Výchozí kodeky obsažené v programu Windows Media Player 9 a v programu Windows Media Player 10

Souhrn

Tento článek uvádí seznam kodeků obsažených v systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), které jsou k dispozici pro použití v programu Microsoft Windows Media Player. Kodeky pro program Microsoft Windows Media Player 9 Series jsou integrovány v aktualizaci Windows XP SP2. Instalací programu Microsoft Windows Media Player 10 nebo Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime se automaticky aktualizují kodeky používané příslušnou verzí programu Windows Media Player v počítači.

Tento článek také uvádí seznam kodeků, které jsou instalovány nebo aktualizovány prostřednictvím součástí služby Microsoft Windows Media.

Poznámka: V tomto článku nejsou uvedeny kodeky, které lze získat pouze prostřednictvím rozšířených aplikačních programovacích rozhraní (API) systému Windows, jako jsou například DirectPlay a TAPI.

ÚVOD

Tento článek obsahuje informace o kodecích, které jsou součástí programu Windows Media Player 9 Series pro aktualizaci Windows XP SP2 a programu Windows Media Player 10.

Další informace

Zvukové kodeky v aktualizaci Windows XP SP2

KodekSpolečnost
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law and u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Videokodeky v aktualizaci Windows XP SP2

KodekSpolečnost
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Kodeky v programu Windows Media Player 9 Series

KodekSpolečnost
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
Poznámka: Kodeky programu Windows Media 9 Series jsou součástí aktualizace Windows XP SP2.

Kodeky v programu Windows Media Player 10

KodekSpolečnostPopis
Windows Media AudioMicrosoftTento kodek slouží ke kódování složitých zvukových souborů, například hudebních souborů. Posledními verzemi tohoto kodeku jsou kodeky Windows Media Audio 9 a Windows Media Audio 9.1.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoftTento kodek slouží ke kódování složitých zvukových souborů, například hudebních souborů. Tento kodek podporuje vícekanálové kódování a 24bitové kódování. Dvěma verzemi tohoto kodeku jsou kodeky Windows Media Audio 9 Professional a Windows Media Audio 9.1 Professional.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoftTento kodek je určen k bezztrátovému kódování zvukových souborů. Dvěma verzemi tohoto kodeku jsou kodeky Windows Media Audio 9 Lossless a Windows Media Audio 9.1 Lossless.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoftTento kodek byl optimalizován pro kódování lidského hlasu ve vysokém kompresním poměru. Tento kodek slouží především ke kódování datových proudů tvořených zejména mluveným slovem. Z obsahu tvořeného směsí hudby a řeči tento kodek umožňuje tvořit zvukové soubory velmi vysoké kvality.
Windows Media Video 9MicrosoftTento kodek se používá ke kódování složitých videosouborů, například filmových souborů. Verzí tohoto kodeku je Windows Media Video 9 Advanced Profile Video. Kodek Windows Media Video 9 Advanced Profile Video je součástí rozšířených kódovacích funkcí, jako je například prokládané kódování.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoftTento kodek je optimalizován pro kódování sekvenčních kopií obrazovky. Tento kodek se například často používá k zaznamenání kopií obrazů na monitoru u softwarových aplikací. Tyto kopie obrazů z monitoru se poté používají ke školení v oblasti softwaru.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoftTento kodek se používá k převodu rastrových obrázků s deformačními údaji na komprimované video. Dvěma verzemi tohoto kodeku jsou kodeky Windows Media Video 9 Image a Windows Media Video 9 Image v2.
Poznámky
  • Program Windows Media Player 10 je k dispozici jako funkce systému Microsoft Windows XP.
  • Kodeky aktualizované prostřednictvím programu Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime jsou součástí programu Windows Media Player 10 a produktů jiných výrobců používajících formát Windows Media Runtime.
  • Zvukové kodeky aktualizované prostřednictvím sady Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK jsou součástí formátu Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Videokodeky obsažené v sadě Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK neaktualizují čísla verzí kodeků.
  • Kodeky uvedené v tabulce kodeků Windows Media lze používat v kontejneru formátu ASF (Advanced Systems Format), který je chráněn Správou práv k digitálním médiím služby Windows Media.
  • Kodeky Windows Media 9.1 byly aktualizovány i nejnovější verze runtime sady Microsoft Windows Media Player 9 Series SDK a opakovaně vydaná verze produktu Windows Media Player 9 Series.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 899113 - Poslední kontrola: 4. 12. 2007 - Revize: 1

Váš názor