Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

ÚVOD

Tento článek obsahuje podrobné informace o kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento článek také popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou součástí kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Další informace

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 kumulativní 2

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je součástí kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

927751 je k dispozici kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Čísla sestavení a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.00.5300.1189 pro klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook a Microsoft Dynamics CRM 3.0 server. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
  • CRM3.0-KB922815-v3-Client-ENU.exe
  • CRM3.0-KB922815-v3-Server-ENU.exe

Klíčové problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje opravy klíče problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910242 obdržíte chybové zprávy při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0

911316 chybová zpráva při pokusu o odpověď na e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM: "došlo k chybě"

911520 e-mailové aktivity nejsou automaticky odeslána příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

912061 znalostní některá pole nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání při použití rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

912208 Pokud odstraníte obsah některých polí adresy v prodejní objednávce Microsoft Dynamics CRM, pole nejsou aktualizovány v aplikaci Microsoft Dynamics GP

913468 při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Došlo k chybě načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"

913549 aktualizace událost neaktivuje funkci popisek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915343 při použití aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "přetečení vyrovnávací zjistil!"

915791 je čas schůzky může změnit při synchronizaci aplikace Outlook s Microsoft Dynamics CRM 3.0

916630 můžete zobrazit podřízené entity, které i v případě, že relace sdílení a Nadřadit vztahu jsou nastavena na CascadeNone Microsoft Dynamics CRM 3.0 vytvořen jiným uživatelem

917109 žádné kontakty nejsou nalezeny pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917277 nelze zobrazit odeslané e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0

920763 některé sloupce v zobrazení seznamu zobrazit nesprávná data hodnoty Pokud tyto sloupce mají podobné názvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Další problémy, které jsou vyřešeny v této kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje také opravy pro problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
909284 typ plnění ze šablony smlouvy není použit při vytvoření smlouvy v aplikaci Microsoft CRM 3.0

910767 chybová zpráva při pokusu o přidání nového řádku smlouvy v obnovené smlouvě se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM: "počáteční či cílové datum nebo fakturační počáteční či koncové datum je neplatné."

910836 uložit a Storno tlačítka mohou chybět a části formuláře entit mohou být nepřístupné při můžete hromadně úpravy záznamů entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

911022 nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Microsoft Excel

911318 chybová zpráva při pokusu o export dat do aplikace Microsoft Excel z aplikace Microsoft Dynamics CRM: "Problémy během načítání"

911320 při naplánování celodenní událost pro poslední neděle v říjnu v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Neplatný Argument"

911321 , které dialogové okno "Zájemci" neukazuje uzavřené zájemců, které byly otevřeny poslední týden nebo které byly otevřeny tento týden v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

911322 po klepnutí na tlačítko vybrat v dialogovém okně příležitosti "Příležitosti uzavřené v příštím měsíci", dialogové okno zobrazí příležitosti, které již byly uzavřeny v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

911986 může obsahovat předmětu e-mailové aktivity "& amp;", "& lt;", "& gt;", nebo "& quot;" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, pole není automaticky naplněna původní název účtu

912210 sníží výkon systému bez ohledu na velikost souboru sady dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

912252 chybová zpráva při pokusu o odstranění kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM: "došlo k chybě ve skriptu na této stránce"

912324 při pokusu o vytvoření e-mailové zprávy ze šablony programově v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Název entity Xml neplatná"

912815 kritéria filtru v poli Vlastník ve vlastním zobrazení jsou nahrazeny "Zadejte hodnotu" po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

913179 the PreUpdate popisek událost nespustí po provedení změny ve schůzce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

913418 export členů marketingový seznam nefiltruje aktuální marketingového seznamu při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

913431 chybová zpráva při pokusu o vlastní chybová zprávy v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: "Výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException byla vyvolána."

913462 mřížka entit je vyplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

913465 při pokusu o vytvoření objednávky z nabídky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Microsoft CRM Server nedostupný"

913541 Microsoft Dynamics CRM neodráží změny Australský letní čas pro rok 2006

913645 pole "Nadřazený obchodní vztah" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadné úpravy mnoha záznamů kontaktů nebo záznamů obchodních vztahů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

913802 chybová zpráva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "vypršel časový limit serveru SQL"

913954 vlastní pole zabránit činnosti zavřený při upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

914142 neobdržíte upozornění při uzavření příležitostí, které mají přidružené aktivní nebo koncepty nabídek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

914147 výchozí hodnota vlastnost Direction nastavena na odchozí v dialogovém okně Fax po změně příchozích v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

914160 chybová zpráva při pokusu o sloučení obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"

914644 při pokusu o zobrazení aktivit účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "došlo k chybě serveru SQL Server"

914799 zobrazí chybová zpráva při otevření schůzky se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Toto vyhledávání může zobrazit pouze jednu položku. ID vyhledávání médií = "

915024 při spuštění sestavy se ve francouzské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "převod datového typu char typ dat datetime výsledkem je hodnota mimo rozsah data a času"

915046 kód "DynamicEntity XML", vytvořit pomocí formuláře příležitosti se liší od kódu "DynamicEntity XML", vytvořit pomocí formuláře "Marketingové seznam" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915409 při pokusu o otevření stránky vlastní nápovědy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Pokyny pro přizpůsobení nápovědy pro vlastní Entity naleznete zde"

915412 při pokusu o spuštění sestavy z formuláře entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 sestava nespustí

915413 , je e-mailovou adresu nevyřešené v poli od na podrobný formulář e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915445 uložit formulář aktivity nelze zrušit pomocí vlastní akce v události při uložení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915487 chybová zpráva při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0: "přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k provedení požadované akce"

915488 chybové zprávy při pokusu o odstranění produktu ze revidovanou nabídky v aplikaci Microsoft CRM 3.0: "došlo k chybě ve skriptu na této stránce" a "záznam, který požadujete je nyní k dispozici."

915757 vlastník aktivity nezmění na uživatelský účet při přijetí aktivity z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915784 součtů do nabídky netisknou správně při použití šablony Quote.dot klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

915799 při použití Průvodce kopírováním databáze serveru SQL Server 2005 k přenesení databáze Microsoft Dynamics CRM 3.0 MSCRM ze serveru SQL Server 2000 zobrazí chybová zpráva: "Nastavení zdroj připojení (chyba)"

915839 v zobrazení souvisejících smluv pro fakturační účet nebo kontakt v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nejsou zobrazeny smlouvy

915916 hodnota doby trvání mohou být nesprávné, při vytvoření záznamu aktivity události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

916146 polština speciální znak "S" není zadán při stisknutí klávesy ALT GR + S v Polská verze Microsoft Dynamics CRM 3.0

916150 některá pravidla, ke kterým nemáte přístup může být k dispozici ve formuláři entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

916194 při připojení nové poznámky nebo souboru k entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, poznámky mřížky neaktualizuje zobrazit nové poznámky nebo souboru

916210 chybová zpráva při použití klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook k tisku nabídky, která obsahuje pouze produkty nezahrnuté do katalogu: "došlo k chybě. Další informace obraťte se na vašeho správce systému. Kód chyby:-2146822366 "

916629 chybová zpráva při spuštění sestavy v dánské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0: "došlo k neočekávané chybě (rsInternalError) zpracování sestavy"

916637 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, když provedete rozšířené hledání vlastností a podmínek obsahujících speciální znaky chybová zpráva: "došlo k chybě. Další informace obraťte se na vašeho správce systému. Kód chyby: není k dispozici. "

916770 nelze exportovat vlastní úpravy vlastní entity v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

917010 chybové zprávy při pokusu o uložení nebo zavření schůzky se v aplikaci Microsoft CRM 3.0: "došlo k chybě" a "Obecná chyba v modulu plánování"

917098 nelze přejmenovat entitu kampaně nebo atributy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917324 je termín je změněn na 12:00 AM při uložení nové aktivity následné úlohy v Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917536 první položka ve frontě je odebrána po klepnutí na tlačítko "Aktualizovat mřížku" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřená výjimka byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"

917602 nelze zobrazit prodejní účet, zájemce nebo příležitosti, který je vlastněn jiným uživatelem v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

917674 the chybí tlačítko mapování v dialogovém okně vztah v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

917822 aktivita, která má datum splatnosti v minulosti může být nalezeno při hledání pro nadcházející aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917913 na tlačítko "Odstranit" chybí při otevření oblasti fronty klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

918097 některé hodnoty v seznamu vlastnost "Vytvořeno On" může být duplikována při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft CRM 3.0 Najít účet

918108 chybová zpráva při přepnutí do offline režimu u klientského přenosného počítače se systémem Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo"

918115 při pokusu o import souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá schématu souboru vlastního nastavení požadována"

918291 při exportu vybraných vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou tato nastavení uložena

918294 některá písmena maďarské abecedy se nezobrazují na panelu abecedy v maďarské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

918460 při pokusu o sloučení dvou obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Došlo k potížím komunikaci se serverem Microsoft CRM"

918465 zobrazí chybová zpráva při pokusu o sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0

918477 funkce SetFocus nezobrazí fungovat podle očekávání v aplikaci Microsoft CRM

918977 při pokusu o import entity se v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Důvod selhání není všechny instance názvu entity jsou stejné"

919358 panelu abecedy zobrazena dvě nesprávná písmena v holandské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

919429 chybová zpráva při pokusu o hledání položek fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí funkce Rozšířené hledání: "je očekáván primární klíč, pokud je argument Distinct nastaven na hodnotu true"

919534 formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

920758 jsou dny zobrazeny na nesprávné pozici v popisku dne v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hodnota synchronizace času 921654 A, který je nastaven ve webovém klientovi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 přepíše hodnotu synchronizace času nastavená v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Office Outlook

921890 chybová zpráva při použití funkce Rozšířené hledání k vyhledání rychlé kampaně položky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "kořenový prvek nebyl nalezen"

Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček.

Datum vydání: 30. listopadu 2006

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Podrobné informace o instalaci

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace o instalaci aktualizace softwaru pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

839939 jak nainstalovat aktualizace softwaru a opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo nakonfigurovat

Tato aktualizace obsahuje některé opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo nakonfigurovat. Další informace o těchto opravách hotfix a aktualizace, klepněte na následující čísla článků v článcích znalostní báze společnosti Microsoft:

911022 nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Microsoft Excel

911520 e-mailové aktivity nejsou automaticky odeslána příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM

912061 znalostní některá pole nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání při použití rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, pole není automaticky naplněna původní název účtu

913645 pole "Nadřazený obchodní vztah" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadné úpravy mnoha záznamů kontaktů nebo záznamů obchodních vztahů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

915413 , je e-mailovou adresu nevyřešené v poli od na podrobný formulář e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 nelze přejmenovat entitu kampaně nebo atributy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřená výjimka byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"

919534 formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Informace o souborech

Anglická verze této kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNení k dispozici26,32314-Jul-200601:08
Activity.jsNení k dispozici8,59514-Jul-200601:07
Alllookups.xmlNení k dispozici18,68613-Jul-200621:38
Appgrid.htcNení k dispozici11,81714-Jul-200601:08
Category_followup.htcNení k dispozici6,96124-Oct-200617:54
Crmaddin.dll3.0.5300.11881,178,40825-Oct-200605:33
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.11853,398,97617-Jul-200610:38
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.11856,739,76017-Jul-200610:39
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.11851,403,19217-Jul-200610:35
Crmsecurity.dll3.0.5300.1185764,72017-Jul-200610:36
Customizations.xsdNení k dispozici53,89024-Oct-200617:55
Duration.htcNení k dispozici9,74514-Jul-200601:08
Edit.aspxNení k dispozici4,57714-Jul-200601:08
Form.crm.htcNení k dispozici9,82514-Jul-200601:08
Global.jsNení k dispozici19,37914-Jul-200601:08
Img.lu.htcNení k dispozici17,81014-Jul-200601:08
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1185596,85617-Jul-200610:08
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1187289,64814-Sep-200603:25
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1185408,44017-Jul-200610:05
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.118588,96817-Jul-200609:57
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1185719,72817-Jul-200610:12
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1185220,00817-Jul-200609:58
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.118580,76017-Jul-200610:00
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1185736,08817-Jul-200610:14
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1185375,60017-Jul-200610:02
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1186318,28004-Aug-200600:23
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.118547,97617-Jul-200609:59
Pkgutil.cmdNení k dispozici11325-Aug-200604:09
Print_dlg.aspxNení k dispozici8,81614-Jul-200601:08
Select.htcNení k dispozici14,68014-Jul-200601:08
Sfautil.jsNení k dispozici40214-Jul-200601:08
Syncqueue.dll3.0.5300.1188386,85625-Oct-200605:32
Table.dtm.htcNení k dispozici13,28814-Jul-200601:08
Edit.aspxNení k dispozici7,81514-Jul-200601:07
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,57617-Nov-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,23217-Nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,80017-Nov-200504:42

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNení k dispozici26,32314-Jul-200601:07
Activity.jsNení k dispozici8,59514-Jul-200601:07
Alllookups.xmlNení k dispozici18,68613-Jul-200621:38
Appgrid.htcNení k dispozici11,81714-Jul-200601:07
Category_followup.htcNení k dispozici6,96124-Oct-200617:54
Crmcache.dll3.0.5300.1185297,76817-Jul-200610:36
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1185201,01617-Jul-200610:35
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.11853,398,97617-Jul-200610:37
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.11856,739,76017-Jul-200610:39
Crmsecurity.dll3.0.5300.1185764,72017-Jul-200610:36
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.11853,879,22417-Jul-200610:38
Customizations.xsdNení k dispozici53,89024-Oct-200617:54
Duration.htcNení k dispozici9,74514-Jul-200601:07
Edit.aspxNení k dispozici4,57714-Jul-200601:07
Form.crm.htcNení k dispozici9,82514-Jul-200601:07
Global.jsNení k dispozici19,39914-Jul-200601:07
Img.lu.htcNení k dispozici17,81014-Jul-200601:07
Detail.rdl stavu fakturyNení k dispozici63,43614-Jul-200601:09
Status.rdl fakturyNení k dispozici31,78814-Jul-200601:09
Manageattribute.aspxNení k dispozici12,75614-Jul-200601:07
Manageattribute.jsNení k dispozici15,56814-Jul-200601:07
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1185686,96817-Jul-200610:09
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1187285,55214-Sep-200603:24
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1185367,48017-Jul-200610:01
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.118588,96817-Jul-200610:05
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1185719,72817-Jul-200610:12
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1185220,00817-Jul-200609:58
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1185965,46417-Jul-200610:07
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1185375,60017-Jul-200610:02
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1185158,54417-Jul-200609:57
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1186318,28004-Aug-200600:23
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.118547,97617-Jul-200609:59
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11851,219,40817-Jul-200610:08
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1187244,55214-Sep-200603:24
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1185244,56017-Jul-200610:00
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1185158,56817-Jul-200609:57
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1185453,44817-Jul-200610:05
Pkgutil.cmdNení k dispozici11325-Aug-200604:09
Print_dlg.aspxNení k dispozici8,81614-Jul-200601:07
Prodejní pipeline.rdlNení k dispozici108,50714-Jul-200601:09
Select.htcNení k dispozici14,68014-Jul-200601:07
Detail.rdl svazek aktivity službyNení k dispozici100,12414-Jul-200601:09
Volume.rdl aktivita službyNení k dispozici65,20014-Jul-200601:09
Sfautil.jsNení k dispozici40214-Jul-200601:07
Startendduration.jsNení k dispozici9,73114-Jul-200601:07
Syscustutil.jsNení k dispozici5,83114-Jul-200601:07
Systemsettings.aspxNení k dispozici33,17114-Jul-200601:07
Table.dtm.htcNení k dispozici13,28814-Jul-200601:07
Workflow.dll3.0.5300.11854,102,44017-Jul-200610:39
Edit.aspxNení k dispozici7,81514-Jul-200601:07
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1185158,54417-Jul-200609:57
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1185158,56817-Jul-200609:57
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375,56017-Nov-200504:39
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,21617-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,78417-Nov-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11,219,33617-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244,48817-Nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,48817-Nov-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1331103,72802-Nov-200618:21
Kb911321_client.dll3.0.5300.118558,68017-Jul-200610:35
Kb911322_client.dll3.0.5300.118556,63217-Jul-200610:35
Kb913954_client.dll3.0.5300.118994,00816-Nov-200619:00
Kb914644_client.dll3.0.5300.118587,35217-Jul-200610:35
Kb914799_client.dll3.0.5300.118560,21617-Jul-200610:35
Kb915024_client.dll3.0.5300.118574,04017-Jul-200610:35
Kb915799_client.dll3.0.5300.118561,75217-Jul-200610:35
Kb916629_client.dll3.0.5300.118573,01617-Jul-200610:35
Kb917098_client.dll3.0.5300.118790,42414-Sep-200603:27
Kb917109_client.dll3.0.5300.118559,19217-Jul-200610:35
Kb917536_client.dll3.0.5300.118581,72017-Jul-200610:35
Kb919429_client.dll3.0.5300.118560,72817-Jul-200610:35

Zvláštní informace o aktualizaci

Nekompatibilita s Windows Vista a systému Microsoft Office 2007

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nevytváří klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook kompatibilní se systémem Windows Vista nebo 2007 aplikace sady Office. Obraťte se na technickou podporu Microsoft Dynamics a souvisejících produktů, chcete-li zjistit, zda je k dispozici pro systém Windows Vista a 2007 verze klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook sady Office.

Čínské a japonské verze

Čínské a japonské verze kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou plánovány. Tento KB bude aktualizován, pokud je k dispozici pro čínštinu a japonštinu verze kumulativní aktualizace 1.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Kumulativní aktualizace 1 je plánována pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb. Tento KB bude aktualizován, pokud kumulativní aktualizace 1 je k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Podpora pro export vlastního nastavení

Nepodporujeme vyvážející vlastní úpravy ze serveru se systémem kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 na serveru Microsoft CRM 3.0, který nemá nainstalována kumulativní aktualizace 1. Pokud se pokusíte exportovat vlastní nastavení tímto způsobem, zobrazí se chybová zpráva podobná následující chybová zpráva:
Vybraný soubor schématu neodpovídá požadovanému formátu. Došlo k chybě ověření schématu v řádku 37977 a pozici 16.
Pokud chcete exportovat vlastní úpravy ze serveru se systémem kumulativní aktualizace 1, server pro export a import serveru musí být spuštěn kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Známé problémy

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.Crm.MetadataService.dll do globální mezipaměti sestavení (GAC), mohou mít problémy při ukládání nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft CRM po instalaci této aktualizace.

Další informace o tom, jak tento problém vyřešit, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

934690 při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "došlo k chybě. Další informace obraťte se na vašeho správce systému "

Odkazy

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

887283 aktualizace a opravy hotfix aplikace Microsoft Business Solutions CRM software balíček standardy používání názvů

Vlastnosti

ID článku: 922815 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor