Při spuštění dotazu v aplikaci Access 2007 se zobrazí chybová zpráva „Byl překročen limit systémových prostředků“ nebo „Dotaz je příliš složitý“


Příznaky


Při spuštění dotazu s propojením na poddotaz a dlouhou klauzulí WHERE se může v aplikaci Microsoft Office Access 2007 zobrazit následující chybová zpráva:
Byl překročen limit systémových prostředků.
Při spuštění dotazu se může zobrazit také následující chybová zpráva:
Dotaz je příliš složitý.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože v aplikaci Access 2007 lze příkaz join použít maximálně 16krát. Rozsáhlá a složitá kritéria dotazu v klauzuli WHERE mohou navíc způsobit chybovou zprávu Byl překročen limit systémových prostředků.

Jak potíže obejít


Chcete-li tento problém vyřešit, změňte dotaz tak, aby neobsahoval více než 16 příkazů join.

Prohlášení


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace


Další informace o aplikaci Access 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: