba clusterů

Zákazníci se serverovými clustery, které nemají k uživatelskému účtu domény, který je používán Službou clusterů, přiřazena požadovaná přístupová oprávnění, zjistí, že se po použití balíčku souhrnné aktualizace 1 tato služba nespustila a že se do protokolu systémových událostí zaznamenala zpráva o nové události, která vysvětluje příčinu a obsahuje další doporučený postup při obnovení. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
871236 Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 a kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 zahrnují nové zprávy protokolu událostí pro účet Služby clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Chcete-li zabránit výskytu tohoto problému ve Službě clusterů, je třeba před použitím balíčku kumulativní aktualizace 1 ověřit, zda máte potřebné nastavení přístupových oprávnění. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
269229 Jak ručně znovu vytvořit účet Služby clusterů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Služba clusterů se nespustí, pokud svazek operačního systému není formátován na systém souborů NTFS

Zákazníci se serverovými clustery, které mají svazek operačního systému formátován na systém souborů Fat32, zjistí, že po použití balíčku kumulativní aktualizace 1 se nespustí Služba clusterů. Chcete-li vyřešit tento problém před použitím balíčku kumulativní aktualizace 1 nebo po jeho použití, převeďte pomocí nástroje convert.exe oddíl operačního systému ze systému souborů Fat32 na NTFS.

Agent přenosu zpráv serveru Exchange 5.5, který používá konektor protokolu X.400 v systému Windows 2000 SP4, může po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 přestat přenášet poštu

Chcete-li tento problém vyřešit, vyhledejte a nainstalujte opravu hotfix 904712. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

904712 V serveru Exchange Server 5.5 se na konektoru protokolu X.400 do vzdálené sítě zpomalí nebo zcela zastaví doručování pošty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Zákazníci, kteří se s problémem setkají, jej budou moci vyřešit instalací opravy hotfix před instalací nebo po instalaci kumulativní aktualizace. Tato oprava hotfix není zahrnuta do kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2 z důvodu omezeného počtu zákazníků, jichž se problém týká.

Některé verze produktů společnosti Internet Security Systems se po instalaci kumulativní aktualizace 1 společnosti Microsoft pro systém Windows 2000 nespustí

K těmto potížím dochází, protože máte zastaralé soubory podpisů a zastaralou verzi souboru Blackdrv.sys. Problém vyřešíte aktualizací souboru podpisů na současnou verzi. Aktualizací na současný soubor podpisů vyřešíte problém pro všechny verze produktů BlackICE společnosti Internet Security Systems. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
901159 Po instalaci upravené aktualizace zabezpečení MS05-019 nebo kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 jsou ukončeny některé produkty společnosti Internet Security Systems

Informace o souborech ke stažení

Chcete-li stáhnout a nainstalovat souhrnnou aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 – v2, navštivte následující web Windows Update společnosti Microsoft a nainstalujte důležitou aktualizaci 891861:Tuto souhrnnou aktualizaci můžete také stáhnout pro nasazení do více počítačů se systémem Windows 2000. Balíček je k dispozici ve službě Stažení softwaru.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček Windows2000-KB891861-v2-x86-CSY.EXE

Datum vydání: 13. září 2005

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Chcete-li balíček stáhnout z katalogu systému Windows Update, vyhledejte pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání článek s identifikačním číslem 891861. Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak stahovat aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 obsahuje nejdůležitější aktualizace systému Windows 2000 a umožňuje tak zákazníkům dosáhnout lepšího zabezpečení počítačů se systémem Windows 2000. Také zákazníkům umožňuje snáz vytvářet nové bitové kopie pro nasazení. Tato kumulativní aktualizace vyžaduje méně testování před nasazením, protože obsahuje menší počet aktualizací, než obvykle obsahují aktualizace Service Pack. Většina zákazníků už nainstalovala současné verze mnoha obsažených souborů při instalaci starších aktualizací. Navíc společnost Microsoft už většinu obsahu této kumulativní aktualizace zveřejnila jako jednotlivé aktualizace a opravy hotfix. Jednotlivé opravy hotfix, které nejsou v této kumulativní aktualizaci obsaženy, budou k dispozici jako samostatné balíčky ke stažení.

Vzhledem k tomu, že se společnost Microsoft domnívá, že souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 vyhovuje potřebám zákazníků lépe než nová aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000, nebude pro systém Windows 2000 vydávat další aktualizaci Service Pack. Aktualizace Windows 2000 SP4 je tedy konečná aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000. Zákazníci, kteří aktualizaci Windows 2000 SP4 dosud nenainstalovali, by měli zvážit její instalaci co nejdříve. Aktualizace SP4 systému Windows 2000 je předpokladem pro instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4.

Nejčastější dotazy

Dotaz č. 1: Proč se společnost Microsoft domnívá, že kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 vyhovuje potřebám zákazníků lépe než nová aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000?
Odpověď č. 1:
Zástupci společnosti Microsoft hovořili s mnoha zákazníky o jejich plánech na udržování implementací systému Windows 2000. Nejčastějšími požadavky bylo, aby jim společnost Microsoft co nejvíce usnadnila udržování počítačů se systémem Windows 2000 v aktuálním stavu a aby zákazníci před nasazováním aktualizací museli provádět co nejméně testování. Souhrnné aktualizace pomáhají zákazníkům dosáhnout vyššího zabezpečení jejich počítačů. Také jim pomáhají vytvářet nové bitové kopie systémů bez zavádění a sledování jednotlivých oprav hotfix. Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 vyžaduje méně testování před nasazením, protože obsahuje menší počet aktualizací, než obvykle obsahují aktualizace Service Pack. Navíc společnost Microsoft už většinu obsahu této kumulativní aktualizace zveřejnila jako jednotlivé aktualizace a opravy hotfix.

Protože je systém Windows 2000 vyzrálým produktem, mnohé opravy hotfix systému Windows 2000, které byly vydány po aktualizaci SP4, řeší poměrně vzácné problémy. Tyto problémy se týkají malého počtu zákazníků. Kumulativní aktualizace v tomto okamžiku poskytuje maximální užitek s minimálním rizikem nestability.

Dotaz č. 2: Jak bude společnost Microsoft uvádět kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 na webu Windows Update?


Odpověď č.2:
Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 je na webovém serveru Windows Update uvedena jako nejdůležitější aktualizace v kategorii Důležité aktualizace a aktualizace Service Pack. Systém Windows Update během příštích několika měsíců postupně převede zákazníky systému Windows 2000 na novou verzi systému Windows Update. Po dokončení tohoto přechodu bude kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 uvedena v kategorii Nejdůležitější aktualizace.

Dotaz č. 3: Máme instalovat kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4, i když jsme počítače se systémem Windows 2000 SP4 udržovali aktuální?


Odpověď č. 3:
Ano. Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 obsahuje důležité opravy, které nebyly součástí jednotlivých bezpečnostních aktualizací. Dále tato kumulativní aktualizace obsahuje vylepšení, která přispějí k lepšímu zabezpečení systému, zvýší spolehlivost, sníží náklady na podporu a zajistí podporu současné generace počítačového hardwaru. Z důvodu řešení drobných problémů s kompatibilitou, které způsobily dřívější aktualizace zabezpečení, byly v opravách hotfix aktualizovány některé soubory nainstalované dřívějšími aktualizacemi. Tato aktualizace obsahuje nejnovější verze těchto souborů. Proto služba Windows Update tuto kumulativní aktualizaci vyhledává a instaluje, i když je systém zcela aktuální. Zákazníci, kteří používají řešení řízeného nasazování aktualizací zabezpečení, by se měli rozhodnout, zda ve své infrastruktuře nasadí kumulativní aktualizaci 1.

Dotaz č. 4: Bude kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 distribuována prostřednictvím funkce Automatické aktualizace?


Odpověď č. 4:
Tato kumulativní aktualizace zpočátku nebude distribuována prostřednictvím funkce Automatické aktualizace. Prodleva je způsobena přechodem z infrastruktury verze 4 služby Windows Update na infrastrukturu verze 6. Tato kumulativní aktualizace bude jako automatická aktualizace zpřístupněna v září 2005.

Dotaz č. 5: Bude pro kumulativní aktualizaci 1 systému Windows 2000 SP4 k dispozici nástroj pro správu, který umožní zablokovat její instalaci, jaký byl k dispozici pro aktualizaci Windows XP SP2?
Odpověď č. 5:
Ne, kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 není aktualizace Service Pack. Proto nevyžaduje stejnou úroveň kontroly nad nasazením. S kumulativní aktualizací se zachází jako s jinými aktualizacemi zabezpečení a spolehlivosti. Tyto aktualizace jsou obvykle distribuovány službami Windows Update a Automatické aktualizace.

Dotaz č. 6: Je třeba do nových instalací systému Windows 2000 před instalací kumulativní aktualizace 1 instalovat jednotlivé aktualizace bulletinu zabezpečení?


Odpověď č. 6:
Ne. Nejprve nainstalujte aktualizaci Windows 2000 SP4 a potom nainstalujte tuto souhrnnou aktualizaci. Po instalaci kumulativní aktualizace vyhledejte na webu Windows Update aktualizace, které byly vydány po 30. dubnu 2005, nebo které nebyly do kumulativní aktualizace zahrnuty.

Dotaz č. 7: Musí zákazníci instalovat kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4?


Odpověď č. 7:
Zákazníci kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 instalovat nemusí. Společnost Microsoft kumulativní aktualizaci vytvořila tak, aby umožnila snadno udržovat počítače se systémem Windows 2000 aktuální. Proto zákazníkům důrazně doporučujeme kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 co nejdříve nainstalovat.

Dotaz č. 8: Změní se po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 do počítače se systémem Windows 2000 SP4 úroveň aktualizace Service Pack?
Odpověď č. 8:
Ne. Úroveň aktualizace Service Pack počítače zůstane Windows 2000 SP4. Z pohledu zásad životního cyklu bude počítač po instalaci souhrnné aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 aktuální až do data ukončení časově omezené podpory systému Windows 2000. Datum ukončení časově omezené podpory systému Windows 2000 nebude dříve než 1. ledna 2010.

Dotaz č. 9: Je to poprvé, co společnost Microsoft místo aktualizace Service Pack vytvořila kumulativní aktualizaci?
Odpověď č. 9:
Ne. Společnost Microsoft už v minulosti vytvořila souhrnné aktualizace. Další informace o kumulativních aktualizacích, které byly v minulosti vydány společností Microsoft, naleznete v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

826939 Kumulativní aktualizace Update Rollup 1 pro systém Windows XP je nyní k dispozici

311401 Opravný balíček Security Rollup Package 1 (SRP1) pro systém Windows 2000, leden 2002

Dotaz č. 10: Jestliže kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 nabízí významné výhody proti nové aktualizaci Service Pack, proč společnost Microsoft místo aktualizací Service Pack vždy nepoužívá kumulativní aktualizace?
Odpověď č. 10:
Aktualizace Service Pack a kumulativní aktualizace mají odlišné, vzájemně se doplňující úlohy. Aktualizace Service Pack přinášejí důležité aktualizace a nové vlastnosti, které zákazníci vyžadují, před uvedením další hlavní verze operačního systému. Kumulativní aktualizace přinášejí balíčky aktualizací mezi vydáním významnějších souborů aktualizací. Společnost Microsoft používá kumulativní aktualizace, pokud je mezi vydáním aktualizací Service Pack delší prodleva, než je obvyklé. V pozdějším stádiu životního cyklu produktu kumulativní aktualizace umožňují zákazníkům snáz udržovat počítače aktuální. Když zákazníci nainstalují kumulativní aktualizaci, nemusí jednotlivě instalovat všechny aktualizace, které jsou pro daný produkt k dispozici.

Dotaz č. 11: Jakým způsobem společnost Microsoft rozhoduje, které opravy hotfix budou zahrnuty do kumulativní aktualizace?
Odpověď č. 11:
Společnost Microsoft posoudí počet případů, kdy zákazníci požádali a stáhli každou opravu hotfix z webových stránek společnosti Microsoft a od služeb odborné pomoci. Posoudí také potenciální finanční úsporu pro zákazníky. Toto posouzení vychází ze zkušeností získaných v prostředí datového centra se systémem Windows 2000 ve společnosti Microsoft.

Dotaz č. 12: Jaké typy aktualizací jsou obsaženy v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4?


Odpověď č. 12:
Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 obsahuje aktualizace týkající se zabezpečení, které byly pro systém Windows 2000 vytvořeny od vydání aktualizace SP4 do 30. dubna 2005. Obsah souhrnné aktualizace 1 byl 30. dubna 2005 uzamčen a předán k závěrečnému testování společností Microsoft, externími partnery pro verze beta a zákazníky. Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 také obsahuje malé množství důležitých aktualizací, které nesouvisí se zabezpečením. Obsahuje aktualizace, které vyhovují následujícím podmínkám:

 • Aktualizace, které se týkají širokého spektra zákazníků.
 • Aktualizace, které si zákazníci často stahují.
 • Aktualizace, které mohou pomoci zákazníkům výrazně snížit jejich náklady na informační technologie.

  Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 tak například obsahuje řešení problémů, jejichž odstraňování a oprava je pro pracovníky odborné pomoci časově náročná.
 • Aktualizace, které začali do nových počítačů instalovat významní výrobci OEM (Original Equipment Manufacturer) po vydání aktualizace Windows 2000 SP4.
Dotaz č. 13: Jaké konkrétní aktualizace a opravy hotfix jsou obsaženy v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4?
Odpověď č. 13:
Všechny aktualizace a opravy hotfix, které jsou obsaženy v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4, jsou uvedeny v následující tabulce.

Opravy, které jsou obsaženy v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 obsahuje následující aktualizace a opravy hotfix:

Bulletin zabezpečení Název článkuČíslo článku
MS02-050Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci329115
MS03-022Chyba zabezpečení v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu822343
MS03-025Chyba ve zpracování zprávy systému Windows programem Správce nástrojů umožňuje zvýšit úroveň oprávnění822679
MS03-041Chyba zabezpečení při ověřování certifikátu Authenticode by mohla způsobit spuštění vzdáleného kódu823182
MS03-023Přetečení vyrovnávací paměti v převaděči HTML umožňuje spuštění kódu823559
MS03-026Přetečení vyrovnávací paměti v rozhraní protokolu RPC umožňuje spuštění kódu823980
MS03-034Chyba v rozhraní NetBIOS by mohla zpřístupnit informace824105
MS03-045Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kódu824141
MS03-039 Přetečení vyrovnávací paměti ve službě RPCSS umožňuje útočníkovi spustit nebezpečné programy824146
MS03-044Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému825119
MS03-042Přetečení vyrovnávací paměti ovládacího prvku ActiveX poradce při potížích systému Windows umožňuje spuštění kódu826232
MS03-043Přetečení vyrovnávací paměti v Kurýrní službě umožňuje spuštění kódu828035
MS03-049Přetečení vyrovnávací paměti ve službě Pracovní stanice umožňuje spuštění kódu828749
MS04-007Chyba zabezpečení knihovny ASN.1 může povolit spuštění kódu828028
MS04-008Chyba služby Windows Media Services může umožnit útok typu Odmítnutí služby832359
MS04-012Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOM828741
MS04-006Chyba zabezpečení služby WINS (Windows Internet Name Service) umožňuje spuštění kódu830352
MS04-011Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows835732
MS04-014Chyba v databázovém stroji Microsoft Jet by mohla způsobit spuštění vzdáleného kódu837001
MS04-016 Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odmítnutí služby839643
MS04-024Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu839645
MS04-023Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit spuštění kódu840315
MS04-020Chyba zabezpečení v podsystému POSIX umožňuje spuštění kódu841872
MS04-022Chyba zabezpečení v Plánovači úloh umožňuje spuštění kódu841873
MS04-019Chyba zabezpečení ve Správci nástrojů umožňuje spuštění kódu842526
MS04-030Chyba zabezpečení v procesu zpracování zpráv XML protokolu WebDAV by mohla způsobit odmítnutí služby824151
MS04-032Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows840987
MS04-038Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer834707
MS04-037Chyba zabezpečení v prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu841356
MS04-031Chyba zabezpečení ve službě NetDDE by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu841533
MS04-045Chyba zabezpečení služby WINS může umožnit vzdálené spuštění kódu870763
MS04-043Chyba zabezpečení služby HyperTerminal může umožnit vzdálené spuštění kódu873339
MS04-036Chyba zabezpečení v protokolu NNTP může povolit spuštění kódu883935
MS04-044Chyby zabezpečení jádra systému Windows a procesu LSASS mohou umožnit zvýšení oprávnění885835
MS04-041Chyba zabezpečení programu WordPad umožňuje spuštění kódu885836
MS05-003Chyba zabezpečení služby indexování může umožnit vzdálené spuštění kódu871250
MS05-008Chyba zabezpečení v prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu890047
MS05-011Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu885250
MS05-010Chyba zabezpečení služby Protokolování licence umožňuje spuštění kódu885834
MS05-015Chyba zabezpečení v objektové knihovně pro práci s hypertextovými odkazy může umožnit vzdálené spuštění kódu v systému Windows Server 2003888113
MS05-001Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může umožnit spuštění kódu890175
MS05-013Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX součásti pro úpravy DHTML umožňuje spuštění kódu891781
MS05-002Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu891711
MS05-012Chyba zabezpečení rozhraní OLE a modelu COM umožňuje vzdálené spuštění kódu873333
MS05-016Chyba zabezpečení prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu893086
MS05-019Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odmítnutí služby893066
MS05-017Chyba zabezpečení služby MSMQ umožňuje spuštění kódu892944
MS05-018Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odmítnutí služby890859
MS05-020Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer890923
MS03-022Chyba zabezpečení v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu 822343
MS05-014Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer867282
Další informace o opravách, které jsou obsaženy v souhrnné aktualizaci 1 pro systém Microsoft Windows 2000 SP4, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

900345 Opravy zahrnuté do souhrnné aktualizace 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ze dne 28. června 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o rozhraní TAPI v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 mění způsob, jakým telefonní server a klientské počítače komunikují prostřednictvím rozhraní TAPI (Telephony Application Programming Interface).


Po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 přijímá telefonní klient v systému Windows 2000 od telefonního serveru pouze šifrované pakety RPC. S telefonním serverem, který odesílá nešifrované pakety RPC, klient nekomunikuje. Toto omezení však neplatí pro implementace TAPI, kde klientské počítače místo vzdáleného volání procedur (RPC) komunikují s telefonním serverem prostřednictvím zásuvek pošty. Omezení neplatí také v případech, kdy telefonní server používá pro komunikaci zásuvky pošty.

Klient systému Windows 2000 ve výchozím nastavení komunikuje s telefonním serverem prostřednictvím zásuvek pošty. Klient systému Windows 2000 používá protokol RPC pouze v případě, že je explicitně nakonfigurován jako orientovaný na připojení. Chcete-li klientský počítač tímto způsobem nakonfigurovat, použijte příkaz tcmsetup s parametrem -x. Použijte například následující příkaz:
tcmsetup/r/x/c Název_serveru

Poznámky

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 neobsahuje aktualizace součástí systému Windows, které nejsou součástí čisté zahrnuté instalace systému Windows 2000 SP4. Pokud byly nainstalovány nebo aktualizovány některé další součásti, musíte si jednotlivé aktualizace zabezpečení stáhnout z webu Windows Update.

Jedná se například o následující aktualizace:

 • MS03-011 - Chyba v modulu Microsoft VM může způsobit ohrožení zabezpečení systému (KB816093)

  Modul Microsoft VM není nativní součástí systému Windows 2000 SP4. Může se však nacházet v počítačích, které byly na verzi SP4 aktualizovány z dřívější úrovně aktualizace Service Pack, nebo do nichž byl nainstalován softwarem jiného výrobce.
 • Aplikace Internet Explorer 6 a Outlook Express 6

  Systém Windows 2000 původně obsahoval aplikaci Internet Explorer 5.01. Aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 ovlivňují pouze tuto verzi. Doporučujeme do počítačů se systémem Windows 2000 nainstalovat Internet Explorer 6 SP1 a aktuální kumulativní aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer.
Po instalaci kumulativní aktualizace 1 systému Microsoft Windows 2000 se při zadání tisku může zobrazit chybová zpráva. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

832219 Po instalaci aktualizace Service Pack, kumulativní aktualizace nebo opravy hotfix pro tiskárnu na server se systémem Windows 2000 nemohou uživatelé tisknoutPoznámka: Soubor protokolu pro kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 má název UpdateRollupPack.log. Tento soubor je umístěn ve složce %Systemroot%.
Vlastnosti

ID článku: 891861 - Poslední kontrola: 31. 1. 2013 - Revize: 1

Váš názor