Dostupnost aktualizace Windows XP COM + Hotfix Rollup Package 9

Souhrn

V tomto článku jsou uvedeny chyby COM + opravené Windows XP Post-Service Pack 2 (SP2) COM + balíček opravy Hotfix 9. Každý balíček obsahuje všechny opravy, které byly vydány v předchozí Windows XP Post-Service Pack 2 (SP2) COM + balíčky oprav hotfix kumulativní.

zpět na horní

Problémy vyřešené v tomto balíčku kumulativní opravy hotfix

Následující problémy jsou také vyřešeny v tomto balíčku kumulativní opravy hotfix. Tyto problémy nebyly v dřívějších článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base dokumentovány:
 • Při volání funkce xa_open v procesu klienta otevření XA připojení dochází k nevracení paměti. K tomuto problému dochází, pokud není v režimu online aplikace Microsoft koordinátor DTC (Distributed Transaction). Chyba č: 117252 (Windows SE)
 • Při volání funkce xa_commit v procesu klienta provést potvrzení, dochází k nevracení paměti. K tomuto problému dochází, pokud exchange identifikace (XID) není platný. Chyba č: 117254 (Windows SE)
 • Součást vypnutí nekořenové COM + způsobuje transakce ukončit před vypršením platnosti Timeout odesílání. Chyba č: 117228 (Windows SE)
 • Volání funkce xa_rollback není odeslána vždy, když provádíte vrácení změn se serverem Oracle propojen z Microsoft SQL Server. Chyba č: 117249 (Windows SE)
 • Při pokusu o volání vzdálené aplikace modelu COM +, je zaznamenána událost podobná následující v protokolu aplikace v počítači klienta: Chyba č: 137047 (Windows SE)
 • V počítači se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací SP2 nainstalován při pokusu programu připojit ke vzdálenému počítači se systémem Internetová informační služba (IIS) pomocí rozhraní API COM služby IIS, se nemůže připojit ke vzdálené službě IIS. Když nastane tento problém, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Zabezpečený komunikační kanál nebylo navázat s cílovým serverem. MD_ERROR_SECURE_CHANNEL_FAILURE 800CC806L-2146646010
  Chyba č: 129525 (Windows SE)
 • Dochází k nevracení paměti ve službě rpcss ! RegisterAuthInfoIfNecessary v případě, že nejsou zaregistrovány služby Microsoft vzdálené procedury volání Server Service (RPCSS). K tomuto problému dochází při spuštění místního serveru COM.

  Poznámka: Tomuto problému může dojít v Microsoft Windows XP Embedded. V Microsoft Windows XP Embedded můžete vytvořit obrázek bez použití služby RPCSS. Chyba č: 110643 (Windows SE)
 • Volání COM neošetřené přístup narušení (C0000005) může způsobit opakovaně volání funkce CoUninitialize . Když nastane tento problém, aplikace COM + přestane reagovat (zablokuje se) a dojde k vysoké využití procesoru. Chyba č: 132866 (Windows SE)
 • Pokud zavoláte metodu Dispose obsluhované komponenty, zatímco je komponenta ve stavu transakce, je vyvolána ComException (CONTEXT_E_ABORTING). Když nastane tento problém, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Provedli jste metodu volání komponenty COM + transakce, která je již přerušena nebo probíhá její přerušení. 8004e003-2147164157

  Chyba č: 133824 (Windows SE)
 • Pokud počítače založené na systému Windows XP s aktualizací SP2 obsahuje název počítače, který obsahuje vícebajtových znaků a pokusíte se provést distribuovaných transakcí, je do protokolu aplikací zaznamenána následující událost: v systémovém protokolu je dále zaznamenána následující událost: Chyba č: 136920 (Windows SE)
 • Při volání funkce CoEnterServiceDomain v kontextu, který zahrnuje přerušení transakce, je ve stavu neodstranitelné a nekonzistentní vlevo infrastruktury služby bez součásti (SWC). Když nastane tento problém, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Neexistuje žádný kontext objektu MTS CONTEXT_E_NOCONTEXT 8004E004-2147164156

  Chyba č: 137267 (Windows SE)
 • Pokud Microsoft koordinátor DTC (Distributed Transaction) je zakázáno při spuštění, chcete-li změnit vlastnosti nelze použít konfigurace modelu DCOM. Při pokusu změnit vlastnosti, není k dispozici příkaz Vlastnosti . Chyba č: 143663 (Windows SE)
 • Aplikace COM + přestane reagovat při spuštění, protože dojde k zablokování správce řízení služby (SCM). K tomuto problému dochází, pokud aplikace modelu COM + nemá závislosti pro systémové aplikace modelu COM + nebo koordinátor distribuovaných transakcí (DTC). Chyba č: 150910 (Windows SE)
 • Může dojít k poškození haldy ve službě RPCSS při nedostatku paměti podmínku nebo existuje z důvodu nedostatku paměti podmínku. Chyba č: 153476 (Windows SE)
 • Pokud volání funkce GetClipboardData načíst obsah schránky a schránky ve formátu OwnerLink dat, vrátí funkce hodnotu null. Chyba č: 156141 (Windows SE)
 • Operace COM + a koordinátoru DTC operace může trvat dlouho spustit během fáze potvrzení transakce. Chyba č: 125942 (Windows SE)
 • Nevracení paměti může dojít v souboru Ole32.dll při použití knihovny DLL proxy nebo dynamické propojení knihovny se zakázaným inzerováním. Chyba č: 115036 (Windows SE)
 • Tento kumulativní balíček oprav hotfix přidá možnost COMBND_SERVER_LOCALITY pro metodu IRpcOptions::Query Windows Management Instrumentation (WMI). Služba WMI používá tuto možnost určit, zda připojení služby WMI je místní nebo vzdálené.
  Chyba č: 132961 (Windows SE)
 • Aktivaci objektu COM a DCOM prostřednictvím zástupný název relace se nezdaří v relaci vzdálené konzoly v systému Windows XP. Chyba č: 154891 (Windows SE)
Následující problémy jsou také vyřešeny v tomto balíčku kumulativní opravy hotfix. Tyto problémy jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Další informace

Informace o balíčku kumulativní opravy hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li použít tento kumulativní balíček oprav hotfix, musí být systémem Microsoft Windows XP s aktualizací SP2. Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XPzpět na horní

Informace o restartování počítače

Chcete-li nainstalovat tento kumulativní balíček oprav hotfix, musí restartujte počítač.

zpět na horní

Informace o registrech

Není nutné vytvořit ani upravit žádné klíče registru k aktivaci žádné opravy hotfix, která obsahuje tento kumulativní balíček oprav hotfix.

zpět na horní

Informace o souborech opravy hotfix

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Systém Windows XP, 32bitové verze
  Date     Time  Version     Size    File name  ------------------------------------------------------------
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 225,280 Catsrv.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 584,192 Catsrvut.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 110,080 Clbcatex.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 499,712 Clbcatq.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 64,000 Colbact.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 187,904 Comadmin.dll
09-Mar-2005 00:13 2001.12.4414.55 8,192 Comrepl.exe
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 1,180,160 Comsvcs.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 499,200 Comuid.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 227,328 Es.dll
09-Mar-2005 00:13 2001.12.4414.55 6,656 Migregdb.exe
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 368,128 Msdtcprx.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 978,432 Msdtctm.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 150,528 Msdtcuiu.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 64,512 Mtxclu.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 83,456 Mtxoci.dll
09-Mar-2005 17:24 5.1.2600.1639 1,190,400 Ole32.dll
06-Mar-2004 02:16 5.1.2600.1361 535,552 Rpcrt4.dll
09-Mar-2005 17:24 5.1.2600.1639 275,456 Rpcss.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 97,280 Txflog.dll
09-Mar-2005 17:24 2001.12.4414.55 11,776 Xolehlp.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 229,888 Catsrv.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 627,712 Catsrvut.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 110,080 Clbcatex.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 501,248 Clbcatq.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 62,464 Colbact.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 195,584 Comadmin.dll
08-Mar-2005 01:29 2001.12.4414.30 9,728 Comrepl.exe
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 1,250,816 Comsvcs.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 540,160 Comuid.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 243,200 Es.dll
08-Mar-2005 01:29 2001.12.4414.30 7,680 Migregdb.exe
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 425,472 Msdtcprx.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 948,736 Msdtctm.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 161,280 Msdtcuiu.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 66,560 Mtxclu.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 91,136 Mtxoci.dll
09-Mar-2005 16:18 5.1.2600.2626 1,285,632 Ole32.dll
09-Mar-2005 17:18 5.1.2600.2626 396,288 Rpcss.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 101,376 Txflog.dll
09-Mar-2005 17:18 2001.12.4414.30 11,776 Xolehlp.dll
25-Feb-2005 03:53 6.1.22.4 371,936 Updspapi.dll
Systém Windows XP, 64bitové verze (IA-64)
  Date     Time  Version     Size    File name   Platform  ----------------------------------------------------------------------
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 695,808 Catsrv.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 2,127,360 Catsrvut.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 360,960 Clbcatex.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,554,432 Clbcatq.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 202,752 Colbact.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 478,720 Comadmin.dll IA-64
02-Feb-2005 16:57 2001.12.4414.54 20,992 Comrepl.exe IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 3,594,752 Comsvcs.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,817,600 Comuid.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 742,912 Es.dll IA-64
02-Feb-2005 16:57 2001.12.4414.54 12,800 Migregdb.exe IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 1,512,960 Msdtcprx.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 3,484,160 Msdtctm.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 513,024 Msdtcuiu.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 194,048 Mtxclu.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 286,720 Mtxoci.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 5.1.2600.1639 4,356,608 Ole32.dll IA-64
06-Mar-2004 01:07 5.1.2600.1361 2,317,824 Rpcrt4.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 5.1.2600.1639 784,896 Rpcss.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 346,112 Txflog.dll IA-64
09-Mar-2005 16:25 2001.12.4414.54 27,136 Xolehlp.dll IA-64
09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55 227,328 Wes.dll X86
09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55 64,512 Wmtxclu.dll X86
09-Mar-2005 16:24 5.1.2600.1639 1,190,400 Wole32.dll X86
06-Mar-2004 01:16 5.1.2600.1361 509,440 Wrpcrt4.dll X86
09-Mar-2005 16:24 2001.12.4414.55 97,280 Wtxflog.dll X86
25-Feb-2005 02:50 6.1.22.4 639,712 Updspapi.dll IA-64
Poznámka: Tento kumulativní balíček oprav hotfix obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů uvedených v tomto článku jsou uvedeny. Tento kumulativní balíček oprav hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi.

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

zpět na horní
Vlastnosti

ID článku: 895200 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor