OPRAVA: Při spuštění vyhledávání aktualizací, které používají Instalační službu systému Windows (včetně aktualizací systému Office), pomocí programu Windows Update může dojít k n...

UPOZORNĚNÍ

Problém popsaný v části Příznaky byl opraven ve službě Agent webu Windows Update 3.0 a v aktualizaci 927891. Tyto aktualizace byly v červnu a červenci 2007 distribuovány prostřednictvím služby Microsoft Update. Pokud stále dochází k problému, který se podobá popisu v tomto článku, může se jednat o jiný problém. Postupy pro řešení podobných problémů naleznete v tomto článku v části Podobné problémy a řešení.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Oprava hotfix popsaná v tomto článku (916089) byla nahrazena novější opravou hotfix (927891). Oprava hotfix 927891 rovněž řeší potíže, které jsou popsány v části Příznaky.

Příznaky

Pokud spustíte službu Microsoft Windows Update k vyhledání a instalaci aktualizací pro libovolné aplikace, které používají Instalační službu systému Microsoft Windows (MSI) 3.1 společně se službou Windows Update, může se v Prohlížeči událostí počítači se systémem Windows XP zobrazit následující chybová zpráva:
Místní nabídka aplikace: svchost.exe – Chyba aplikace: Instrukce na adrese 0x745f2780 odkazovala na adresu paměti 0x00000070. S pamětí nelze provést operaci: číst.
K nevrácení paměti může rovněž dojít, když služba Windows Update vyhledává aktualizace používající Instalační službu systému Windows.

K těmto potížím může dojít, když se pokusíte vyhledat aktualizace systému Microsoft Office. Můžete se s nimi rovněž setkat, pokud používáte libovolný z následujících nástrojů aktualizace:
  • Web Microsoft Update.
  • Automatické aktualizace prostřednictvím Internetu nebo služby WSUS (Windows Server Update Services).
  • Nástroj Microsoft Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates (SMS ITMU).
  • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA).
  • Libovolná aplikace, která k vyhledání aktualizací používá soubor CAB pro offline prohledávání (Wsusscan.cab), který využívá službu Agent webu Windows Update (WUA).
K těmto potížím může například dojít, když se pokusíte vyhledat aktualizace systému Microsoft Office nebo když nainstalujete aktualizaci libovolné aplikace v počítači, který používá Instalační službu systému Microsoft Windows 3.1 (označována rovněž jako MSI) společně se službou Agent webu Windows Update.

Příčina

K těmto potížím může dojít, když se služba Agent webu Windows Update pokusí vyhledat aktualizace Instalační služby systému Windows.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Tento problém vyřešíte instalací nejnovější opravy hotfix Msi.dll. Tato oprava hotfix je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

927891 Při instalaci aktualizace z webu Windows Update nebo Microsoft Update se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu a počítač zdánlivě přestane reagovat

Informace o nahrazení opravy hotfix

Oprava hotfix popsaná v tomto článku (916089) byla nahrazena novější opravou hotfix (927891). Oprava hotfix 927891 zahrnuje aktualizace uvedené v tomto článku. Když služba Windows Update hledá aktualizace, které používají Instalační službu systému Windows, může se stát, že systém přestane reagovat. Oprava hotfix 927891 odstraňuje tyto potíže.

Prohlášení

Tento problém byl opraven ve Službě Agent webu Windows Update 3.0 a v aktualizaci 927891.

Další informace

Tato aktualizace zkracuje dobu vyhledávání s využitím služby Agent webu Windows Update. Vyhledávání přesto klade velké nároky na využití procesoru. Proces Svchost.exe obsahuje službu Automatické aktualizace. Když provádíte hledání, proces Svchost.exe může způsobit, že využití procesoru dosáhne na delší dobu 100 procent. Aktualizace systému Microsoft Office například využívají Instalační službu systému Windows. Když jsou zjištěny aktualizace systému Microsoft Office, mohou přispět k tomu, že využití procesoru po delší dobu dosáhne 100 procent.

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Podobné problémy a jejich řešení

Pokud se stále setkáváte s problémem, který se podobá problému popsanému v tomto článku, jedná se zřejmě o jiný problém. Další informace o podobných problémech a jejich řešení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

939273 Nelze nasadit aktualizace softwaru do počítače se systémem Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003

932762 Proces hostitele služeb se může neočekávaně zastavit v systému Windows Server 2003

931852 Chybové zprávy při spuštění počítače se systémem Windows XP a následném pokusu o stažení aktualizací systému Windows910666 Proces Svchost.exe se může neočekávaně ukončit v počítači se systémem Windows Server 2003

894538 Když Služba ověřování v Internetu přijme v paketu neznámý atribut, přestane v systému Windows Server 2003 reagovat

927385 Po provedení automatické aktualizace v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva a může se stát, že po zavření dialogového okna zprávy o chybě aplikace procesu svchost.exe nebude možné spustit žádný programPokud vám tyto články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li prohledat znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft:Potom zadejte text chybové zprávy, která se zobrazila, nebo zadejte popis potíží do pole Hledání ve znalostní bázi (KB).
Vlastnosti

ID článku: 916089 - Poslední kontrola: 31. 10. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Update

Váš názor