Instalační služba systému Windows po upgradu na verzi 3.1 při bezobslužné instalaci selže

Příznaky

Pokud se při instalaci balíčku Instalační služby systému Microsoft Windows (souboru MSI) pokusíte nainstalovat vyšší verzi systémového souboru, která je chráněna funkcí Ochrana souborů systému Windows, bezobslužný instalační proces selže. V protokolu aplikací nebo v protokolu Instalační služby systému Windows je pak možné nalézt záznam o chybě 1931 Instalační služby systému Windows.

Příčina

Před vydáním verze 3.1 Instalační služby systému Microsoft Windows nebylo možné z balíčku během bezobslužné instalace nainstalovat vyšší verzi souboru chráněného funkcí Ochrana souborů systému Windows. Instalace však pokračovala a bylo oznámeno její úspěšné dokončení. S vydáním verze 3.1 Instalační služby systému Windows se toto chování změnilo. Ve verzi 3.1 se bezobslužná instalace nezdaří, a pokud přitom nelze nainstalovat soubor chráněný funkcí Ochrana souborů systému Windows, dojde k vrácení změn provedených během instalace zpět. Ochrana souborů systému Windows brání aplikacím, aby přepsaly systémové soubory. Instalační služba systému Windows nemůže přepsat soubory chráněné funkcí Ochrana souborů systému Windows.

Řešení

Pokud jste koncový uživatel instalačního balíčku, vyřešíte tento problém Metodou 1. Vytváříte-li balíček Instalační služby systému Windows, použijte Metodu 2.
 • Metoda 1
  Pokud jste koncový uživatel instalačního balíčku a chcete instalovat software do počítače, získejte redistribuovatelnou variantu verze 3.1 (v2) Instalační služby systému Windows.

  Redistribuovatelná varianta verze 3.1 (v2) Instalační služby systému Windows je aktualizací Instalační služby systému Windows verze 3.1. Tato aktualizace řeší problém popsaný v části Příznaky.

  Další informace o Instalační službě systému Windows verze 3.1 (v2) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  893803 K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. (v2)

  Pokud chcete určit verzi Instalační služby systému Windows, která je v počítači nainstalována, postupujte takto:
  1. Pomocí Průzkumníka Windows najděte tento soubor:
   Msi.dll
   Tento soubor je umístěn ve složce Windows\System 32.
  2. Klepněte na soubor Msi.dll pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Verze. Povšimněte si čísla verze souboru.
   • Pokud číslo verze je 3.1.4000.1823, je v tomto počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 (v1).
   • Jestliže číslo verze je 3.1.4000.2435, je v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 (v2).
 • Metoda 2
  Pokud chcete vytvořit balíček Instalační služby systému Windows pro instalaci aplikace, kterou jste vytvořili, doporučujeme, abyste v databázi vytvořené pro instalační projekt nastavili podmínku, která zabrání instalaci součástí chráněných funkcí Ochrana souborů systému Windows u operačních systémů, které jsou touto funkcí vybaveny. Tato metoda je vhodnějším řešením. Instalační proces založený na Instalační službě systému Windows by se neměl pokoušet aktualizovat soubory chráněné funkcí Ochrana souborů systému Windows.

  Chcete-li nastavit podmínku, přidejte podmínku do sloupce Condition (Podmínka) tabulky Component (Součást) v databázi Instalační služby systému Windows. Další informace naleznete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network):

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v Instalační službě systému Microsoft Windows verze 3.1.

Další informace

Další informace o funkci Ochrana souborů systému Windows získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

222193 Popis funkce Ochrana souborů systému Windows 2000

Vlastnosti

ID článku: 898628 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor