Oprava kompatibility ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer pro soubor Mshtml.dll

Oznámení

Tento článek popisuje aktualizace byla nahrazena novější aktualizací. Chcete-li vyřešit problém popsaný v tomto článku, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizace, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Tento článek je určen pro odborníky v oblasti IT. Domácí uživatelé mohou navštívit následující Web společnosti Microsoft informace o příznacích, se kterými se mohou setkat:

Úvod

Společnost Microsoft vydává opravu kompatibility, která zakáže chování opravy ovládacích prvků ActiveX aplikace Microsoft Internet Explorer, která byla původně vydána 28. února 2006. Oprava ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer je také součástí aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013). Tato aktualizace se týká následujících produktů:
 • Systém Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, verze x64
 • Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro počítače s procesory Itanium
Poznámka: Tato aktualizace se nevztahuje na systém Windows Vista.

Tato aktualizace byla popisována v Microsoft Security Advisory (912945): aktualizace nesouvisející se zabezpečením pro aplikaci Internet Explorer. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

Aktualizace 912945 ActiveX aplikace Internet Explorer

Oprava kompatibility zahrnuje následující aktualizace:
 • Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP s aktualizací SP2
 • Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 SP1
 • Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro Windows Server 2003 SP1, verze pro procesory Itanium
 • Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003, verze x64
 • Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP Professional x64 Edition

Informace o novém vydání

Oprava kompatibility byla znovu vydána 20. dubna 2006. Pokud jste již nainstalovali původní vydání této opravy kompatibility a nejsou vyskytly jakékoli problémy, není nutné znovu nasadit tuto opravu kompatibility.

Toto nové vydání opravy kompatibility řeší problémy se zobrazením ovládacích prvků ActiveX vyvinutých v jazyce Microsoft Visual Basic. Aktualizace zabezpečení 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013) může skriptu VBScript zabránit ovládání viditelnosti těchto ovládacích prvků ActiveX. Například, pokud byl ovládací prvek ActiveX skryt pomocí viditelnost: skryté atributu elementu DHTML a později je vlastnost atributu je nastavte na viditelnost: viditelné skriptem, nezobrazí ovládací prvek ActiveX.

Právě tento problém se zobrazením ovládacích prvků ActiveX vyvinutých v jazyce Microsoft Visual Basic ve skupinovém rámečku revizi a opravu tohoto problému mohou být zařazeny v budoucí aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer.

Další informace

Při nasazení této opravy, zakáže chování opravy ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer, která je zahrnuta v aktualizaci KB912812. Aktualizace zabezpečení, které jsou obsaženy v aktualizaci KB912812 jsou stále přítomny a jsou funkční. Pouze ActiveX aplikace Internet Explorer oprava chování popsané v aktualizaci KB912945 je.
Další informace o aktualizaci KB912812 naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

912812 MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Tato oprava kompatibility lze nainstalovat pouze v počítačích se systémem duben kumulativní aktualizaci aplikace Internet Explorer (KB912812). Pokud se pokusíte nainstalovat opravu systému bez aktualizace 912812, instalace se nezdaří.

Důrazně doporučujeme, aby nasadit tuto opravu kompatibility pouze u systémů, které jsou ovlivněny novou funkcí zavedenou aktualizací ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Ohrožené systémy jsou ty, kde uživatel závisí na webové stránce nebo v aplikaci, která byla ovlivněna ActiveX aplikace Internet Explorer aktualizovat. Další informace o jak mohou být webové stránky nebo aplikace ovlivněny, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

Aktualizace 912945 ActiveX aplikace Internet Explorer

Doporučujeme našim partnerům otestovat a změnit návrh ovlivněné webové aplikace. Majitelé aplikací, které vyžadují interakci uživatele s ovládacími prvky ActiveX pomocí technologií můžete zamezit aktivaci uživatele. Informace o těchto technologiích naleznete na následujícím webu MSDN:

Testování

Pro testování, je podklíč registru funkce ovládacího prvku, který zapne chování ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Tento podklíč registru a jeho hodnota jsou následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE (nebo HKEY_CURRENT_USER) < process_name.exe > \SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\ =(DWORD) 0x00000001
< Process_name.exe > je nutné nahradit název procesu, pro který chcete povolit chování aktualizace ovládacích prvků ActiveX. Chcete-li povolit chování aktualizace ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer, například by nahradit < process_name.exe > dosadili iexplore.exe.

Nasazení

Důrazně doporučujeme nainstalovat tuto opravu pouze v počítačích existuje problém s kompatibilitou mezi existující aplikací a novým chováním, které bylo zavedeno v aktualizaci 912945 a je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912812. V této části je uvedeno několik, ale ne všechny možnosti nasazení. Postupujte podle procesu nasazení standardní opravy hotfix pro dané prostředí. Tento článek obsahuje některé podrobnosti, které jsou specifické pro nasazení. Nicméně tento článek je určen jako odkaz pro některé, ale ne všechny možnosti nasazení.

Proces nasazení se skládá z následujících kroků:
 1. Určete odpovídající počítače.
 2. Tuto aktualizaci lze nainstalujte do počítačů.

Požadavek na restartování

Pokud je soubor Mshtml.dll během instalace používán, instalace této opravy zabezpečení může vyžadovat restartování počítače.

Identifikaci počítače

Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB917425) 917425 lze použít v počítači, kde chování ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer má potíže s kompatibilitou s aplikací v počítači. Chcete-li zjistit, že zda se článek KB917425 týká daného počítače Chcete-li programově, musí být zaručen způsob určení, zda počítač obsahuje ohrožený software ovládacího prvku ActiveX. Práce s dodavatele softwaru aplikace této metody. Chcete-li ručně zjistit, zda KB917425 týká daného počítače, použijte následující metody.
 • Pomocí organizačních jednotek služby Active Directory
  Pokud je prostředí podporováno adresářovou službou Active Directory a pokud existující Active Directory organizační jednotky obsahuje všechny odpovídající počítače, použít balíček aktualizace softwaru serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) k organizační jednotce.  Poznámka: Chcete-li použít tuto metodu, musí být povoleno rozpoznání služby Active Directory serveru SMS.
 • Inventarizace softwaru serveru SMS použít k vytvoření vlastní kolekce
  V prostředí, které použít server SMS k nasazení softwaru do počítačů správce může vytvořit vlastní kolekci, která je založena na řadě faktorů. Tyto faktory zahrnují dotaz na počítače, které mají ohrožený balíček softwaru. Tento dotaz může být založen na výsledcích inventarizace softwaru serveru SMS. Informace o tom, jak inventarizace softwaru vytváření vlastních kolekcí naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Vytvořte vlastní zjišťovací nástroj, který identifikuje odpovídající počítače
  Vytvořte skript nebo malý spustitelný program, který určuje, zda počítač obsahuje ohrožený balíček softwaru. Tento nástroj lze spustit jako součást přihlašovacího skriptu, lze dodat jako balíček aktualizace softwaru serveru SMS nebo může být nasdílen v interní síti sdílené složky, které mohou uživatelé.

Nasazení aplikace do určených počítačů

Použití serveru SMS

Pokud používáte k určení počítačů, které chcete aktualizovat, organizační jednotky služby Active Directory nebo inventarizaci softwaru serveru SMS, můžete nasadit balíček 917425 do ohrožených počítačů pomocí serveru SMS 2.0 a SMS 2003. Chcete-li to provést, použijte funkci distribuce softwaru serveru SMS. Vysoké úrovni procesu, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace naleznete v příručce Systems Management Server 2003 Operations Guide. Tuto příručku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Definiční soubor balíčku

Umožňuje zákazníkům použít server SMS k nasazení balíčku 917425 zahrnuje obsah vzorku SMS definiční soubor balíčku (PDF), lze vytvořit balíček distribuce softwaru a programy v konzoli správce serveru SMS.Chcete-li použít ukázkový PDF, zkopírujte následující text do souboru programu Poznámkový blok a uložte soubor jako KB917425.SMS. Zkopírujte tento soubor do stejného adresáře, kam jste uložili aktualizaci stažení.
[PDF]Version=2.0

[Package Definition]
Publisher=Microsoft
Name=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)
Language=ALL
Programs=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64

[WinXPx86]
Name=(KB917425) Windows XP SP2
CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999

[WS03x86]
Name=(KB917425) Windows Server 2003
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WS03IA64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium Edition
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (IA-64)
Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WinXPWS03x64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition
CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (x64)
Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999
Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0
Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999

Po PDF a balíčky aktualizace byly uloženy do stejného adresáře, postupujte takto:
 1. Spusťte vytvořit balíček z definice průvodce. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem na libovolný existující balíček, klepněte na příkaz Všechny úkolya klepněte na možnost Vytvořit balíček z definice.
 2. Importujte souboru PDF vytvoříte balíček a programy, které chcete použít pro nasazení.

Poznámky
 • 64bitové klientské nasazení jsou podporovány pouze ve verzi SMS 2003 SP2 a novější verze. Pokud máte jakékoli starší verze serveru SMS, je nutné odstranit poslední dvě části (WS03IA64, WinXPWS03x64) v PDF. Musíte také odebrat WS03IA64, WinXPWS03x64 v "programy =" řádku v "[Package Definition] =" oddílu.

 • Pokud používáte server SMS k nasazení libovolné lokalizované verze této opravy, je třeba samostatná verze PDF pro každý jazyk. Chcete-li vytvořit soubor PDF pro jinou jazykovou, nahraďte hodnoty "řádku CommandLine" v ukázkovém souboru PDF název skutečné jazykově specifický balíček. Německé verze systému Windows XP s aktualizací SP2 (x 86), použijte následující hodnotu.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Podrobné informace o tvorbě a nasazení balíčků naleznete v příručce Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide.

Jak používat vlastní metodu k nasazení balíčku 917425

Předpokládejme, skript nebo spustitelný program, který jste vytvořili za účelem určení, zda je příslušný balíček 917425 našel ohrožený počítač. V tomto okamžiku může skript nebo spustitelný program:
 • Spusťte balíček 917425 ze interní síti uložení balíčku.
 • Stáhněte balíček 917425 ze serveru Microsoft download. V tomto případě musí uživateli umožnit spuštění balíčku.
 • Odkázat uživatele na umístění ke stažení balíčku 917425 nainstalovat ručně.

Informace o stažení

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP Professional s Service Pack 2 (SP2) a Windows XP Home Edition s aktualizací SP2Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 SP1Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro Windows Server 2003 SP1, verze pro procesory ItaniumOprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003, verze x64Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP Professional x64 EditionDatum vydání: 11. dubna 2006

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.
Internet Explorer pro Windows Server 2003 SP1, verze pro procesory Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Apr-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Apr-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Apr-200603:55IA-64ŽádnýNení k dispozici

Aplikace Internet Explorer pro systém Windows XP s aktualizací SP2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Apr-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Apr-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:12x86ŽádnýNení k dispozici

Internet Explorer pro systém Windows Server 2003, verze x64
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Apr-200603:49Není k dispoziciSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Apr-200603:47Není k dispoziciSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Apr-200603:55Není k dispoziciŽádnýNení k dispozici

Aplikace Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 SP1
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Apr-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Apr-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:13x86ŽádnýNení k dispozici
Vlastnosti

ID článku: 917425 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor