Co je třeba zvážit před povolením režimu Mezipaměť systému v systému Windows XP

ÚVOD

Režim Mezipaměť systému řídí rozdělení mezi pamětí, kterou systém Microsoft Windows přiděluje mezipaměti souborů, a pamětí přidělovanou aplikacím. Prostředky mezipaměti systému jsou rozděleny při spuštění systému a toto rozdělení se dále nemění. Režim Mezipaměť systému je navržen pro zlepšení výkonu serverů se systémem Windows, čehož se dosahuje zvýšením velikosti mezipaměti souborů. Webové servery a další serverové aplikace pro sdílení souborů obecně fungují lépe, pokud se informace čtou z mezipaměti systému namísto opakovaného čtení z pevného disku. Pokud je mezipaměť systému použita vhodným způsobem, dojde ke zvýšení rychlosti souborového serveru.

Pokud se výkon zlepší při přechodu z režimu Mezipaměť systému do režimu Programy, znamená to, že operační systém má problém s nedostatkem prostředků paměti. Tento problém ovlivňuje celý systém. Jakýkoliv ovladač, který požádá o více prostředků, nemusí požadované prostředky obdržet. Každý ovladač nebo aplikace může omezení prostředků řešit různě. Klíčovou příčinu problému může být proto obtížné rozpoznat.

Poznámka: Režim Mezipaměť systému je ve výchozím nastavení povolen v systému Microsoft Windows Server 2003. Ve výchozím nastavení systému Microsoft Windows XP je tento režim zakázán.

Další informace

Režim Mezipaměť systému je navržen pro použití se serverovými produkty systému Windows, které fungují jako servery. Režim Mezipaměť systému je navržen také pro omezené použití v systému Windows XP, pokud je tento systém používán jako souborový server. Tento režim není navržen pro běžně používaný stolní počítač. Pokud serverový produkt používáte jako stolní počítač, zvažte změnu přidělování zdrojů na režim Programy nebo přidání více fyzické paměti RAM.

Když povolíte režim Mezipaměť systému v počítači, který používá grafický hardware založený na architektuře UMA (Unified Memory Architecture) nebo kartu AGP (Accelerated Graphics Port), může dojít k vážnému a náhodnému poklesu výkonu. Tento pokles výkonu může například zahrnovat velmi nízkou rychlost systému, chyby Stop, nemožnost spustit počítač, zařízení nebo aplikace, které nebudou načteny, a nestabilitu systému.

Ovladače těchto součástí spotřebují při své inicializaci během spuštění velkou část zbývající aplikační paměti. V tomto scénáři může mít systém také nedostatek paměti RAM. Dojde k tomu při splnění následujících podmínek:
 • Další ovladače a služby uživatelů počítače požadují dodatečné prostředky.
 • Uživatelé počítače přenášejí velké soubory.
Chcete-li nakonfigurovat mezipaměť systému v systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Výkon klepněte na tlačítko Nastavení.
 4. Klepněte na kartu Upřesnit.
 5. Ve skupinovém rámečku Využití paměti zvolte jednu z následujících konfigurací:
  • Pokud počítač používáte jako pracovní stanici, a nikoliv jako server, klepněte na možnost Programy. Programy budou pracovat rychleji a mezipaměť systému bude mít výchozí hodnotu určenou systémem Windows XP.
  • Pokud počítač používáte jako server nebo pokud používáte aplikace, které vyžadují velkou mezipaměť systému, klepněte na možnost Mezipaměť systému.
 6. Klepněte na tlačítko Použít a pak restartujte počítač.
Režim Mezipaměť systému povolí položku registru LargeSystemCache, která je umístěna v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Poznámka:Pokud se počítač nespustí, můžete při spuštění počítače vybrat možnost Poslední známá funkční konfigurace. Tímto způsobem obnovíte nastavení položky registru LargeSystemCache zpět na výchozí nastavení.

Další informace o položce registru LargeSystemCache naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace o příbuzných tématech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

189327 Jak namapovat paměť RAM adaptéru na adresový prostor procesu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 895932 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor