Jak přepínat mezi 32bitovými verzemi technologie ASP.NET 1.1 a 64bitové verzi technologie ASP.NET 2.0 v 64bitové verzi systému Windows

ÚVOD

Tento článek popisuje postup přepínání mezi 32bitové verze Microsoft ASP.NET 1.1 a verze 32bitové i 64bitové verzi technologie ASP.NET 2.0 v 64bitové verzi systému Microsoft Windows.

Při instalaci obou verzí technologie ASP.NET mohou zobrazit chybové zprávy, pokud neprovedete kroky umožňující každé prostředí ASP.NET pro spuštění v Internetová informační služba (IIS) 6.0. Například v případě, že technologie ASP.NET není nastavena správně, můžete obdržet následující chybová zpráva z webové stránky:
Služba není k dispozici
Chybové zprávy podobné následující může být zaznamenána v protokolu aplikace.

Další informace

Služba IIS 6.0 podporuje režim 32-bit a 64bitovém režimu. Služba IIS 6.0 nicméně nepodporuje spouštění obou režimů současně v 64bitové verzi systému Windows. Technologie ASP.NET 1.1 spuštěna pouze v 32bitovém režimu. Technologie ASP.NET 2.0 spuštěna v režimu 32-bit nebo 64-bit režimu. Proto pokud chcete současně spustit ASP.NET 1.1 a ASP.NET 2.0, je nutné spustit služby IIS ve 32bitovém režimu.

Poznámka: Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci Microsoft Exchange Server 2007, použijte pokyny pro 64bitovou verzi technologie ASP.NET 2.0.

Dříve než můžete přepínat mezi různými verzemi technologie ASP.NET, naleznete následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN) Chcete-li stáhnout a nainstalovat rozhraní.NET Framework 1.1 a 2.0 rozhraní.NET Framework:
Například pokud používáte systém Microsoft Windows x64 Edition, stáhněte následující dva redistribuovatelné balíčky:
 • Rozhraní.NET Framework verze 2.0 Redistributable Package (64 bitů) x64
 • Verze rozhraní.NET Framework 1.1 Redistributable
Po instalaci redistribuovatelné balíčky můžete přepínat mezi různými verzemi technologie ASP.NET. Chcete-li to provést, postupujte takto pro každou verzi technologie ASP.NET:

Technologie ASP.NET 1.1, 32bitová verze

Chcete-li spustit 32bitovou verzi technologie ASP.NET 1.1, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkaz, kterým povolíte 32bitový režim:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Zadejte následující příkaz nainstalovat verzi technologie ASP.NET 1.1 a nainstalujete mapování skriptů v kořenovém adresáři služby IIS a to za:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. Ujistěte se, zda je stav součásti ASP.NET verze 1.1.4322 nastavena na hodnotu povoleno v seznamu rozšíření webových služeb ve Správci Internetová informační služba.

Technologie ASP.NET 2.0, 32bitová verze

Chcete-li spustit 32bitovou verzi technologie ASP.NET 2.0, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkaz, kterým povolíte 32bitový režim:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Zadejte následující příkaz nainstalovat verzi technologie ASP.NET 2.0 (32bitovou) a nainstalujete mapování skriptů v kořenovém adresáři služby IIS a to za:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Ujistěte se, že je nastaven stav technologie ASP.NET verze 2.0.50727 (32 bitů) povoleno v seznamu rozšíření webových služeb ve Správci Internetová informační služba.

Technologie ASP.NET 2.0, 64bitová verze

Chcete-li spustit 64bitovou verzi technologie ASP.NET 2.0, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkaz zakázat 32bitový režim:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. Zadejte následující příkaz nainstalovat verzi technologie ASP.NET 2.0 a nainstalujete mapování skriptů v kořenovém adresáři služby IIS a to za:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Ujistěte se, zda je stav součásti ASP.NET verze 2.0.50727 nastavena na hodnotu povoleno v seznamu rozšíření webových služeb ve Správci Internetová informační služba.
Poznámka: Verze sestavení ASP.NET 2.0 se může lišit podle toho, jaká aktuální vydaná verze sestavení. Tyto kroky jsou pro verzi sestavení 2.0.50727.

Technická podpora pro verze systému Microsoft Windows x64

Pokud byl hardware dodán s Microsoft Windows x64 edition, již nainstalována, výrobce hardwaru poskytuje technickou podporu a odbornou pomoc pro systém Windows x64 edition. V tomto případě výrobce hardwaru poskytuje podporu proto Windows x64 edition byl zahrnut v dodaném hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 edition pomocí jedinečných součástí. Jedinečné součásti může zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí, jestliže potřebujete technickou pomoc k systému Windows x64 edition. Však bude pravděpodobně nutné obrátit přímo na výrobce. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili samostatně Windows x64 edition, jako je například Microsoft Windows Server 2003 x64 edition, poskytne technickou podporu společnosti Microsoft.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o x64 verze systému Microsoft Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Odkazy

Další informace o 64bitových verzích systému Windows a 64bitové verzi rozhraní.NET Framework naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):
Vlastnosti

ID článku: 894435 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor