Verze Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

ÚVOD

Tento článek popisuje vydání aplikace Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack. Jedná se vydání out-of-band (OOB). Systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack je uvolněna pro následující skladové jednotky (SKU):
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 x86
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 x64
 • Microsoft Windows XP x64
Systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack obsahuje stavové a nestavové offloads k urychlení Windows síťový zásobník. Tato aktualizace obsahuje následující funkce:
 • Převedení zátěže TCP Chimney
 • Škálování na straně příjmu
 • Sítě přímý přístup do paměti (NetDMA).

Další informace

Informace o aktualizaci Service pack

Tato aktualizace je zahrnuta v systému Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Další informace o nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Informace o aktualizaci

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:


Windows Server 2003
Download Stáhněte balíček 912222 nyní.

Windows Server 2003, verze x64
Download Stáhněte balíček 912222 nyní.

Windows XP Professional x64 Edition
Download Stáhněte balíček 912222 nyní.

Datum vydání: Květen 23, 2006

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Předpoklady

Tato feature pack vyžaduje hardware, který podporuje technologie snižování zátěže uvedené v tomto článku. Bez odpovídající snižování zátěže hardwarem, žádný nárůst výkonu se zobrazí pomocí této funkce pack.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat tuto opravu hotfix z počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP, pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003, verze x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Afd.sys5.2.3790.2670299,00829-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Http.sys5.2.3790.2670537,60029-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Ifmon.dll5.2.3790.2670175,61629-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Ndis.sys5.2.3790.2670379,39229-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Netbt.sys5.2.3790.2670379,90429-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Netsh.exe5.2.3790.2670115 20029-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Netstat.exe5.2.3790.267047,61629-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.2670812,54429-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.267024,57629-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Wshtcpip.dll5.2.3790.267029,69629-Mar-200604:23x64SP1SP1QFE
Wifmon.dll5.2.3790.2670137,72829-Mar-200604:23x86SP1WOW
Wnetsh.exe5.2.3790.267086,52829-Mar-200604:23x86SP1WOW
Wnetstat.exe5.2.3790.267036,35229-Mar-200604:23x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.267024,06429-Mar-200604:23x86SP1WOW
Wwshtcpip.dll5.2.3790.267018,94429-Mar-200604:23x86SP1WOW
Windows Server 2003 s aktualizací SP1, 32bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Afd.sys5.2.3790.2670152,06429-Mar-200605:04x86SP1SP1QFE
Http.sys5.2.3790.2670290,30429-Mar-200605:04x86SP1SP1QFE
Ifmon.dll5.2.3790.2670137,72829-Mar-200607:36x86SP1SP1QFE
Ndis.sys5.2.3790.2670212,48029-Mar-200605:04x86SP1SP1QFE
Netbt.sys5.2.3790.2670179,71229-Mar-200605:04x86SP1SP1QFE
Netsh.exe5.2.3790.267086,52829-Mar-200604:43x86SP1SP1QFE
Netstat.exe5.2.3790.267036,35229-Mar-200604:44x86SP1SP1QFE
Tcpip.sys5.2.3790.2670386,04829-Mar-200605:04x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.267024,06429-Mar-200604:34x86SP1SP1QFE
Wshtcpip.dll5.2.3790.267018,94429-Mar-200607:36x86SP1SP1QFE

Přehled systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Architektonické cílem iniciativy škálovatelných sítích je škálování aplikací v systémech řady Windows operačních systémů na nové úrovně výkonu v mnoha bodech náklady. Z důvodu různých nákladů bodů a z důvodu kolísání pracovního vytížení podnět obsahuje následujících dvou základních přístupů:
 • Stavová offloads
 • Offloads bez státní příslušnosti
TCP Chimney je stavová snižování zátěže. Převedení zátěže TCP Chimney umožňuje přenést do síťových adaptérů, které lze zpracovávat zpracování protokolu TCP/IP v hardwaru zpracování protokolu TCP/IP. Každý TCP Chimney offload schopen síťový adaptér má omezený počet připojení, které mohou podporovat hardware. Připojení TCP bude převedených na hardware jako hardwarové podpory těchto připojení. Po překročení limitu snižování zátěže hardwarem jsou zpracovány všechny další připojení hostitele zásobník.

RSS a NetDMA jsou offloads bez státní příslušnosti. Je-li více procesory jsou umístěny v jednom počítači, síťový zásobník Windows omezuje "příjem" protokol zpracování na jediném procesoru. RSS řeší tento problém tím, že umožňuje pakety, které jsou přijímány ze síťového adaptéru, který chcete být rozložena mezi více procesorů. NetDMA umožňuje přímý přístup do paměti (DMA) modulu na sběrnici Peripheral Component Interconnect (PCI). Zásobník protokolu TCP/IP můžete použít DMA engine ke kopírování dat místo přerušení procesoru ke zpracování operace kopírování.

Následující tabulka popisuje interakce mezi různé součásti systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack.
TCP ChimneyRSSNetDMA
TCP ChimneyBude fungovatBude fungovatNebude fungovat (viz poznámka, která následuje v této tabulce)
RSSBude fungovatBude fungovatBude fungovat
NetDMANebude fungovat (viz poznámka, která následuje v této tabulce)Bude fungovatBude fungovat
Poznámka: Pokud TCP Chimney a NetDMA jsou k dispozici, bude operační systém vyberte TCP Chimney.

Systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack aktualizuje ovladač rozhraní specifikace NDIS (Network). Po instalaci této aktualizace není žádné uživatelské rozhraní, chcete-li konfigurovat možnosti, které jsou přidruženy systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack. Možnosti jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Chcete-li konfigurovat možnosti pomocí nástroje Netsh.exe nebo v registru.

TCP Chimney offload a NetDMA nebude pracovat s následujícími funkcemi:
 • Brána Firewall systému Windows
 • Protokol IPSec (IPsec)
 • Překlad síťových adres Internet Protocol (IPNAT)
 • Brány firewall jiných výrobců
 • Zprostředkujícího ovladače NDIS 5.1

Je-li zapnutý některý z těchto funkcí technologie TCP Chimney offload a NetDMA nebude pracovat bez ohledu na nastavení registru.

Ve výchozím nastavení funkce překladu síťových adres IP a Agent zásad protokolu IPsec jsou povoleny, jsou povoleny určité součásti jako přemostění a směrování služby. Proto TCP Chimney a NetDMA nebude pracovat v takové situaci. Pokud jsou zakázány služby přemostění a směrování, IPNAT vypnuta. Proto TCP Chimney a NetDMA není znovu povoleno. Funkce překladu síťových adres IP a Agent zásad protokolu IPsec musí být explicitně vypnuta před TCP Chimney a NetDMA můžete pracovat.

Použití systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Po restartování serveru a zapněte TCP Chimney offload pomocí nástroje Netsh.exe, devět globální položky registru jsou k dispozici v následujícím podklíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Devět globální položky registru jsou následující:
 • EnableTCPChimney
  Typ: REG_DWORD
  Hodnoty: 1 (povoleno) 0 (zakázáno))
 • EnableRSS
  Typ: REG_DWORD
  Hodnoty: 1 (povoleno) 0 (zakázáno))
 • EnableTCPA
  Typ: REG_DWORD
  Hodnoty: 1 (povoleno) 0 (zakázáno))
 • OffloadExcludeDestinationPorts
  Typ: REG_MULTI_SZ
 • OffloadIncludeDestinationPorts
  Typ: REG_MULTI_SZ
 • OffloadExcludeSourcePorts
  Typ: REG_MULTI_SZ
 • OffloadIncludeSourcePorts
  Typ: REG_MULTI_SZ
 • MinPacketSizeToDma
  Typ: REG_DWORD

  Hodnot: 128 – 4096
  Výchozí hodnota: 256
 • DmaSyncCompletionHighThreshold
  Typ: REG_DWORD

  Hodnoty: 0 – 87600
  Výchozí hodnota: 0
Hodnota globálního registru EnableTCPChimney povoluje funkci TCP Chimney v zásobníku. Podobně hodnoty celosvětového registru EnableRSS a EnableTCPA povolit RSS funkce a funkce straně v zásobníku.

MinPacketSizeToDma hodnota globálního registru Nastaví minimální velikost paketu, která by znamenala využití DMA. Doporučujeme ponechat výchozí hodnota pro toto nastavení.Pokud pole zůstane v zaúčtované vyrovnávací paměti protokolu TCP je menší než hodnota globálního registru DmaSyncCompletionHighThreshold, TCP bude čekat operace NetDMA být dokončena synchronně. Pokud hodnota globálního registru DmaSyncCompletionHighThreshold hodnotu nula, TCP nečeká na dokončení operace NetDMA synchronní.

REG_MULTI_SZ hodnoty se vztahují pouze na převedení zátěže TCP Chimney. Hodnoty registru REG_MULTI_SZ zadáním čísla portu mezi 1 a 65 535. Čísla portů jsou oddělené mezerami nebo čárkami. Každá hodnota registru povolí maximálně 12 porty mají být specifikovány. Číslo portu je správné, bude ignorována.


Takto je vyhodnocena zásada port, který je nastaven pomocí hodnoty registru:
 • Nejprve se vyšetřují seznamy vyloučení. Pokud je k dispozici v seznamu vyloučení zdrojového nebo cílového portu, nebude převedených.
 • Zařadit se dále vyšetřují. OFFLOAD_PREFERRED příznak je nastaven na připojení v seznamu. Toto nastavení zůstane převedených cílového portu.
Pouze dynamické možnost, která nevyžaduje restartování počítače je zapnout a vypnout TCP Chimney. Chcete-li dynamicky zapnout TCP Chimney pomocí nástroje Netsh.exe, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Netsh int ip nastavit přesměrování povolenoa stiskněte klávesu ENTER.
Chcete-li vypnout TCP Chimney pomocí nástroje Netsh.exe, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Netsh int ip nastavit přesměrování zakázánoa stiskněte klávesu ENTER.

Otevřené problémy v systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Brány firewall jiných výrobců, které dodavatelé se nemůže připojit k Windows síťový zásobník pomocí nezdokumentovaný rozhraní API při TCP Chimney offload je povoleno.

Statistické údaje protokolu TCP/IP, které jsou získány z podporující snižování zátěže hardwarem bude dvojité počítáno, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Pomocí položky registru EnableTCPChimney je vypnuta funkce převedení zátěže TCP Chimney.
 • Funkce technologie TCP Chimney offload je vypnuto pomocí příkazu Netsh int ip nastavit přesměrování zakázáno .


Poznámka: Po instalaci Scalable Networking Pack, můžete zaznamenat problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 918564 chybová zpráva po instalaci systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack v systému Windows Server 2003 R2: "STOP 0x0000008E" nebo "STOP: 0x0000003B"

 • 919948 chybová zpráva po instalaci systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack a potom změnit nastavení sítě v počítači se systémem Windows Server 2003 R2: "STOP 0x000000D1"

 • 921136 proces převzetí služeb při selhání se nevyskytuje při použití k vytvoření týmu schopná přesměrování zpracování protokolu TCP v počítači se systémem Windows Server 2003 povoleno přesměrování zpracování protokolu TCP síťové adaptéry

 • 918369 sockdie proces může způsobit únik paměti při použití nástroje Sockdie s přepínačem – maxtput v systému Windows Server 2003 R2

Odkazy

Chcete-li stáhnout dokument white paper "Scalable Networking s RSS", naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:


Chcete-li stáhnout dokument white paper "Scalable Networking: sítě protokol Offload – představení TCP Chimney", naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Chcete-li stáhnout dokument white paper "Windows Scalable Networking iniciativy", naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 912222 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor