Oprava: Otevře nové okno vždy po klepnutí na odkaz se zadaným cílem v aplikaci založené na ovládacím prvku WebBrowser


Podpory pro systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí ve 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, zkontrolujte, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: končí podpora některých verzí systému Windows.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Přesvědčte se, zda jste zálohovali registr před úpravami. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě výskytu problému. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Příznaky


Zvažte následující scénář. Při načtení webové stránky v aplikaci založené na ovládacím prvku WebBrowser . Klepnutí na odkaz se zadaným cílem. V tomto případě vždy otevře nové okno. K tomuto problému dochází i v případě, že cílové okno je již otevřen. K tomuto problému dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Aplikace založené na ovládacím prvku WebBrowser je prostředí operačního systému.
 • Aplikace založené na ovládacím prvku WebBrowser je při spuštění programu v relaci Terminálové služby.

Řešení


Systém Windows Vista

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows Vista. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Vista

Windows Server 2003

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Informace o souborech
Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Internet Explorer 7 pro systém Microsoft Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
10-Oct-2007 17:48 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  
06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:22 6.0.3790.2524 1,503,744 Shdocvw.dll

Systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Informace o souborech
Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Internet Explorer 7 pro systém Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
10-Oct-2007 16:30 7.0.6000.20696 6,067,200 Ieframe.dll
Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------  
06-Sep-2005 22:18 6.0.2800.1740 1,338,880 Shdocvw.dll
Internet Explorer 6 pro systém Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------
07-Sep-2005 02:08 6.0.2900.2754 1,485,824 Shdocvw.dll

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Windows Vista Service Pack 1.

Oprava je zahrnuta v aplikaci Internet Explorer 7 a novějších verzích Pokud jsou nainstalovány nejnovější aktualizace. Ale je nutné povolit tuto opravu provádět změny registru, které jsou popsány v části "Další informace".

Další informace


Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li povolit tuto opravu hotfix, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru.
  Na 32bitové systémy:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  V 64bitových systémech:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Pokud podklíč FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST neexistuje v podklíč FeatureControl, klepněte pravým tlačítkem myši FeatureControl, přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.

  Pokud podklíč FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLIST neexistuje v FeatureControl podklíč, klepněte na tlačítko FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLISTa potom přejděte ke kroku 5.
 4. Zadejte FEATURE_WEBOC_GLOBAL_WINLISTa stiskněte klávesu Enter.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte < název_aplikace > .exea pak stiskněte klávesu Enter.
 7. .Exe < název_aplikace >klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a klepněte na tlačítko OK.
 9. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru.
  Na 32bitové systémy:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

  V 64bitových systémech:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 10. Pokud podklíč FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER v podklíč FeatureControl neexistuje, klepněte pravým tlačítkem myši FeatureControl, přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.

  Pokud podklíč FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER neexistuje v FeatureControl podklíč, klepněte na tlačítko FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORERa potom přejděte ke kroku 12.
 11. Zadejte FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORERa stiskněte klávesu Enter.
 12. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 13. Zadejte iexplore.exea stiskněte klávesu Enter.
 14. Klepněte pravým tlačítkem myši iexplore.exea potom klepněte na příkaz změnit.
 15. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0a klepněte na tlačítko OK.
 16. Ukončete Editor registru, klepněte na příkaz Konec v nabídce soubor .
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Odkazy


837247 odkaz se zadaným cílem se vždy otevře v novém okně Pokud je aplikace Internet Explorer programem po spuštění relace Terminálové služby nebo prostředím pro operační systém