Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358 nebo aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 nelze otevřít soubory nápovědy HTML v aplikaci Internet Explorer.

Příznaky

Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358 nebo aktualizace Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) můžete po klepnutí na odkaz k souboru nápovědy HTML (soubor s koncovkou CHM) v aplikaci Internet Explorer zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Pokud v dialogovém okně Stažení souboru klepnete na tlačítko Otevřít místo na tlačítko Uložit, nezobrazí se témata v souboru CHM.
 • Jestliže v dialogovém okně Stažení souboru klepnete na tlačítko Uložit a poté se pokusíte soubor otevřít, nezobrazí se témata v souboru CHM.
Poznámka: Tento článek obsahuje informace, které doplňují následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
232077 Spuštění souborů pomocí hypertextového odkazu a dialogového okna Stažení souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

896054 Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358, aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo aktualizace zabezpečení 840315 nelze pomocí protokolu InfoTech otevřít vzdálený obsah

896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu

Příčina

Aktualizace zabezpečení 896358 a aktualizace Windows Server 2003 SP1 obsahují změny protokolu InfoTech, které blokují schopnost zobrazení vzdáleného obsahu. Cílem těchto změn je omezit chyby zabezpečení v nápovědě HTML. Po instalaci aktualizací 896358 nebo Windows Server 2003 SP1 jsou soubory ve složce Dočasné soubory Internetu zpracovány jako obsah ze zóny Internet. Po klepnutí na tlačítko Otevřít v dialogovém okně Stažení souboru proto mohou být soubory blokovány. Kromě toho po instalaci aktualizací 896358 nebo Windows Server 2003 SP1 může Správce příloh považovat stažený soubor CHM za nedůvěryhodný soubor. Proto je možné, že tento soubor nebudete moci otevřít. Jedná se o očekávané a plánované účinky instalace aktualizace zabezpečení a instalace aktualizace Windows Server 2003 SP1.

Řešení

Řešení pro koncové uživatele

Upozornění Pokud jste vyzváni k otevření nebo uložení souboru CHM z webové stránky, měli byste tak učinit pouze tehdy, pokud tento soubor potřebujete a důvěřujete webové stránce, z níž tento soubor stahujete.


V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Uložit a poté zvolte umístění, do něhož chcete soubor CHM uložit. Poté použijte některou z následujících metod:

Metoda 1

 1. Poklepejte na soubor CHM.
 2. V dialogovém okně Otevřít soubor – upozornění zabezpečení zrušte zaškrtnutí políčka Před otevřením tohoto souboru se vždy dotázat.
 3. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Metoda 2

 1. Klepněte na soubor CHM pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Odblokovat.
 3. Poklepáním na soubor CHM jej otevřete.

Řešení pro správce systému

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Pomocí cest UNC a sdílením souborů vytvořte odkaz na soubory CHM

Jestliže webové stránky v síti intranet používají formát URL typu HTTP k odkazování na soubory CHM, může aktualizace zabezpečení 896358 zabránit uživatelům v zobrazování témat v souboru CHM. Nahrazení cest k souborům ve formátu HTTP cestami UNC může opět umožnit zobrazení souborů CHM na webové stránce.

Chcete-li používat cesty UNC místo adres URL ve formátu HTTP, postupujte podle následujících kroků:
 1. Uložte soubory CHM na server sdílené položky, na který lze odkazovat pomocí cesty UNC.

  Cesta UNC má podobný formát jako následující cesta:
  \\productmanuals\helpfiles
 2. Pomocí hodnoty ItssRestrictions\UrlAllowList povolte systémům v intranetu přístup k souborům CHM z uvedené sdílené položky.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  896054 Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358, aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo aktualizace zabezpečení 840315 nelze pomocí protokolu InfoTech otevřít vzdálený obsah

 3. Aktualizujte odkazy na webové stránce v síti intranet tak, aby používaly cestu UNC v adresách URL, které odkazují na soubory CHM.
Poznámka: Tato metoda je funkční pouze pro stránky ze zóny Intranet. Není funkční pro stránky ze zóny Internet.

Nastavte webové aplikace na stahování souborů CHM.

Na webové stránce odkazující na soubory CHM přidejte pokyny pro uživatele, aby soubor místo otevření uložili. Další informace naleznete v části „Řešení pro koncové uživatele“.

Můžete také pomocí značky <META> DownloadOptions odebrat tlačítko Otevřít z dialogového okna Stažení souboru, které se zobrazí poté, co uživatel klepne na odkaz k souboru CHM. Vložte tuto značku do značky <head> na stránce HTML. Použití značky je zobrazeno v následujícím příkladu.
<head>
<META name="DownloadOptions" content="noopen">
</head>
Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Použití značky <META> DownloadOptions je podporováno pouze v systémech Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1.

Další informace

Přehled a příklady pro správce systémů

Další informace o aktualizaci zabezpečení 896358 a způsobu opětovného povolení webových aplikací, které jsou touto aktualizací ovlivněny, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu

Aplikace Internet Explorer

Další informace o otevírání souborů pomocí hypertextového odkazu v aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base :

232077 Spuštění souborů pomocí hypertextového odkazu a dialogového okna Stažení souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o způsobu použití zón zabezpečení v aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

174360 Jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer

Odborná pomoc pro verze x64 systému Microsoft Windows

V počítačích, které používají verzi x64 systému Microsoft Windows, bude pravděpodobně nutné v části Řešení upravit pokyny, jak změnit registr. Například může být nutné změnit jinou část registru, podle toho, zda chcete změnit 32bitovou nebo 64bitovou funkci. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896459 Změny registru v operačních systémech Windows verze x64 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Technickou podporu a pomoc pro verze x64 systému Windows poskytuje výrobce hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje odbornou pomoc proto, že verze x64 systému Windows byla součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi x64 systému Windows. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích systému Microsoft Windows Server 2003 pro platformu x64 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 902225 - Poslední kontrola: 7. 11. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

Váš názor