Jak přidat klipart do Galerie médií v systému Office 2007 a Office 2003

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak přidat klipart do aplikace Galerie médií v systému Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2003. Pokud nemáte přístup k Internetu na webu Microsoft Office Online – Klipart a média, můžete nainstalovat klipart Microsoft Office v počítači nebo ve sdílené síťové složce.

Další informace

Galerie médií obsahuje kresby, fotografie, zvuky, videa a dalších mediálních souborů. Tyto mediální soubory se nazývají klipy. Klip je mediální soubor, například zvuk, animace nebo klipart, který můžete vložit do dokumentu aplikace Microsoft Office. Klipy můžete použít v prezentacích, publikacích a dalších dokumentech sady Office. Galerie médií slouží k procházení kolekcí klipů, k přidání klipů, nebo ke katalogu klipů způsobem, který bude dávat smysl. Můžete například vytvořit kolekci klipů, které nejčastěji používáte. Nebo můžete nechat Galerie automatické přidávání a vytvoření katalogu mediálních souborů na pevném disku.

Systém office 2007

Spuštění Galerie médií v aplikaci sady Office 2007, klepněte na kartu Vložit . Ve skupině Ilustrace klepněte na příkaz Kliparta potom klepněte na tlačítko Uspořádat klipy v dolní části podokno úloh Klipart .

Office 2003

Spuštění Galerie médií, klepněte na tlačítko Uspořádat klipy v dolní části podokno úloh Klipart. Chcete-li zobrazit podokno úloh Klipart v aplikaci sady Office 2003, přejděte na příkaz Obrázek v nabídce Vložit a potom klepněte na příkaz Klipart.

Systém Office 2007 a Office 2003 přímo přístupné tisíce klipartů, které jsou na webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Webový prohlížeč můžete použít k hledání klipartů na webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Nebo můžete vyhledat klipart na webu Microsoft Office Online – Klipart a média z libovolné aplikace sady Office. V aplikaci sady Office když v nabídce Vložit přejděte na příkaz Obrázek a potom klepněte na příkaz Klipartproces hledání automaticky přistupuje k webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Výsledky hledání jsou zobrazeny v podokně klipart. Kliparty, které jsou na webu Microsoft Office Online – Klipart a média, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Pokud nemáte přístup k Internetu, nemůže připojit k webu Microsoft Office Online – Klipart a média. I v případě, že máte přístup k Internetu, mohou být blokovány bránou firewall v místní síti přístup k webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Při hledání klipartů pomocí běžné výrazy jako "pes" nebo "vlajky", můžete obdržet zprávu "(nebyly nalezeny žádné výsledky)". Nebo proces hledání může najít jen několik obrázků. V tomto scénáři Pokud přezkoumá miniatury, zobrazí se žádné miniatury mají malé zeměkoule ikonu v levém dolním rohu miniatury. Ikona Glóbus na miniaturu označuje, že byl nalezen klipart na webu.

Galerie médií podporuje také hledání klipartů v archivech art místní klipů v počítači nebo ve sdíleném klipu art archivy ve sdílené síťové složce. Malé množství vzorku klipartů byla součástí sady Office 2003 a je součástí sbírky"místní", která je prohledána, pokud nemáte přístup k Internetu na webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Office 2003 již obsahuje disk CD media obsahu s další kliparty. Však Microsoft disk sady Office XP Media obsahu lze stále nainstalovat místně nebo ve sdílené síťové složce. Sdílené síťové položky můžete použít pro všechny instalace sady Office 2003 v klientských počítačích. Obsahu disku CD-ROM sady Office XP Media obsahuje přibližně 35 000 klipů, které jsou podmnožinou klipy, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online – Klipart a média. Obsahu disku CD-ROM sady Office XP Media byla součástí Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Standard a Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition.

Jak provést místní instalaci obsah obsahu CD sady Office XP Media

Chcete-li nainstalovat obsah obsahu CD sady Office XP Media v počítači, postupujte takto:

 1. Ukončete všechny spuštěné programy.
 2. Obsahu disku CD-ROM sady Office XP Media vložte do jednotky CD-ROM nebo do jednotky DVD. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT zabránit automatickému spuštění programu.

  Automaticky se spustí Instalační služba Microsoft Windows Installer, klepněte na tlačítko Storno.
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  msiexec.exe /i CD_drive:\CAG.MSI ADDLOCAL=ALL /qb
  Poznámky
  • Jednotka_CD v tomto příkazu je písmeno jednotky, která obsahuje obsahu disku CD-ROM sady Office XP Media.
  • Při zadání příkazu zadat mezery, jak je uvedeno.

Provedení síťové instalace obsah obsahu CD sady Office XP Media

Nainstalovat obsah obsahu CD sady Office XP Media ve sdílené síťové složce, je třeba zkopírovat obsah obsahu CD sady Office XP Media do síťové sdílené složky. Poté, co obsah byly zkopírovány do sdílené síťové složky v každém klientském počítači, který chcete použít pro přístup k obsahu, postupujte takto:

 1. Ukončete všechny spuštěné programy.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  msiexec.exe /i \\Network_server\share\CAG.MSI ADDSOURCE=ALL /qb

Tento příkaz způsobí, že obsah zůstat na síťové sdílené položce. Obsah je přístupný z umístění UNC \\Network_server\sdílet. Pokud chcete zkopírovat obsah do klientského počítače, ale změnit "ADDSOURCE = ALL" parametr příkazového řádku "ADDLOCAL = ALL."
Vlastnosti

ID článku: 897754 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor