Aktualizace dostupnosti součásti Windows Media Player 10 pro systém Windows XP Embedded s aktualizací Service Pack 2

ÚVOD

Součástí aktualizace Microsoft Windows Media Player 10 pro Microsoft Windows XP Embedded s aktualizací Service Pack 2 je k dispozici.

Aktualizaci této součásti nainstaluje součásti Windows Media Player 10. To umožňuje sestavení systému Windows XP Embedded runtimes, které obsahují Windows Media Player 10. Tato aktualizace součást zahrnuje podporu pro lokalizaci programu Windows Media Player 10. Aktualizaci této součásti součásti Windows Media Player 8 Technologies také zakáže nastavením na stav Konec životnosti. Další informace o součásti s ukončenou životností naleznete následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):Důležité: Pokud nainstalujete aktualizaci této součásti, součást Windows Media Player 8 Technologies již nebude k dispozici. Konfigurace, které obsahují součásti Windows Media Player 8 Technologies navíc nebude sestavení bez nutnosti aktualizace programu Windows Media Player 10. Pokud stále vyžadují součásti Windows Media Player 8 Technologies, neinstalujte aktualizaci této součásti.

Další informace

Chcete-li získat aktualizaci této součásti, navštivte následující web služby Stažení softwaru:Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.
Vlastnosti

ID článku: 907507 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 2

Váš názor