Při pokusu o otevření typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2003 se zobrazí chybová zpráva

Příznaky

Při pokusu otevřít prezentaci uloženou ve formátu aplikace Microsoft PowerPoint se daný soubor neotevře. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
Pokoušíte se otevřít typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru.
Pokud se při pokusu o uložení souboru zobrazí podobná zpráva, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945799 Chybová zpráva při pokusu o uložení souboru v aplikaci PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2003: Pokoušíte se uložit typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud správce omezil typy prezentací, které lze otevřít v aplikacích Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2003. Správce může omezit tuto funkci nastavením klíče registru.


Klíč registru pro aplikaci PowerPoint 2010 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2010. Další informace naleznete v části PowerPoint 2010 v oddílu Další informace.

Klíč registru pro aplikaci PowerPoint 2007 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2007. Další informace naleznete v části PowerPoint 2007 v oddílu Další informace.

Aktualizace 933669 pro aplikaci PowerPoint 2003 umožňuje správci blokovat možnost ukládání a otvírání souborů v aplikaci. Další informace naleznete v části PowerPoint 2003 v oddílu Další informace.

Řešení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li otevřít soubory blokované registrem, můžete toto omezení při otevírání prezentací blokovaných nastavením registru aplikace PowerPoint deaktivovat. Kliknutím rozbalte oddíl odpovídající verzi aplikace PowerPoint, kterou používáte.

Powerpoint 2010

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení registru úpravou zásad, můžete se rovněž obrátit na správce systému.


Další informace

Omezení souborů v aplikaci Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace.
Vlastnosti

ID článku: 922847 - Poslední kontrola: 12. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor