Rozšířeného klienta na serveru Systems Management Server 2003 a System Center Správce konfigurace 2007 přestane fungovat po nasazení Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Důležité: Tento článek obsahuje informace o tom, jak oslabit zabezpečení nebo vypnout funkce zabezpečení v počítači. Tyto změny mohou vyřešit konkrétní problém. Před provedením těchto změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, přijmout veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.

Příznaky

Po nasazení systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) do klientských počítačů se systémem rozšířeného klienta v Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 nebo System Center Správce konfigurace 2007, můžete zaznamenat následující příznaky:
 • Rozšířený klient přestane fungovat správně v klientském počítači. V této situaci již rozšířeného klienta obnoví SMS zásady. Pokud se pokusíte spustit akci v rozšířeného klienta v klientském počítači, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Akce nebyla zahájena.
 • V systémovém protokolu v klientském počítači je zaznamenána následující událost:
 • Při prohlížení souborů protokolu serveru SMS, zobrazí se informace podobná následující informace:

  V souboru %WINDIR%\System32\CCM\Logs\CcmExec.log v klientském počítači
  Error calling CoResumeClassObjects.CcmExec<date> <time>3304 (0x0CE8)Phase 1 initialization failed (0x80004015).CcmExec<date> <time>3304 
  (0x0CE8)
  Phase 1 initialization failed (0x80004015).CcmExec<date> <time>3304
  (0x0CE8)
  V souboru %WINDIR%\System32\CCM\Logs\execmgr.log v klientském počítači
  Command line = "\\<server>\<share>$\<folder>\update\update.exe" /q /f /forcerestart, Working Directory = \\<server>\<share>$\<folder>\execmgr<date> <time>3292 
  (0x0CDC)
  Created Process for the passed command lineexecmgr<date> <time>3292
  (0x0CDC)
  Raising event:
  [SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
  instance of SoftDistProgramStartedEvent
  {
  AdvertisementId = "<ID>";
  ClientID = "GUID:<GUID>";
  CommandLine = "\"\\\\<servre>\\<share>$\\<folder>\\update\\update.exe\" /q /f
  /forcerestart";
  DateTime = "<date and time>.572000+000";
  MachineName = "<computername>";
  PackageName = "<packagename>";
  ProcessID = 228;
  ProgramName = "Automated upgrade from XP or XPSP1";
  SiteCode = "<siteCode>";
  ThreadID = 3292;
  UserContext = "NT AUTHORITY\\SYSTEM";
  WorkingDirectory = "\\\\<server>\\<share>$\\<folder>\\";
  };
  execmgr<date> <time>3292 (0x0CDC)
  Raised Program Started Event for Ad:<ID>, Package:<package>, Program: Automated
  upgrade from XP or XPSP1execmgr<date> <time>3292 (0x0CDC)
  The user has logged off.execmgr<date> <time>2656 (0x0A60)
  Program Automated upgrade from XP or XPSP1 is running when user loggs
  offexecmgr<date> <time>2656 (0x0A60)
  Execution Manager timer has been fired.execmgr<date> <time>1348
  (0x0544)
  Policy is updated for Program: MS04-028 - JPEG Update for XP, Package: <package>,
  Advert: <ID>execmgr<date> <time>1408 (0x0580)
  Program exit code 3010execmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Looking for MIF file to get program statusexecmgr<date> <time>2904
  (0x0B58)
  Script for Package:<package>, Program: Automated upgrade from XP or XPSP1 succeeded
  with exit code 3010execmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Raising event:
  [SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
  instance of SoftDistProgramPrelimSuccessEvent
  {
  AdvertisementId = "<ID>";
  ClientID = "GUID:<GUID>";
  DateTime = "<date> <time>.781000+000";
  ExitCode = "3010";
  MachineName = "<computername>";
  PackageName = "<package>";
  ProcessID = 228;
  ProgramName = "Automated upgrade from XP or XPSP1";
  SiteCode = "<siteCode>";
  ThreadID = 2904;
  };
  execmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Raised Program Prelim Success Event for Ad:<ID>, Package:<package>, Program:
  Automated upgrade from XP or XPSP1execmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Execution is complete for program Automated upgrade from XP or XPSP1. The exit code
  is 3010, the execution status is SuccessRebootRequiredexecmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Rebooting the computer - InitiateSystemShutdownEx failed 1115execmgr<date> <time>2904 (0x0B58)
  Jednotka: \SMS_CCM\Logs\SMSCliUi.log: soubor na serveru SMS
  Current Assigned Site: <siteCode>smscliui<date> <time>3320 (0x0CF8)Unable to get CacheInfo. Error: 0X80070005smscliui<date> <time>3320 
  (0x0CF8)
  SMS Site code has not been changed.smscliui<date> <time>3320 (0x0CF8)
  Current Assigned Site: <siteCode>smscliui<date> <time>3660 (0x0E4C)
  Unable to get CacheInfo. Error: 0X80070005smscliui<date> <time>3660
  (0x0E4C)
  Failed to instantiate CLSID_CCMClientAction class, error:
  0x80070005smscliui<date> <time>3660 (0x0E4C)

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud je nakonfigurován objekt Zásady skupiny a nastavte režim spuštění Hostitel agenta SMS (CcmExec.exe) služby na automaticky.

Poznámka: Ve výchozím nastavení Služba Hostitel agenta SMS není nakonfigurován pomocí Zásady skupiny.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Služba Hostitel agenta SMS není definovat v Zásady skupiny

Upravte objekt Zásady skupiny již definovat režim spuštění služby Hostitel agenta SMS. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k řadiči domény a potom spusťte nástroj Active Directory Users and Computers. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte dsa.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner, ve kterém byl vytvořen objekt Zásady skupiny a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Například klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner domény nebo klepněte pravým tlačítkem na organizační jednotku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny , klepněte na objekt Zásady skupiny, ve kterém je definována služba Hostitel agenta SMS a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 4. V nástroji Editor objektů Zásady skupiny rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windows, rozbalte položku Nastavení zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Systémové služby.
 5. V pravém podokně poklepejte na Hostitel agenta SMS, zrušte zaškrtnutí políčka Definovat toto nastavení zásad a klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete nástroj Editor objektů Zásady skupiny a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Restartování počítače klienta se systémem Windows XP s aktualizací SP2.

Metoda 2: Přiřazení účtu NETWORK SERVICE oprávnění Úplné řízení objekt Hostitel agenta SMS

Upozornění: Toto zástupné řešení může provádět v počítači nebo síti zranitelnější vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. My toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, takže můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Automatické spuštění služby Hostitel agenta SMS Zásady skupiny můžete zachovat, pokud hostitel agenta SMS objekt Zásady skupiny můžete přiřadit oprávnění Úplné řízení účtu NETWORK SERVICE. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k řadiči domény a potom spusťte nástroj Active Directory Users and Computers. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte dsa.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner, ve kterém byl vytvořen objekt Zásady skupiny a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Například klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner domény nebo klepněte pravým tlačítkem na organizační jednotku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zásady skupiny , klepněte na objekt Zásady skupiny, ve kterém je definována služba Hostitel agenta SMS a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 4. V nástroji Editor objektů Zásady skupiny rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windows, rozbalte položku Nastavení zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Systémové služby.
 5. V pravém podokně poklepejte na Hostitel agenta SMSa potom klepněte na tlačítko Upravit zabezpečení.
 6. V dialogovém okně zabezpečení Hostitel agenta SMS klepněte na tlačítko Přidat.
 7. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte network service , klepněte na tlačítko Kontrola jmena klepněte na tlačítko OK.
 8. V seznamu oprávnění pro síťové služby klepnutím vyberte zaškrtávací políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. V dialogovém okně Vlastnosti Hostitel agenta SMS klepněte na tlačítko OK.
 10. Ukončete nástroj Editor objektů Zásady skupiny a potom klepněte na tlačítko OK.
Vlastnosti

ID článku: 919592 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 2

Váš názor