Oprava: Instalační program nereaguje při nasazení aplikace ClickOnce přes Internet nebo intranet a uživatel klepne na tlačítko nainstalovat nebo spustit na publikované stránce v aplikaci Internet Explorer

Příznaky

Při nasazení aplikace pomocí technologie ClickOnce přes Internet nebo intranet může uživatel v klientském počítači klepněte na nainstalovat nebo Spustit na publikované stránce. Však instalační program nereaguje. Kromě toho uživatel neobdrží chybová zpráva. Při pokusu o instalaci aplikace ClickOnce z webového serveru, instalační program pracuje podle očekávání.

K tomuto problému dochází při použití verze aplikace Internet Explorer, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Příčina

K tomuto problému dochází, protože nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer pro možnost Spustit komponenty nepodepsané pomocí technologie Authenticode v části Součásti závislé na rozhraní.NET Framework je nastaven na Zakázáno nebo Příkazový řádek. Toto nastavení neumožňuje instalaci aplikace ClickOnce přes Internet nebo intranet, i v případě, že součást je podepsán.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte a nainstalujte Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) nebo novější. Chcete-li získat rozhraní.NET Framework 3.5 SP1, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak potíže obejít

Důležité: Tento postup může zvýšit bezpečnostní riziko. Tento postup může také oslabit v počítači nebo síti zranitelnější vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Doporučujeme proces, který tento článek popisuje, jak povolit programy jako jsou určeny k provozu nebo provádět specifické možnosti programů. Před provedením těchto změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto procesu v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete implementovat tento proces, přijmout veškerá dodatečná opatření k ochraně systému. Doporučujeme tento postup použít pouze v případě, že je to opravdu nutné tento proces.

Poznámka: Následující řešení by měla sloužit pouze při instalaci rozhraní.NET Framework 3.5 SP1 nebo vyšší verze není praktické.

Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte možnost Spustit komponenty nepodepsané pomocí technologie Authenticode v Rozhraní.NET Framework spolehlivé součásti povoleno v aplikaci Internet Explorer. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
  2. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti Internetu
  3. Na kartě zabezpečení klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
  4. V dialogovém okně Nastavení klepněte na tlačítko Povolit pod Spustit komponenty nepodepsané pomocí technologie Authenticode.
  5. Klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Ano potvrďte provedenou změnu nastavení.
  6. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti Internetu .

Další informace

Pokud nasazení aplikace ClickOnce v síti intranet, instalační program závisí na nastavení zón zabezpečení intranetu. Jste-li Nasaďte aplikaci do internetový server, instalační program závisí na nastavení zóny zabezpečení Internet.

Odkazy

Další informace o ClickOnce aplikací navštivte následující Web společnosti Microsoft Developer Network (MSDN):
Další informace o tom, jak používat zóny zabezpečení, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

174360 jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer

Vlastnosti

ID článku: 922774 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Windows Internet Explorer 9, Microsoft .NET Framework 2.0, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 8 on Windows Server, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Microsoft Internet Explorer 6.0

Váš názor