Můžete být přesměrováni na webovou stránku při pokusu přehrát obsah chráněný DRM služby Windows Media, po upgradu na program Windows Media Player 11 nebo na systém Windows Vista

ÚVOD

Při pokusu přehrát obsah chráněný DRM služby Windows Media po upgradu na program Windows Media Player 11 nebo na systém Windows Vista, nelze přehrát obsah. Tento článek obsahuje informace o upgradu součásti zabezpečení, která by mohla vyřešit problém.

Tento článek je určen pro začínající až středně pokročilé uživatele počítače.

Možná zjistíte, že je jednodušší postupovat dle kroků, pokud si článek nejprve vytisknete.

PŘÍZNAKY PROBLÉMU

Nebude pravděpodobně možné přehrát obsah, který jste dříve získali Pokud obsah chráněný pomocí Microsoft Windows Media Digital Rights Manager (DRM). Když nastane tento problém, můžete být přesměrováni na web společnosti Microsoft. Tento problém může nastat, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Provedli jste upgrade z aplikace Microsoft Windows Media Player pro systém Windows XP, Microsoft Windows Media Player 10 nebo Microsoft Windows Media Player 9 Series na serveru Microsoft Windows Media Player 11.
 • Můžete upgradovat na systém Windows Vista z dřívější verze systému Microsoft Windows.

KROKY K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Upgrade součásti zabezpečení

Upgradu součásti zabezpečení přehrávače digitálních médií přehrát chráněné soubory, které byly získány před upgradem na program Windows Media Player 11. Chcete-li nainstalovat upgrade součásti zabezpečení, proveďte jednu z následujících akcí:
 • Systém Windows XP naleznete v části "Kroky pro systém Windows XP".
 • V systému Windows Vista naleznete v části "Kroky pro systém Windows Vista".

Kroky pro systém Windows XP

Předpoklad Chcete-li použít tento upgrade, musíte spustit aplikaci Internet Explorer jako správce. Chcete-li spustit aplikaci Internet Explorer jako správce, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Zadejte následující text a potom klepněte na tlačítko OK.

  C:\Program Files\Internet Explorer
 3. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Aplikace Internet Explorer (IEXPLORE) a potom klepněte na příkaz Spustit jako.
 4. Klepněte na tlačítko následující uživatel.
 5. V uživatelské jméno a heslozadejte název účtu správce a heslo, které chcete použít a potom klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li nainstalovat aktualizaci součásti zabezpečení, postupujte takto:
 1. Chcete-li nainstalovat aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Nainstalujte ovládací prvek ActiveX, pokud je to nezbytné. Zobrazit informační panel aplikace Internet Explorer zobrazenou na následujícím obrázku?  Je-li informační panel zobrazen, postupujte při instalaci součásti ověření pravosti systému Windows takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši informační panel a potom klepněte na tlačítko nainstalovat ovládací prvek ActiveX (viz následující obrázek).

  2. V dialogovém okně Internet Explorer – upozornění zabezpečení klepněte na tlačítko nainstalovat .
 3. Klepněte na tlačítko Upgrade , který je v horní části stránky.

Kroky pro systém Windows Vista

Chcete-li nainstalovat aktualizaci součásti zabezpečení, postupujte takto:
 1. Chcete-li nainstalovat aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Nainstalujte ovládací prvek ActiveX, pokud je to nezbytné. Zobrazí dialogové okno zobrazené na následujícím obrázku? Pokud jste již zavřeli dialogové, stiskněte klávesu F5 na klávesnici a obnovte stránku a se znovu zobrazí dialogové okno.
  Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů , postupujte při instalaci součásti ověření pravosti systému Windows takto:
  1. Klepněte na tlačítko pokračovat. Bude pravděpodobně nutné zadat heslo správce.
  2. V dialogovém okně Upozornění zabezpečení (viz následující obrázek), klepněte na tlačítko nainstalovat.

 3. Klepněte na tlačítko Upgrade , který je v horní části stránky.
Poznámka: Pokud máte potíže s instalací upgradu součásti zabezpečení, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft Chcete-li ověřit funkce ovládacích prvků ActiveX:

Jak potíže obejít

Pokud stále nelze tento problém vyřešit, zkuste stáhnout a přehrát novou část obsahu. Pokud se pokusíte tuto metodu, stáhněte obsah z obsahu předplatné služby, které aktuálně odebíráte. Tato metoda by měla aktualizovat v systému seznamu odvolaných certifikátů (CRL).

KONTAKT NA PODPORU

Pokud problémy přetrvávají, můžete požádat někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o postupu kontaktování podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

Pokud nelze přehrát obsah, který jste dříve získali, poskytovatel obsahu pravděpodobně nenakonfiguroval licenční servery doručit informace o odvolání aplikaci klienta, který požaduje licenci. Odvolání klíče zařízení lze zakázat nelicencovaným zařízením pro přístup ke chráněnému obsahu. Další informace o informacích o odvolání a o správci Windows Media Rights Manager získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

941826 výchozí nastavení sady Windows Media Rights Manager 10.1.2 SDK nezahrnují doručování informací o odvolání

Vlastnosti

ID článku: 919589 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor