Jak zálohovat účty a pracovní prostory v aplikaci Groove

ÚVOD

Chcete-li zabránit ztrátě dat před náhodným odstraněním nebo selhání hardwaru, doporučujeme zálohovat ohrožen účty a pracovní prostory. Tento článek popisuje, jak zálohovat účty a pracovní prostory v aplikaci Microsoft Office Groove 2007, Groove Virtual Office 3.x a v pracovním prostoru aplikace Groove 2.x. navíc tento článek popisuje, jak zálohovat zprávy v aplikaci Groove 3.x.

Další informace

Jak zálohovat účet

Pokud používáte účet na více počítačích nebo pokud jsou součástí spravované domény aplikace Groove, která provádí automatické zálohování, je již další kopie vašeho účtu. Můžete použít jednu z těchto kopií obnovit váš účet, pokud něco dojde na místní instalace aplikace Groove. Však při použití účtu aplikace Groove v jednom počítači a nejsou členy spravované domény, který provádí automatické zálohování, je by měla chránit účet ručně uložit soubor účtu alespoň každých 59 dní. Po 60 dnech soubor účtu vyprší, nebudete moci používat.

V aplikaci Groove 2007 se můžete vyhnout toto omezení 60denní požaduje a použitím opravy hotfix 935874. Další informace o opravě hotfix 935874 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

935874 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Groove 2007: 11. dubna 2007

Starší soubory účtů může být obtížné vyrovnat s novější informace aplikace Groove Relay. Proto stále doporučujeme zálohovat váš účet alespoň každých 60 dní.

Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove v aplikaci Groove 2007, postupujte takto:
 1. V nabídce Možnosti klepněte na příkaz Předvolby.
 2. Klepněte na kartu účet a klepněte na tlačítko Uložit ve skupinovém rámečku Uložit jako soubor účtu vytvoření souboru účtů.
Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove v aplikace Groove 3.x, postupujte takto:
 1. V nabídce Možnosti klepněte na příkaz Předvolby.
 2. Klepněte na kartu účet a potom klepněte na příkaz Uložit jako soubor účtu vytvoření souboru účtů.
Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove v aplikace Groove 2.x, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Přejít naa potom klepněte na tlačítko Můj účet.
 2. Klepněte na tlačítko Zálohování účtu.

Jak zálohovat pracovního prostoru

Aplikace Groove účtu obsahuje vaše předvolby, nastavení a kontakty. Účtu obsahuje také seznam pracovní prostory aplikace Groove a členů těchto pracovních prostorů. Účet neobsahuje data skutečného pracovního prostoru. Proto při uložení souboru aplikace Groove účtu můžete uložit pouze ukazatele pracovní prostory. Nelze uložit všechna data, která je uložena v těchto pracovních prostorů. Pokud importujete soubor účtu aplikace Groove v aplikaci Groove, uvidíte všechny vaše staré sdílené pracovní prostory uvedené v seznamu pracovního prostoru. Nebudete však moci zadat tyto pracovní prostory, dokud načíst z jiného člena.

Aplikace Groove má dva druhy pracovních prostorů. Standardní pracovní prostory ukládat data v aplikaci Groove v šifrovaném formátu. Soubor sdílení pracovní prostory synchronizovat složku systému Windows. Pokud máte standardní pracovní prostory obsahující pouze několik členů nebo které obsahují důležitá data, která je často upravovat, můžete pravidelně archivovat tyto pracovní prostory. Proto pokud dojde ke ztrátě pracovního prostoru nebo kritická data přepsána omylem, můžete obnovit kopii v pracovním prostoru ze souboru.

Nelze archivovat do souboru Groove sdílení pracovního prostoru. Chcete-li uložit data pracovního prostoru ze souboru Groove sdílení pracovních prostorů, použijte nástroj zálohování systému preferovaný soubor zálohovat složku systému Windows pomocí Centra synchronizace. Aplikace Groove nešifruje obsah složek aplikace Groove synchronizovány s výjimkou odeslání obsahu v síti. Proto je dostačující zachovat data zálohy systému souborů.

Pokud ztratíte soubory do synchronizované složky a potom přejděte do režimu online v aplikaci Groove, odešle odstranění zpráv k synchronizaci pracovního prostoru aplikace Groove. Pokud došlo ke ztrátě souborů ze složky synchronizované, nerestartuje Groove, dokud nebudou obnoveny všechny soubory. Jakýkoli soubor, který je přidán, když je aktivní aplikace Groove nebo který je obnoven se změněný název se zobrazí jako nové. Proto soubor šíří ostatním členům pracovního prostoru podle vlastnosti složky stahování. Přestože tyto soubory odeslat znovu nezpůsobí ztrátu dat, spotřebuje síťové prostředky a prostředky počítače.

Chcete-li uložit data pracovního prostoru z jiného prostoru, je nutné uložit pracovní prostor jako archiv. Chcete-li to provést v aplikaci Groove 2007 nebo aplikace Groove 3.x, použijte jednu z následujících metod:
 • Pracovní prostor v libovolném seznamu pracovních prostorů klepněte pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Uložit jakoa potom klepněte na tlačítko Archivovat. Po zobrazení výzvy zadejte název souboru a v případě potřeby heslo.
 • Na spouštěcím panelu klepněte na kartu pracovní prostor a poté klepněte na pracovní prostor. V nabídce soubor přejděte na příkaz Uložit pracovní prostor jakoa potom klepněte na tlačítko Archivovat. Po zobrazení výzvy zadejte název souboru a v případě potřeby heslo.
Chcete-li uložit pracovní prostor jako archiv v aplikace Groove 2.x, použijte jednu z následujících metod:
 • Pracovní prostor v libovolném seznamu pracovních prostorů klepněte pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Uložit jakoa potom klepněte na tlačítko Archivovat. Po zobrazení výzvy zadejte název souboru a pokud chcete, přístupové heslo.
 • Klepněte na tlačítko Přejít na, klepněte na tlačítko Moje mezerya klepněte na pracovní prostor. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit sdílený prostor jakoa potom klepněte na tlačítko Archivovat. Po zobrazení výzvy zadejte název souboru a pokud chcete, přístupové heslo.

Chcete-li obnovit pracovního prostoru v aplikaci Groove 2007 nebo v aplikace Groove 3.x, postupujte takto:
 1. V správce pracovního prostoru nebo na spouštěcím panelu, otevřete seznam pracovních prostorů.
 2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový, přejděte na položku Pracovní prostor za potom klepněte na tlačítko Archivovat.
 3. Po zobrazení výzvy zadejte umístění, název souboru a hesla použitého k uložení pracovního prostoru.
Chcete-li obnovit pracovního prostoru v aplikace Groove 2.x, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Přejít naa potom klepněte na tlačítko Moje mezery.
 2. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Otevřít sdílený prostor archivu.
 3. Po zobrazení výzvy zadejte umístění, název souboru a heslo použité k uložení pracovního prostoru.
Při obnovení pracovního prostoru vytvoříte kopii pracovního prostoru. Kromě toho jsou jediným členem této kopie v pracovním prostoru. Je třeba stále nového pozvání do původního pracovního prostoru vrátit na právě aktivním členem nebo pozvat ostatní kopie, aby se aktivní pracovní prostor. Archivní soubory pracovního prostoru proveďte není explicitně vyprší časový limit. Stejně jako u jakékoli zálohy budou však méně užitečné jako diverges informace o aktivní archivní soubory pracovního prostoru.

Jak zálohovat zprávy v aplikaci Groove Virtual Office 3.1 a starší verze aplikace Groove

Aplikace Groove, nemá záložní funkce pro historii zpráv. Však v aplikaci Groove Virtual Office 3.1 a starší verze aplikace Groove, můžete exportovat všechny nebo některé zprávy do pracovního prostoru. Chcete-li archivovat rychlých zpráv v okně historie zpráv vyberte zprávy, klepněte na příkaz Odeslata potom klepněte na tlačítko Nový pracovní prostor. Po vytvoření pracovního prostoru podle pracovního prostoru zálohování, která je popsána v části "Jak zálohovat pracovního prostoru" do archivu centra. Tato funkce není k dispozici v aplikaci Groove 2007.

Možnosti automatického zálohování

Ochrana dat další, automatizované zvažte záložní produkt, který je navržen pro práci s aplikací Groove. Částečný seznam nástrojů, které jsou k dispozici od partnerů společnosti Microsoft naleznete v části "Nástroje třetí strany" v dokumentu white paper Možnosti zálohovací aplikace Groove na Microsoft Stažení softwaru. Všimněte si, že tento seznam dále aktualizován. Nástroje pro zálohování kompatibilní aplikace Groove může být také k dispozici z jiných zdrojů.

Odkazy

Další informace o tom, jak uložit a obnovit data pracovního prostoru v části Správa pracovních prostorech,"v nápovědě Groove.
Vlastnosti

ID článku: 907230 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor