Změna kódu Product Key pro systém Office XP, Office 2003 a Office 2007

Příznaky

Aby bylo možné změnit kód Product Key pro systém Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 nebo Microsoft Office 2007, je nutné nejprve systém Microsoft Office odebrat a pak znovu nainstalovat.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle kroků v této části.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Poznámka: Pokud se po dokončení daného postupu pokusíte spustit některou z aplikací Office, zobrazí se zpráva s výzvou k zadání platného kódu Product Key. Před zahájením následujících kroků se ujistěte, zda máte platný kód Product Key.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámky
 • Oprava vytvoří zálohu registru. Záložní soubor se nachází ve složce C:\bak a má název ve formátu Backup_For_KB895456_číslo-verze-systému-Office.reg". Jestliže nový kód Product Key nefunguje, můžete dvojím kliknutím na soubor REG obnovit předchozí nastavení registru.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

 1. Ukončete všechny aplikace Office.
 2. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč, podle verze systému Windows a systému Office:

  32bitové verze
  Office 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration

  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration

  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  64bitové verze
  Office 2007
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration

  Office 2003
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration

  Office XP
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Exportujte podklíč Registration.

  Můžete si vytvořit zálohu hodnot pod podklíčem Registration pro případ, že by nový kód Product Key nefungoval. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na podklíč Registration a pak klepněte na příkaz Exportovat.
  2. V rozvíracím seznamu Uložit do vyberte umístění, kam se mají uložit položky registrace.
  3. Do pole Název souboru zadejte název souboru REG, který chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: V krocích 4a až 4c jste vytvořili zálohu podklíče Registration. Nastavení registru podklíče Registration můžete obnovit poklepáním na soubor REG uložený v kroku 4c. Obsah souboru REG je automaticky exportován do registru.
 5. Pod podklíčem Registration může být několik identifikátorů GUID (Globally Unique Identifier), které obsahují kombinaci alfanumerických znaků. Každý identifikátor GUID odpovídá určitému programu nainstalovanému v počítači.

  Klepněte na identifikátor GUID. Potom se podívejte na verzi systému Office uvedenou v pravém podokně pro položku registru Productname. Po nalezení identifikátoru GUID obsahujícího příslušnou verzi aplikace Office pokračujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku registru DigitalProductID, klepněte na příkaz Odstranit a pak klepněte na tlačítko Ano.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku registru ProductID, klepněte na příkaz Odstranit a pak klepněte na tlačítko Ano.

   Další informace o určení správného identifikátoru GUID pro verzi aplikace nebo sady Office nainstalované v počítači naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   928516 Popis schématu číslování pro identifikátory GUID v aplikacích a sadách Office 2007

   832672 Popis schématu číslování pro identifikátory GUID v sadě Office 2003

   302663 Popis schématu číslování pro identifikátory GUID v aplikacích Office XP

 6. Ukončete Editor registru.
 7. Spusťte aplikaci systému Office, například aplikaci Microsoft Word. Po zobrazení zprávy s výzvou k zadání kódu Produkt Key zadejte správný kód Produkt Key a potom klepněte na tlačítko OK.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 895456 - Poslední kontrola: 30. 11. 2012 - Revize: 1

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

Váš názor