Po aplikaci Microsoft Word for Mac přestane reagovat, nebo po ukončení aplikace Word pro Mac relace pomocí příkazu Ukončit platnost, je může obnovit pouze některé dokumenty při spuštění programu

Příznaky

Po aplikaci Microsoft Word for Mac přestane reagovat, nebo po ukončení aplikace Word pro Mac relace pomocí příkazu Ukončit platnost, může pouze obnovit některé dokumenty po restartování programu. Změny nebo dodatky, které jste provedli v poslední slovo pro Mac relace obsahovat nejsou dokumenty, které je obnovit.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, pokuste se otevřít soubory pro automatickou obnovu, které jste uložili v průběhu relace. Ve výchozím nastavení aplikace Word pro Mac uloží všechny soubory automatického obnovení v umístění následující složky: MacintoshHD/Uživatelé/uživatelské_jméno/dokumenty/Microsoft uživatelská Data

Chcete-li otevřít soubory pro automatickou obnovu, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Word for Mac.
 2. V nabídce Přejít klepněte na položku Domů.
 3. Otevřete složku dokumenty a potom otevřete složku Microsoft uživatelská Data .
 4. Vyhledejte všechny soubory, které začínají slovy "Ukládání."
 5. Pro každý soubor, který odpovídá těmto kritériím přejmenujte soubor. Pak přidejte příponu názvu souboru "doc".

  Poznámka: Když toto provedete, ikona se změní na ikonu dokumentu aplikace Word.
 6. Pokud ikona se změní na ikonu dokumentu aplikace Word, postupujte takto:
  1. V nabídce soubor klepněte na příkaz Předvolby.
  2. Klepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit všechny přípony souborů .
  3. Zavřete okno zálohy a potom opakujte krok 5.
 7. Poklepejte na soubor. Dokument se nyní otevře v aplikaci Word for Mac.

Poznámka: Pokud nejsou soubory automatického obnovení ve složce Microsoft User Data, ověřte, že výchozí umístění nezměnilo. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Spuštění aplikace Word for Mac.
 2. V nabídce aplikace Word klepněte na příkaz Předvolby.
 3. Klepněte na tlačítko umístění souborů.
 4. Poznamenejte si umístění složky, která je uvedena pro soubory automatického obnovení.
 5. Klepněte na tlačítko OK Ukončete aplikaci Word.
 6. Opakujte kroky, které jsou uvedeny na začátku této části. Však namísto provedením kroků 2 a 3, otevřete složku, kterou jste si poznamenali v kroku 7 d.
Vlastnosti

ID článku: 892956 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor