Nástroje podpory systému Windows Server 2003 SP1

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizace Nástrojů podpory systému Microsoft Windows Server 2003 zahrnutých v aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Pracovníci technické podpory nebo správci sítě mohou pomocí nástrojů podpory systému Windows spravovat sítě a odstraňovat potíže se sítí.

Další informace

Aktualizace Windows Server 2003 SP1 obsahuje aktualizace následujících nástrojů podpory:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Nástroje podpory systému Windows nejsou při instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP1 nainstalovány automaticky. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory systému Windows v počítači se systémem Windows Server 2003, spusťte program Suptools.msi ze složky Support\Tools na disku CD aktualizace Windows Server 2003 SP1.

Soubor nápovědy pro Nástroje podpory systému Windows Server 2003 (Suptools.chm) je umístěn v souboru Sup_srv.cab. Soubor nápovědy obsahuje popis jednotlivých nástrojů a jejich syntaxi. Tato nápověda obsahuje také ukázkové výstupy a poznámky. V tomto souboru nápovědy naleznete informace o konkrétním použití těchto nástrojů.

Chcete-li získat další nápovědu, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
název nástroje/help
Poznámka: V tomto příkazu představuje název nástroje název nástroje, pro který chcete získat nápovědu.

Další informace o možnostech získání aktualizace Windows Server 2003 SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sytém Windows Server 2003
Aktualizované nástroje podpory systému Windows si můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Pokud máte v počítači nainstalovánu dřívější verzi nástrojů podpory systému Windows, je třeba ji před instalací Nástrojů podpory systému Windows Server 2003 SP1 odebrat.
Vlastnosti

ID článku: 892777 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor