Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se ovládací prvky ActiveX nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem

Příznaky

Po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 můžete zaznamenat některé z následujících potíží:
 • Webová stránka obsahující ovládací prvek ActiveX se nenačte očekávaným způsobem. Při pokusu o otevření panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely se také může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
  Objekt nepodporuje tuto vlastnost nebo metodu.
  Při zapnutí webového zobrazení navíc nemusí být správně zobrazeny složky.
 • Při pokusu o otevření panelu Uživatelské účty se také může zobrazit následující chybová zpráva:
  Chybný počet argumentů nebo neplatné přiřazení vlastnosti.
 • Při pokusu o spuštění nástroje Obnovení systému se zobrazí prázdné bíle okno.
 • Při pokusu o spuštění programu Systémové informace (Msinfo32.exe) se zobrazí prázdné bíle okno. Při pokusu o zavření tohoto okna se navíc zobrazí chybová zpráva podobná následující:
  Ve skriptu na této stránce došlo k chybě.
  Řádek: 60
  Znak: 3
  Adresa URL: hcp://system/sysinfo/msinfo.htm
  Poznámka: K podobným chybám skriptování dochází také při pokusu o spuštění konzoly správy služeb (Services.msc).
 • Při návštěvě webu Microsoft Windows Update dojde v prohlížeči k potížím a stránku nelze zobrazit. Místo toho se v prohlížeči zobrazí chybová zpráva 0x8DDD0004.
 • Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc neobsahuje v seznamu Témata nápovědy žádné položky.

Příčina

K těmto potížím může dojít, pokud v registru chybí některé podklíče.

Řešení

Potíže lze vyřešit přidáním požadovaných podklíčů do registru. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz Notepad.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Do dokumentu aplikace Poznámkový blok vložte následující text:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}]
  @="ClassMoniker"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32]
  @="ole32.dll"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID]
  @="clsid"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\CLSID]
  @="{0000031A-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.
 4. V rozevíracím seznamu Uložit do klepněte na položku Plocha.
 5. Do pole Název souboru zadejte název KB909889.reg.
 6. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klepněte na položku Všechny soubory a klepněte na tlačítko Uložit.
 7. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.
 8. Poklepejte na soubor KB909889.reg na ploše a klepnutím na tlačítko Ano přidejte informace do registru.
 9. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte přidání informací ze souboru KB909889.reg do registru.
 10. Restartujte počítač.

Odkazy

Další informace o kumulativní aktualizaci zabezpečení MS05-052 pro aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

896688 MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Vlastnosti

ID článku: 909889 - Poslední kontrola: 5. 6. 2009 - Revize: 1

Váš názor