Pokud zakážete soubor Ose.exe, při nasazení aktualizací softwaru a oprav hotfix do počítačů v organizaci pomocí služby Microsoft Windows Server Update nebo pomocí webu Microsoft Update se nenainstalují aktualizace systému Microsoft Office

Příznaky

Pokud jsou aktualizace softwaru a opravy hotfix nasazovány do počítačů v organizaci pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) nebo pomocí webu Microsoft Update, některé aktualizace systému Microsoft Office se do klientských počítačů nenainstalují správně. Za této situace je možné, že se v dialogovém okně Automatické aktualizace v klientském počítači zobrazí následující zpráva:
Instalace aktualizací se nezdařila
V souboru protokolu v adresáři C:\Windows\WindowsUpdate v klientském počítači se může objevit položka podobná následující:
<datum>  <čas>  3124  c54  Handler  : WARNING: First failure for update {GUID}, transaction error = 0x8024200b, MSI result = 0x80070643, MSI action = StartCache 
Zobrazíte-li v klientském počítači na webu správy služby WSUS Vlastnosti počítače –dialogové okno webové stránky kartu Stav, uvidíte následující položku:
Název aktualizaceSchváleníStav
Název aktualizace a číslo KBInstalaceNezdařila se
Pokud klepnete na položku Nezdařila se v této tabulce, zobrazí se následující informace:
DatumPodrobnostiKód výsledku
Datum a časSelhání instalace: Instalování následující aktualizace se nezdařilo z důvodu chyby 0x80070643: Název aktualizace a číslo KB0x80070643
Datum a časStahování bylo úspěšné.0x00000000

Příčina

Tento problém může nastat, pokud má služba Office Source Engine (Ose.exe) nastavený typ spouštění na možnostZakázáno. Ve výchozím nastavení má služba Office Source Engine nastavený typ spouštění na možnost Ručně. Instalační služba systému Windows používá vlastní akci ke spuštění služby Office Source Engine. Instalační služba systému Windows však nemůže spustit službu Office Source Engine, je-li tato služba zakázaná.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. Zjistěte stav služby Office Source Engine. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. V seznamu služeb poklepejte na položku Office Source Engine.
  3. Podívejte se na možnosti v seznamu Typ spouštění.
 2. Je-li typ spouštění nastavený na možnost Zakázáno, změňte jej na možnost Ručně. Provedete to klepnutím na položku Ručně v seznamu Typ spouštění a klepnutím na tlačítko OK.
 3. Znovu se pokuste nainstalovat balíčky aktualizací systému Office.
Vlastnosti

ID článku: 903774 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor