Oprava: Chybovou zprávu 0x800706F7 můžete obdržet při volání metody COM, která má parametr BSTR

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Přesvědčte se, zda zálohovat registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Důležité: Tento článek obsahuje informace o tom, jak oslabit zabezpečení nebo vypnout funkce zabezpečení v počítači. Tyto změny mohou vyřešit konkrétní problém. Před provedením těchto změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, přijmout veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.

Příznaky

Při volání metody COM, která má jako parametr BSTR, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
0x800706F7 (testovací kód obdržel chybná data)
Tento problém může například nastat, při volání metody COM IClassFactory::CreateInstanceLic .

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud zařazování BSTR z počítače se systémem Microsoft Windows 2000 do počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo počítače se systémem Microsoft Windows XP. Je další ověřování dat BSTR v počítačích se systémem Windows Server 2003 a v počítačích se systémem Windows XP. Toto dodatečné ověření může provádět BSTR data jsou neplatná.

Řešení

Windows Server 2003

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows Server 2003. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Informace o opravě hotfix

Předpoklady
Musíte mít Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nainstalovat tuto opravu hotfix.
Požadavek na restartování
Po instalaci této opravy hotfix je nutné restartovat počítač
Informace o nahrazení opravy hotfix
Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.
Informace o souborech
Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Windows Server 2003, verze s procesorem Itanium
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  --------------------------------------------------------------------
29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 3,931,136 Oleaut32.dll IA-64

Windows Server 2003, verze x64
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------
29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 1,116,160 Oleaut32.dll

Windows Server 2003, verze x86
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------
29-Jun-2005 05:16 5.2.3790.2476 556,032 Oleaut32.dll

Systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Předpoklady
Musíte mít Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nainstalovat tuto opravu hotfix.
Požadavek na restartování
Po instalaci této opravy hotfix je nutné restartovat počítač
Informace o nahrazení opravy hotfix
Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.
Informace o souborech
Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Systém Windows XP, verze x64
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------
29-Jun-2005 05:57 5.2.3790.2476 1,116,160 Oleaut32.dll
Systém Windows XP, verze x86
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------
08-Mar-2005 08:24 5.1.2600.2626 549,376 Oleaut32.dll

Informace o registrech

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tato oprava hotfix poskytuje zpětnou kompatibilitu počítače se systémem Windows 2000 při ověřování dat BSTR. Musíte vytvořit položku registru povolit tuto opravu hotfix. Chcete-li vytvořit tuto položku registru v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo v počítači se systémem Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz Regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši klíč registru, který jste vyhledali v kroku 2, klepněte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 4. Zadejte OleAuta stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši OleAut, klepněte na tlačítko
  Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte DisableBSTRValidationa pak stiskněte klávesu ENTER.
 7. Klepněte pravým tlačítkem DisableBSTRValidationa potom klepněte na příkaz změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte
  00000001a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Konec a ukončete Editor registru.

Jak potíže obejít

Upozornění: Toto zástupné řešení může provádět v počítači nebo síti zranitelnější vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. My toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, takže můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz Regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši klíč registru, který jste vyhledali v kroku 2, klepněte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 4. Zadejte OleAuta stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši OleAut, klepněte na tlačítko
  Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte DisableShielda stiskněte klávesu ENTER.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši DisableShielda potom klepněte na tlačítko
  Upravit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte
  00000001a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Konec a ukončete Editor registru.
Poznámka: Toto zástupné řešení zakáže některé kontroly zabezpečení, které byly implementovány v operačních systémech Windows Server 2003 a Windows XP. Proto doporučujeme použít toto zástupné řešení pro otestování, zda je oprava hotfix popsaná v tomto článku lze vyřešit problém, který jste se setkali. Nedoporučujeme používat toto zástupné řešení jako trvalé řešení tohoto problému.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v systému Windows Server 2003 Service Pack 2.

Další informace

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 895321 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor