Postup při řešení potíží s instalací aplikace Internet Explorer 7

Aplikace Windows Internet Explorer 8 je již k dispozici. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi aplikace Internet Explorer, přejděte na následující internetové stránky společnosti Microsoft:

Úvod

Při pokusu o instalaci aplikace Internet Explorer 7 se může zobrazit chybová zpráva.

Potíže s instalací aplikace Internet Explorer 7 mohou mít nejrůznější příčiny. Proto existuje několik metod řešení potíží, které můžete při jejich odstraňování použít. Tento článek vás provede jednotlivými metodami a pomůže vám při postupném provádění kroků. Naleznete zde rovněž další informace o daném problému a také odkazy na další pomoc v případě, že potíže nedokážete odstranit sami.

První část tohoto článku je určena pro začátečníky až středně pokročilé uživatele. Oddíl Řešení potíží pro pokročilé v druhé části je určen pro pokročilé uživatele počítače.

Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Poznámka: Některé metody vyžadují přechod ze stránky, kterou právě prohlížíte. Pokud přejdete z této stránky pryč, může se stát, že obsah, který právě prohlížíte, již nebude zobrazen. Než budete pokračovat, bude proto možná vhodné vytvořit na ploše odkaz na tuto webovou stránku. Budete se pak k této stránce moci snadno vrátit poklepáním na tuto ikonu. Chcete-li na ploše vytvořit zástupce pro tuto webovou stránku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tuto stránku pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Vytvořit zástupce.
 2. Klepnutím na tlačítko Ano v dialogovém okně Internet Explorer vytvoříte zástupce na ploše.

Metody řešení potíží pro úspěšnou instalaci aplikace Internet Explorer 7

Uvědomujeme si, jak jsou pro vás instalace a použití aplikace Internet Explorer 7 důležité, proto se hned pusťme do práce.

Obecné pokyny pro odstraňování potíží

.

Metoda A: Obnovení výchozích hodnot nastavení zabezpečení

Hodnocení této metody: Jednoduchá
Poznámka: Postup a sekce Oprava v této metodě se nevztahují na systémy Windows XP Home, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.
Chcete-li abychom za vás tento problémy odstranili, přejděte do části Automatická oprava. Pokud chcete tento problém vyřešit sami, přejděte do části Samoobslužná oprava.


Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte na příkaz Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle kroků průvodce.Poznámky:

 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na USB disk nebo na CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Další kroky Po spuštění této opravy přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava


Ukázkový příkaz pro obnovení nastavení zabezpečení

Poznámka: Po použití daného nastavení zabezpečení lze změny vrátit zpět pouze obnovením ze zálohy. Pokud máte o postupu obnovy výchozího nastavení zabezpečení pochybnosti, je třeba provést úplnou zálohu, která obsahuje stav systému (soubory registru). Mezi obnovené položky patří soubory a složky systému souborů NTFS, registr, zásady, služby, oprávnění a členství ve skupinách.


Chcete-li u operačního systému obnovit nastavení zabezpečení, které platilo po instalaci, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V systému Windows XP zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  V systému Windows Vista zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Zobrazí se zpráva o dokončení úlohy a varování, že nebylo možné provést nějaký úkon. Tuto zprávu můžete ignorovat. Další informace o této zprávě naleznete v souboru %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

Poznámka: V systému Windows Vista je soubor Defltbase.inf šablonou konfigurace zabezpečení pro výchozí zabezpečení. Nastavení pro tento soubor si můžete prohlédnout v následujícím umístění:
%windir%\inf\defltbase.inf
Chcete-li ověřit, zda metoda funguje, pokuste se znovu nainstalovat aplikaci Internet Explorer 7. V případě potřeby je aplikace Internet Explorer 7 k dispozici ke stažení na webu Centrum stažení softwaru společnosti Microsoft:
Další kroky
Po spuštění automatické opravy společnosti Microsoft (nebo po provedení manuální opravy) se může stát, že na přihlašovací obrazovce po spuštění počítače nebo pokusu o přepnutí uživatelů se již nebudou zobrazovat standardní uživatelské účty. K této situaci dojde proto, že po obnovení nastavení zabezpečení systému Windows jsou standardní uživatelské účty odebrány ze skupiny Users. Chcete-li přidat příslušné účty zpět do skupiny Users, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Všechny programy. Nebo klikněte na příkaz Programy.
 2. Klikněte na položku Příslušenství a pak na položku Příkazový řádek (Windows XP). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce (Windows Vista).
 3. V okně Příkazový řádek zadejte příkaz net users a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam uživatelských účtů.
 4. Pro každý název_účtu uvedený v příkazovém řádku, který není zobrazen na přihlašovací obrazovce nebo na obrazovce přepnutí uživatelů, zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:

  net localgroup users název_účtu /add
 5. Nyní přejděte k části Byl problém opraven?.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud byl problém opraven, tento článek můžete zavřít. Pokud nebyly potíže vyřešeny, vyzkoušejte metodu B.

Metoda B: Kontrola, zda v počítači není malware

Hodnocení této metody: Jednoduchá

Vyhledání malwaru v počítači závisí na nainstalovaných programech ochrany proti malwaru.

Důležité: Používáte-li vlastní antivirový a antimalwarový software, proveďte před prohledáním počítače aktualizaci definičních souborů antivirových a antimalwarových programů.

Pokud si s aktualizací definičních souborů antivirových a antimalwarových programů nevíte rady nebo pokud neumíte prohledat počítač, použijte bezpečnostní skener Microsoft Security Essentials, který umožňuje provést tyto akce snadno a bezplatně. Chcete-li použít bezpečnostní skener Microsoft Security Essentials, postupujte takto:
 1. V aplikaci Internet Explorer navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na položku Kompletní kontrola.

  Poznámka: Chování, s nímž se setkáte na webové stránce Microsoft Security Essentials, se může poněkud lišit od popisu, který je zde uveden, ale v podstatných rysech se shoduje. Při první kontrole je bezpečnostní skener Microsoft Security Essentials stažen a nainstalován do počítače. Skener zkontroluje počítač. Po dokončení kontroly předloží výsledky a doporučí další postup. Tato operace může nějakou dobu trvat, buďte na to proto prosím připraveni.

  Poznámka: Pokud nyní nemáte nainstalován žádný program ochrany proti malwaru, můžete si stáhnout 90denní bezplatnou zkušební verzi skeneru Microsoft Security Essentials. Stačí na webové stránce skeneru Microsoft Security Essentials v části Průběžná ochrana počítače pomocí služby Microsoft Security Essentials kliknout na položku Stáhněte bezplatnou zkušební verzi.
 3. Po dokončení kontroly se znovu pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 7. Aplikace Internet Explorer 7 je k dispozici ke stažení na následujícím webu společnosti Microsoft:

Byl problém opraven?

 • Zkontrolujte, zda byl problém opraven. Chcete-li ověřit, zda tato metoda pomohla, znovu se pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer. V případě potřeby je aplikace Internet Explorer k dispozici ke stažení na webu Centrum stažení softwaru společnosti Microsoft.
 • Pokud byl problém opraven, tento článek můžete zavřít.
 • Pokud se tato metoda ve vašem případě neosvědčila, vyzkoušejte metodu C.

Metoda C: Dočasné vypnutí antivirového nebo antispywarového softwaru

Hodnocení této metody: Jednoduchá

Poznámka Než dočasně zakážete antivirový software, ověřte, že je povolena brána Windows Firewall. Po provedení kroků antivirový software znovu aktivujte.

Antivirový software je navržen tak, aby pomáhal chránit počítač před viry. Když je antivirový software deaktivovaný, nesmíte stahovat ani otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné weby ani otevírat přílohy e-mailových zpráv. Další informace o počítačových virech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení

Po dokončení tohoto postupu aktivujte antivirovou aplikaci a pak nainstalujte nejnovější aktualizace pomocí následujícího webu společnosti Microsoft: Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Deaktivujte antivirový nebo antispywarový software. Chcete-li to provést, klikněte na ikonu antivirového nebo antispywarového softwaru v oznamovací oblasti. Potom klikněte na příkaz Konec nebo Zakázat.  Poznámka Další informace o tom, jak zakázat antivirový nebo antispywarový software, naleznete v dokumentaci k danému programu.
 2. Poté co zakážete antivirový nebo antispywarový software se znovu pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 7. Aplikace Internet Explorer 7 je k dispozici ke stažení na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Po instalaci aplikace Internet Explorer 7 opět povolte antivirový nebo antispywarový software.

  Poznámka Další informace o tom, jak povolit antivirový nebo antispywarový software, naleznete v dokumentaci k danému programu.

Byl problém opraven?

 • Zkontrolujte, zda byl problém opraven. Chcete-li ověřit, zda tato metoda pomohla, znovu se pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer. V případě potřeby je aplikace Internet Explorer k dispozici ke stažení na webu Centrum stažení softwaru společnosti Microsoft.
 • Pokud byl problém opraven, tento článek můžete zavřít.
 • Pokud nikoli, vyzkoušejte metodu D.

Metoda D: Čisté spuštění počítače

Hodnocení této metody: Středně nízká náročnost.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Proveďte čisté spuštění. Další informace o čistém spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP

 2. Po dokončení čistého spuštění počítače se znovu pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer. V případě potřeby je aplikace Internet Explorer k dispozici ke stažení na webu Centrum stažení softwaru společnosti Microsoft.

Byl problém opraven?

 • Pokud se tato metoda osvědčila, je nyní třeba znovu v počítači nakonfigurovat normální spuštění. Další informace o konfiguraci normálního spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP

 • Po dokončení konfigurace normálního spuštění jste hotovi.
 • Pokud se tato metoda ve vašem případě neosvědčila a troufáte si na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, zkuste metodu E. Při použití pokročilých metod řešení potíží ponechejte počítač ve stavu čistého spuštění.
 • Pokud si na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele netroufáte, tento článek vám již bohužel nenabídne žádnou další pomoc. V takovém případě je vhodné požádat někoho o pomoc či kontaktovat technickou podporu.

Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Metoda E: Kontrola souborů, které nelze zálohovat nebo aktualizovat

Hodnocení této metody: Středně vysoká náročnost.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zjistěte, zda nějaké potíže nebrání v zálohování či aktualizaci souborů. Postupujte takto:


  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Zkopírujte a vložte (nebo zadejte) následující text do pole Otevřít a poté kliknutím na tlačítko OK otevřete soubor Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Poznámka: Ve výchozím nastavení je soubor Ie7.log umístěn ve složce C:\\Windows.
  3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+END přejděte na konec souboru Ie7.log.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
  5. Do pole Najít zadejte text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Ve skupinovém rámečku Směr vyhledávání klepněte na přepínač Nahoru a pak klepněte na tlačítko Najít další.

   Pokud text „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled“ naleznete, znamená to, že došlo k potížím, které brání v uložení souboru aplikace Internet Explorer 6 pro provedení odinstalace. O tom, že nastaly potíže, informuje v protokolu například text podobný následujícímu:   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
   časový_údaj: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
   Pokud v souboru Ie7.log není uveden text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled, kontaktujte podporu.

 2. Obnovte oprávnění pro soubor Vgx.dll. Chcete-li obnovit výchozí nastavení oprávnění pro tento soubor, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte text cmd a pak klepněte na tlačítko OK. Zkopírujte a vložte (nebo zadejte) jeden z následujících příkazů do příkazového řádku a pak stiskněte klávesu ENTER:
  • Používáte-li systém Windows XP, zkopírujte a vložte (nebo zadejte) tento příkaz:


   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Používáte-li systém Windows Server 2003, zkopírujte a vložte (nebo zadejte) tento příkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Pokuste se nainstalovat aplikaci Internet Explorer 7. Pokud aplikaci Internet Explorer nelze nainstalovat, znovu zkontrolujte soubor protokolu a použijte přitom jednotlivé kroky metody D. Pokud jsou v souboru protokolu uvedeny potíže, zopakujte všechny kroky tohoto postupu.
 4. Pokud aplikaci Internet Explorer 7 nelze nainstalovat ani po zopakování tohoto postupu, ale soubor protokolu je čistý, kontaktujte podporu.

Byl problém opraven?

 • Zkontrolujte, zda byl problém opraven. Chcete-li ověřit, zda tato metoda pomohla, znovu se pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer. V případě potřeby je aplikace Internet Explorer k dispozici ke stažení na webu Centrum stažení softwaru společnosti Microsoft.
 • Pokud byl problém opraven, tento článek můžete zavřít.
 • Pokud metoda nepomohla, kontaktujte podporu.

Podobné potíže a jejich řešení

Další informace o těchto potížích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

920082 Potíže, které mohou nastat při použití verze beta aplikace Windows Internet Explorer 7

Další informace o Centru řešení pro aplikaci Internet Explorer systému Windows najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Pokud žádná z metod v tomto článku nevyřešila vaše potíže, navštivte následující webovou stránku podpory pro aplikaci Internet Explorer 7:Další informace, postupy hlášení chyb a bezplatnou telefonickou podporu aplikace Internet Explorer 7 naleznete rovněž na webové stránce podpory aplikace Internet Explorer.


Pokud potíže stále přetrvávají, je možné, že se jedná o jiné potíže. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

945385 Při spuštění aplikace Internet Explorer 7 je zobrazena prázdná webová stránka

926716 Instalační program aplikace Windows Internet Explorer 7 přestane odpovídat po zaškrtnutí políčka Nainstalovat nejnovější aktualizace aplikace Internet Explorer a stáhnout Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru (doporučeno)

Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit vaše potíže nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft: Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se zobrazila, nebo popis problému.

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 917925 - Poslední kontrola: 28. 9. 2011 - Revize: 1

Windows Internet Explorer 7

Váš názor