Řešení potíží s bránou firewall služby Windows Live OneCare

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.Windows Live OneCare již není k dispozici pro prodej

Stávající předplatitelé budou nadále podporovat po celou dobu předplatného. Stávající předplatitelé můžete přeinstalovat pomocí následujícího postupu chcete-li Stáhnout zkušební verzia stále možné Přidání počítače k jejich stávající OneCare kruh.

Další informace o ukončení prodeje pro OneCare.

Na 29 září 2009 Společnost Microsoft zavedla Základy zabezpečení společnosti Microsoft, volné spotřebitele proti malwaru řešení pro originální systém Windows založené počítačů.

Další informace o Microsoft Security Essentials nebo stažení od společnosti Microsoft přímo na: http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx.Souhrn

Tento článek popisuje a odstraňuje problém, kdy služby Microsoft Windows Live OneCare firewall se nespustí.

Poznámka: Když firewall Windows Live OneCare nespustí služba, Windows Live OneCare zobrazí červená ikona stavu Ohrožen v oznamovací oblast. Pokud poklepete na červenou ikonu otevřete hlavní okno Windows Live OneCare, jsou upozornění, že je počítač ohrožen, protože nelze spustit službu Brána firewall systému Windows Live OneCare.

Další informace

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu nebo více z následujících metod:

Metoda 1: Restartujte službu Windows Live OneCare brány firewall

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msca poté klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu služeb v podokně podrobností poklepejte na Ochranu službya ujistěte se, že Typ spouštěníje nastaven na Automatické.
 3. Pokud není spuštěna služba Windows Live OneCare brány firewall, klepněte na tlačítko Start. Pokud příkaz Spustit není k dispozici, klepněte na tlačítko Zastavita potom klepněte na tlačítko Spustit restartujte službu Windows Live OneCare brány firewall.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva oznamující, že služba Windows Live OneCare brány firewall nelze spustit, protože nejsou spuštěny závislé služby, ujistěte se, zda jsou spuštěny tyto služby systému Windows. Chcete-li to provést, opakujte následující kroky pro každý z těchto služeb systému Windows:
  • Vzdálené volání procedur (RPC)
  • Windows Management Instrumentation
  1. V seznamu služeb v podokně podrobností poklepejte na položku služba systému Windows a ujistěte se, že Typ spouštěníje nastaven na Automatické.
  2. Pokud není spuštěna služba systému Windows, klepněte na tlačítko Start. Pokud příkaz Spustit není k dispozici, klepněte na tlačítko Zastavita potom klepněte na tlačítko Spustit restartujte službu Windows.
  Poté, co jste ověřili, zda jsou spuštěny tyto služby systému Windows, spustíte službu Brána firewall systému Windows OneCare.
 4. Pokud to problém nevyřeší, přejděte k další metodě.

Metoda 2: Odebrání antivirových programů jiných výrobců a programy brány firewall jiných výrobců v počítači

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpla klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na položku žádné třetí strany antivirový program nebo program brány firewall jiných výrobců a klepněte na tlačítko Odebrat.
 3. Pokud to problém nevyřeší, přejděte k další metodě.

Metoda 3: Zastavte a znovu spusťte služby týkající se brány firewall a ovladače

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  Příkaz net stop MSFWSVC
  Příkaz net stop MSFWDRV
  Příkaz net stop MSFWHLPR
  Příkaz net start MSFWHLPR
  Příkaz net start MSFWDRV
  Příkaz net start MSFWSVC
 3. Pokud to problém nevyřeší, přejděte k další metodě.

Metoda 4: Ověřte proměnnou prostředí PATH

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a potom klepněte na tlačítko Proměnné prostředí.
 3. Ujistěte se, že cesta se objeví v seznamu Systémové proměnné.
  1. Pokud cesta se zobrazí v seznamu, přejděte na krok b.


   Pokud cesta v seznamu nezobrazí, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Nový.
   2. V poli název proměnné zadejte CESTU .
   3. Do pole hodnota proměnné zadejte %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na CESTU a klepněte na tlačítko Upravit.
  3. Ujistěte se, že text v poli hodnota proměnné obsahuje následující text: %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

   Pokud tento text není zobrazen v poli hodnota proměnné, postupujte takto:
   1. Pod hodnotu proměnné klepněte na tlačítko Konec aktuální proměnné prostředí PATH.
   2. Zadejte středník, zadejte následující proměnné prostředí PATH a potom klepněte na tlačítko OK:
    %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

    Poznámka: Je nutné použít středník (;) do samostatných staré systémové proměnné PATH a nové proměnné prostředí PATH.
 4. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno proměnné prostředí, klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému a restartujte počítač.

Metoda 5: Restartování počítače pomocí čistého spuštění

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfiga klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštěnía zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky po spuštění .
 3. Klepněte na kartu služby a poté klepnutím vyberte Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček pro všechny služby s výjimkou následujících služeb Windows Live OneCare:
  • MSMPSVC
  • Služba Microsoft ochrana
  • Windows Live OneCare
 5. Klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Ano restartujte počítač.
 6. Zjistit, zda stále dochází k problému popsaného v tomto článku a potom použijte jednu z následujících postupů:
  • Pokud jste již dochází k tomuto problému, může být příčinou program jiného výrobce nebo služeb třetí strany tohoto konfliktu s Windows Live OneCare. Chcete-li identifikovat programu nebo služby způsobující problém, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfiga klepněte na tlačítko OK.
   2. Klepněte na kartu služby , zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsofta klepnutím zaškrtněte polovinu služby, které nejsou službami Windows Live OneCare. Poznamenejte si služby, které vyberete.
   3. Restartujte počítač.
   4. Pokud je problém vyřešen klepnutím zaškrtněte polovinu služby, které nejsou službami Windows Live OneCare.
   5. Restartujte počítač.
   6. Pokud jste určili, které poloviční spustí tento problém, klepnutím zaškrtněte polovinu této poloviny a potom restartujte počítač.
   7. Tímto způsobem pokračujte, dokud konfliktní program nebo službu, je identifikován. Po zakázání konfliktního programu nebo služby, můžete je znovu povolit jiné programy a služby.
  • Pokud stále dochází k tomuto problému, obnovte nastavení normální spouštění počítače. Chcete-li to provést, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfiga klepněte na tlačítko OK.
   2. Klepněte na kartu Obecné a potom klepněte na tlačítko Normální spuštění – načíst ovladače zařízení a služby.
   3. Klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Restartovat.
Vlastnosti

ID článku: 910659 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor