Problémy v Průzkumníku Windows nebo v prostředí systému Windows může dojít po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-015

Oznámení

Aktualizovat, problémy popsané "Příznaky" část popisuje jsou specifické pro aktualizaci zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015) a lze jim předejít instalací nové verze zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015) vydanou 25. dubna 2006. Tato aktualizace je k dispozici z webu Windows Update, Microsoft Update a prostřednictvím služby Automatické aktualizace, pokud jsou nainstalovány identifikované ovládací prvky jiného modelu COM (Component Object). Tato nová aktualizace je také k dispozici z Microsoft Download Center.Pokud jste nainstalovali novou aktualizaci a stále dochází k problému, který se podobá, který popisuje tento článek, může být jiný problém. Pro řešení podobných problémů naleznete v části "podobné problémy a řešení".Pokud nemůžete nainstalovat novou verzi zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006 aktualizace, naleznete v části "Kroky k vyřešení tohoto problému" pokyny o tom, jak ručně přidat software HP Share-to-Web nebo rozšíření prostředí NVIDIA do seznamu Povolit .
Po instalaci aktualizace zabezpečení 908531 (bulletin zabezpečení MS06-015), může dojít jeden nebo více z následujících problémů:
 • Nelze získat přístup k speciální složky, například "Dokumenty" nebo "Moje obrázky".
 • Aplikace Microsoft Office přestanou reagovat při pokusu o uložení nebo otevření souborů sady Office ve složce Dokumenty.
 • Při zadávání adresy do pole adresa v aplikaci Microsoft Internet Explorer a potom stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko Přejít, nedojde k žádné akci.
 • Po klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na tlačítko Odeslat, nic se nestane.
 • Po rozbalení složky v programu Průzkumník Windows, nic se nestane.
 • Některé aplikace jiných výrobců přestat reagovat při otevření nebo uložení dat ve složce "Dokumenty".
Bulletin zabezpečení MS06-015 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Příčina

Aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) nainstaluje nový program Verclsid.exe. Verclsid.exe program ověřuje rozšíření prostředí jsou vytvořeny instance prostředí systému Windows nebo v Průzkumníku Windows. V některých počítačích Verclsid.exe program přestane reagovat. Program Verclsid.exe přestane reagovat může způsobit následující podmínky:
 • Je spuštěn software Share-to-Web Hewlett Packard (HP). Nenainstalovali jste novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006.

  Bylo zjištěno, že software, který dříve distribuovala prostřednictvím Hewlett Packard (HP) zablokování programu Verclsid.exe přestane reagovat. Zvláštní součást, která způsobuje problémy se démon oboru Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe). Tento software je distribuován již společnost HP, ale dříve byl součástí následující položky:
  • Software HP PhotoSmart
  • Všechny tiskárny HP DeskJet, která obsahuje čtečku karet
  • Skenery HP
  • Některé HP CD-RW a DVD-RW HP
  • Fotoaparátů od společnosti HP
  Démon oboru Share-to-Web lze najít v následující složce:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe

  Software Share-to-Web se automaticky spustí při spuštění počítače. Software lze rovněž spustit pomocí nabídky Start.
 • Jsou nainstalovány NVIDIA zobrazení, ovladače včetně a starší verze 61.94. Nenainstalovali jste novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006.

  K tomuto problému dochází, pokud jsou spuštěny některé rozšíření prostředí NVIDIA.
 • Verclsid.exe program je blokován programem brány firewall.

  Verclsid.exe program je označen například některé verze programu Kerio Personal Firewall od společnosti Sunbelt Software. Další informace o programu Kerio Personal Firewall naleznete na následujícím webu společnosti Sunbelt Software:

  Tento software zablokuje každý pokus o spuštění jiné aplikace aplikace a požádá o schválení uživatelem. Kerio Personal Firewall zablokuje pokus aplikace Internet Explorer ke spuštění programu Verclsid.exe.

Řešení

Pokud nemůžete nainstalovat novou verzi zabezpečení aktualizace 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, je třeba ručně přidat software HP Share-to-Web nebo rozšíření prostředí NVIDIA do seznamu Povolit pomocí kroků v části "Další informace".

V konfiguraci brány firewall umožníte spouštět program Verclsid.exe

Postupujte podle pokynů pro váš program brány firewall nechte program Versclid.exe spustit nebo klepněte na tlačítko Povolit program Versclid.exe do doby, než klepnete na tlačítko v dialogovém okně upozornění Kerio Personal Firewall. Kerio Personal Firewall můžete nakonfigurovat tak, aby se Versclid.exe program bez zobrazování výzev.

Další informace

Aktualizace zabezpečení 908531 zahrnuje Povolit seznam. Verclsid.exe program nekontroluje žádný soubor, který má příponu, která se zobrazí v tomto seznamu.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

908531 MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést ke vzdálenému spuštění kóduTyto potíže mohou způsobovat také jiné ovládací prvky jiného modelu COM nebo rozšíření prostředí. Pokud kroky popsané v tomto článku problém nevyřeší, obraťte se na podporu zákazníků společnosti Microsoft (CSS). Úplný seznam telefonních čísel a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Poznámka: Pokud tento problém způsobují ovládací prvky jiného modelu COM nebo rozšíření prostředí od dalších, lze ručně přidat příslušné rozšíření prostředí do seznamu Povolit . V tomto případě je třeba znát klíče registru, které odpovídají rozšíření prostředí.

Postup ručního přidání rozšíření prostředí HP Share-to-Web nebo NVIDIA do registru v případě, že nelze nainstalovat novou verzi zabezpečení aktualizace 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006

Chcete-li přidat rozšíření prostředí HP Share-to-Web a NVIDIA do registru pro vás, přejděte "Opravit za mě" oddílu. Pokud dáváte přednost tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části "opravit sám".

Automatická opravaChcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte na tlačítko oprava nebo odkaz. V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na příkaz Spustita potom postupujte podle kroků v opravě jej průvodce.Poznámky
 • Tento průvodce může být dostupný pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má daný problém, uložte Fix it řešení opravy na jednotku USB flash nebo disk CD a potom jej spusťte v počítači, který má potíže.

Potom pokračujte k části "Byl problém opraven?".Opravím si sám

Postup ručního přidání softwaru HP Share-to-Web do seznamu povolit

Chcete-li tento problém vyřešit, pokud nemůžete nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, můžete ručně přidat rozšíření prostředí HP do seznamu. Chcete to provést, postupujte takto upravit registr.

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který má pověření pro správu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte pravým tlačítkem myši na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Pro počítače se systémem Microsoft Windows 2000 zadejte následující příkaz:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Pro počítače se systémem Windows XP nebo systémem Windows Server 2003 zadejte následující příkaz:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši hodnotu, která jste právě vytvořili a potom nastavte Údaj hodnoty na 1.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Pomocí Správce úloh ukončete Verclsid.exe program nebo restartujte počítač.

Postup ručního přidání NVIDIA rozšíření prostředí do seznamu povolit

Chcete-li ručně zadat rozšíření prostředí NVIDIA do registru v případě, že nelze nainstalovat novou verzi aktualizace zabezpečení 908531 (MS06-015) vydanou 25. dubna 2006, postupujte takto.

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu, který má pověření pro správu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte pravým tlačítkem myši na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Pro počítače se systémem Windows 2000 zadejte následující příkaz:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Pro počítače se systémem Windows XP nebo systémem Windows Server 2003 zadejte následující příkaz:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši hodnotu, která jste právě vytvořili a potom nastavte Údaj hodnoty na 1.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
Na stránce stažení NVIDIA naleznete na následujícím webu společnosti NVIDIA:

Byl problém vyřešen?

 • Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s touto částí. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením komentář "Opravit za mě" blogu nebo nám odešlete e-mailu.

Podobné problémy a řešení

Pokud stále dochází k problému, který se podobá, který popisuje tento článek, může být jiný problém.

Další informace o podobných problémech a jejich řešení klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Nelze získat přístup k speciální složky, například "Dokumenty" nebo "Obrázky"

930128 při pokusu o přístup ke složkám dokumenty, Hudba, obrázky a videa v systému Windows Vista zobrazí chybová zpráva: "Přístup byl odepřen"

201264 složka Dokumenty na pracovní ploše se neotevře.

827090 "nelze vytvořit nebo získat přístup k vaší složce Dokumenty" chybová zpráva při použití připojení ke vzdálené ploše

267691 složka Dokumenty nelze otevřít poklepáním na ikonu dokumenty

Při pokusu o uložení nebo otevření souborů aplikace přestane reagovat nebo se zobrazí chybová zpráva

840309 procházení, které složky Dokumenty do sdílené síťové složky pomocí programu Průzkumník Windows z počítače se systémem Windows XP trvá déle, než bylo očekáváno

313937 aplikace přestane reagovat při pokusu o otevření nebo uložení souboru v aplikaci systému Office 2002, aplikace sady Office 2003 a v aplikaci sady Office 2007

251383 WD2000: Nelze otevřít dokument s mezinárodními znaky v názvu souboru

918593 při pokusu o uložení dokumentu v aplikaci Word 2007 zobrazí chybová zpráva: "Word nelze uložit tento soubor protože je otevřen na jiném místě"

Při zadání adresy do pole Adresa v aplikaci Microsoft Internet Explorer a potom stiskněte klávesu ENTER nebo klepněte na tlačítko "Vyhledat", nic se nestane

 Guided Help Poradce při potížích s podobnými ukončení aplikace Internet Explorer, restartování nebo selhání problémů svépomocí pro začínající až středně pokročilé uživatele počítače jsou k dispozici. Tyto návody naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Link Poradce při potížích s aplikací Internet Explorer stop nebo chybou

Poznámka: Obsah této nápovědy s asistencí nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Problémy při použití funkce "Odeslat do"

289997 OL2002: při použití "Odeslat" a "Příjemce pošty" ze souboru na ploše, dojde k zablokování počítače

201823 systém Windows přestane při odeslání souboru do disketové jednotky

928767 aplikace Outlook 2007 nelze použít k odeslání nebo uložení e-mailové zprávy, která byla vytvořena v aplikaci OneNote 2007

Při pokusu o odeslání obrázku prostřednictvím e-mailu v systému Windows Vista ukončí průvodce e-mailu 928431Pokud vám tyto články nepomohou, nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od těch, které tento článek popisuje, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li hledat znalostní báze společnosti Microsoft, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Zadejte popis problému do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) .


Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.
Vlastnosti

ID článku: 918165 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor