Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače: Přesunutí dat pro entitu <název_entity> během akce saInsert se nezdařilo, počet řádků=<počet>. Požádejte o pomoc správce systému.

Příznaky

Při pokusu o přechod do offline režimu může klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook pro přenosné počítače zobrazit tuto chybovou zprávu:
Přesunutí dat pro entitu
název_entity během akce saInsert se nezdařilo, počet řádků=počet. Požádejte o pomoc správce systému.
Poznámka: V této zprávě je název_entity zástupným textem pro název konkrétní entity a počet je zástupným textem pro skutečný počet řádků.

Do protokolu událostí je zaznamenána chybová zpráva následujícího typu:

Typ události: Chyba
Zdroj události: MSCRMOfflineSync
Kategorie události: Žádná
ID události: 6000
Popis: Během offline synchronizace došlo k chybě. Pokuste se znovu přejít do režimu offline nebo restartujte aplikaci Microsoft Outlook. Nezdařilo se provedení funkce GetBCPFile() při akci Insert pro entitu <Case>, batchRows=0 s výjimkou System.Net.WebException: Vzdálený server vrátil chybu: (401) Neověřeno. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com.
Do protokolu událostí je zaznamenáno upozornění následujícího typu:

Typ události: Upozornění
Zdroj události: MSCRMOfflineSync
Kategorie události: Žádná
ID události: 6001

Popis: Během offline synchronizace byl vrácen neočekávaný výsledek. #temp<základ_entity> počet vložení 54!=27 počet požadovaných vložení.

Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com.
Poznámka: V této zprávě je základ_entity zástupným textem pro skutečný název tabulky pro entitu.

Příčina

K tomuto problému dochází proto, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 • Klient Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače nemá oprávnění k přístupu do složky BCP.
 • V klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače je nesprávná verze analyzátoru MSXML (Microsoft XML).
 • V klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače jsou nesprávné filtry offline dat.
 • Instalace serveru Microsoft CRM je poškozená.
 • Uživatelský účet, v rámci kterého je spuštěn fond aplikací na webu Microsoft CRM, nemá přístup ke složce offline dat na serveru Microsoft CRM.
 • Databáze serveru Microsoft SQL Server byly přesunuty na nový server. Zdroj dat ODBC s názvem DSN systému Microsoft CRM na serveru Microsoft CRM nadále odkazuje na předchozí počítač se serverem SQL Server.
 • Počítač se serverem SQL Server, který obsahuje databáze MSCRM, odesílá do offline databáze více záznamů, než je obvyklé.
 • Do souboru Boot.ini na serveru Microsoft CRM byl přidán přepínač /3GB. Tento problém má za následek vyčerpání paměti serveru při pokusu o provedení procesu BCP.
 • Není instalována aktualizace MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 Service Pack 1 (SP1).

Řešení

Problém vyřešte jednou z následujících metod:

Metoda 1

Uživateli klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače přidělte oprávnění ke složce BCP. Postupujte takto:
 1. Přihlaste se k počítači, ve kterém je nainstalován klient Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače, a vyhledejte složku BCP. Obvykle je složka BCP v klientském počítači v tomto umístění:
  C:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP
  Poznámky
  • V počítači se systémem Windows Vista se složka BCP nachází v následujícím umístění:
   C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • V tomto kroku je
   uživatelské_jméno zástupným textem pro skutečné uživatelské jméno.
 2. Vyhledejte tuto složku a klepněte na ni pravým tlačítkem myši. Poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 4. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte uživatele klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače.
 5. V seznamu Oprávnění pro
  uživatelské_jméno
  zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit v řádku Úplné řízení. Poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V tomto kroku je uživatelské_jménozástupným textem pro skutečné uživatelské jméno.

Metoda 2

Zkontrolujte verzi souboru Msxml4.dll v klientském počítači. Verze musí být 4.20.9828 nebo novější. Postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku system32. Obvykle je tato složka v následujícím umístění:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Vyhledejte soubor Msxml4.dll, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Vlastnosti. Klepněte na kartu Verze.
 3. Ověřte, zda položka Verze souboru má hodnotu alespoň 4.20.9828. Pokud je hodnota nižší (starší verze), přejděte ke kroku 4.
 4. Pokud je verze souboru Msxml4.dll starší než 4.20.9828, je třeba soubor aktualizovat. Další informace o postupu při získání aktualizovaného souboru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámky
  • Soubor Msxml4.dll lze získat také z instalačního disku CD klienta. Soubor Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe je obvykle v následujícím umístění:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Tato oprava nevyžaduje restartování počítače.

Metoda 3

Odeberte všechny filtry offline dat a potom je jednotlivě znovu přidejte do klientského počítače a synchronizujte je. Filtry offline dat odeberete následujícím postupem:
 1. V klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače v nabídce CRM vyberte příkaz Místní data.
 2. V dialogovém okně Místní data zvýrazněte všechny filtry, klepněte na tlačítko Dezaktivovat a potom klepněte na tlačítko OK.
Filtry přidávejte a synchronizujte následujícím postupem:
 1. V nabídce CRM klepněte na příkaz
  Místní data.
 2. Klepněte na kartu Neaktivní skupiny dat.
 3. Vyberte jeden z filtrů. Poté klepněte na tlačítko
  Aktivovat.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepnutím na tlačítko Přejít do režimu offline spusťte proces synchronizace. Poté klepnutím na tlačítko
  Přejít do režimu online proces synchronizace dokončete.
 6. Pro každý deaktivovaný filtr opakujte kroky 3 až 5.

Metoda 4

Spusťte proces opravy na serveru Microsoft CRM. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k serveru Microsoft CRM. V nabídce
  Start klepněte na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na položku Server Microsoft CRM. Poté klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 3. Klepněte na možnost Opravit. Poté klepnutím na tlačítko Další spusťte průvodce instalací serveru Microsoft CRM 3.0.

Metoda 5

Zkontrolujte, že uživatelský účet, v rámci kterého je spuštěn fond aplikací na webu Microsoft CRM, má přístup ke složce OfflineData. Do této složky se ukládají datové soubory BCP (Bulk Copy Process), které klient obdrží z počítače se spuštěným serverem Microsoft SQL Server. Možnost přístupu ke složce OfflineData zkontrolujete takto:
 1. Zjistěte uživatelský účet, v rámci kterého je spuštěn fond aplikací. Postupujte takto:
  1. Přihlaste se k serveru Microsoft CRM.
  2. V nabídce Start klepněte na příkaz
   Nástroje pro správu a poté klepněte na položku Správce internetové informační služby (IIS).
  3. Rozbalte uzel s názvem místního počítače, rozbalte uzel
   Fondy aplikací, klepněte pravým tlačítkem myši na položku
   CRMAppPool a potom klepněte na příkaz
   Vlastnosti.
  4. Klepněte na kartu Identita.
  5. Ověřte oprávnění podle následujících pokynů:

   Pokud je vybrána možnost Předdefinovaný, účty NetworkService a LocalSystem jsou oba zastupovány účtem
   název_domény\název_počítače$. Je-li tedy třeba ověřit oprávnění pro účet NetworkService nebo pro účet LocalSystem, je nutné ověřit i oprávnění účtu
   název_domény\název_počítače$.

   Pokud je vybraná možnost Konfigurovatelný, musíte ověřit oprávnění zadaného uživatelského účtu.

   Poznámka: Pokud je vybrána možnost Předdefinovaný, v kroku 5 použijte jako uživatele účet název_domény\název_počítače$. Pokud je vybrána možnost Konfigurovatelný, v kroku 5 použijte jako uživatele zadaný uživatelský účet.
 2. Na serveru Microsoft CRM vyhledejte následující složku:

  jednotka:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Poznámka: V tomto kroku jednotka zastupujte skutečnou jednotku, na kterou jste nainstalovali aplikaci Microsoft CRM.
 3. Klepněte na složku pravým tlačítkem myši. Poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 5. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte uživatele, kterého jste zjistili v kroku 1.
 6. V seznamu Oprávnění pro
  uživatelské_jméno
  zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit v řádku Úplné řízení. Poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V tomto kroku je uživatelské_jménozástupným textem pro skutečné uživatelské jméno.

Metoda 6

Upravte zdroj dat ODBC s názvem DSN systému Microsoft CRM na serveru Microsoft CRM tak, aby odkazoval na předchozí počítač se serverem SQL Server. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start přejděte na příkaz
  Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Datové zdroje (ODBC).
 2. V dialogovém okně Správce zdrojů dat ODBCklepněte na kartu Název DSN systému, klepněte na položku
  Microsoft CRM v seznamu Systémové zdroje data potom klepněte na tlačítko Konfigurovat.
 3. V prvním okně Konfigurace zdroje DSN serveru Microsoft SQL Server najděte seznam Server obsahující názvy počítačů se serverem SQL Server. Klepněte na server, ke kterému se chcete připojit.
 4. Chcete-li nakonfigurovat zdroj dat, třikrát klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. V okně Nastavení ODBC pro Microsoft SQL Server klepněte na tlačítko Test zdroje dat, čímž ověříte připojení k serveru.
 7. Dokončete konfiguraci dvojím klepnutím na tlačítko
  OK.
 8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Metoda 7

 1. Ukončete aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 2. V nabídce Start klepněte na příkaz
  Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu DWORD OfflineRowsBatchSize a potom klepněte na příkaz
  Změnit.
 5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu nižší, než je aktuální hodnota, například 10 nebo 1. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení je parametr DWORD OfflineRowsBatchSize nastaven na hodnotu 100000.
 6. Ukončete program Editor registru.

Metoda 8

Ze souboru Boot.ini na serveru Microsoft CRM odstraňte přepínač /3GB. Aby se změna mohla projevit, je po odebrání přepínače třeba restartovat počítač.

Metoda 9

Nainstalujte aktualizaci MDAC 2.8 Service Pack 1. Chcete-li instalovat aktualizaci MDAC 2.8 SP1, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Metoda 10

Pokud byly na server s aplikací Microsoft Dynamics CRM nebo se spuštěným serverem SQL Server použity nejnovější aktualizace operačního systému Windows, restartujte dotyčný server.

Další informace

Pokud potíže popsané v části Příznaky potrvají, klepněte na následující odkaz k článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
918108 Při přepnutí do režimu offline klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro přenosné počítače se zobrazí chybová zpráva, že přesunutí dat pro entitu se nezdařilo

Odkazy

Další informace o odinstalaci a postupu přesunutí databází SQL aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 lze zobrazit klepnutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
917948 Přesunutí databází SQL aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně

Vlastnosti

ID článku: 916165 - Poslední kontrola: 17. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor