Při pokusu o otevření typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2010, Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva

Příznaky

Při pokusu o otevření souboru, který byl uložen ve formátu aplikace Microsoft Excel soubor neotevře. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:

Pokoušíte se otevřít typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru.Pokoušíte se otevřít typ souboru << typ souboru >>, který byl zablokován nastavením rozšířeného blokování souborů v Centru zabezpečení.
Pokud se zobrazí podobná chybová zpráva při pokusu uložit soubor, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

945797 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud správce omezil typy souborů, které lze otevřít v aplikaci Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 nebo Microsoft Office Excel 2003. To lze provést správce můžete nastavit klíč registru omezit tuto funkci.
Ve výchozím nastavení jsou blokovány následující typy souborů v aplikaci Excel 2010:
 • Sešity aplikace Excel 4
 • Listy aplikace Excel 4
 • Listy aplikace Excel 3
 • Listy aplikace Excel 2
 • Listy s makry aplikace Excel 4 a soubory doplňků
 • Listy s makry aplikace Excel 3 a soubory doplňků
 • Listy s makry aplikace Excel 2 a soubory doplňků

Pro aplikaci Excel 2010 lze nastavit klíč registru v šablonách pro správu systému Office 2010. Další informace naleznete v tématu "Excel 2010" v podčásti "Informace".Pro aplikaci Excel 2007 lze nastavit klíč registru v šablonách pro správu systému Office 2007. Další informace naleznete v tématu "Excel 2007" v podčásti "Informace".

Aktualizace 933666 pro aplikaci Excel 2003 umožňuje správci blokovat možnost ukládání a otevírání souborů v aplikaci Excel 2003. Další informace naleznete v části "Další informace" v podčásti "Excel 2003".

Standardně jsou v aplikaci Microsoft Office 2003 Service Pack 3 blokovány následující soubory:
 • Grafy aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC)
 • DBF 2 (dBASE II) (DBF)
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938810 informace o určitých formátech souborů blokovaných po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3

Řešení

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li otevřít soubory, které jsou blokovány v registru, můžete zakázat omezení otevírání prezentací, které byly blokovány nastavením registru aplikace Excel. To provedete klepnutím rozbalte oddíl podle verze aplikace Excel, kterou používáte.
Aplikace Excel 2010

Excel 2007

Další informace

Omezení souborů v aplikaci Microsoft Excel

Aplikace Excel 2010Správce omezit typy souborů, které lze otvírat a ukládat v aplikaci Excel 2010, může pomocí šablon pro správu systému Office 2010 ke konfiguraci registru v klientském počítači.

Excel 2007


Správce omezit typy souborů, které lze otevřít v aplikaci Excel 2007, může pomocí šablon pro správu systému Office 2007 ke konfiguraci registru v klientském počítači.

Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru k omezení určitých typů souborů pomocí podklíče FileOpenBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, které jsou omezeny.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, které jsou omezeny
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)

Aplikace Excel 2003


Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Správce může omezit typy souborů, které lze otevřít v aplikaci Excel 2003. Tato možnost nebyla k dispozici v sadě Microsoft Office 2003 byla původně vydána. Chcete-li omezit typy souborů, které lze otevřít v aplikaci Excel 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666.

Další informace o zabezpečení aktualizace 933666, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
933666 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2003: 8. května 2007


Chcete-li omezit typy souborů, které lze otevřít v aplikaci Excel 2003, Správce může pomocí jedné z následujících metod:
 • Ke konfiguraci registru v klientském počítači pomocí aktualizovaných šablon pro správu sady Office 2003.
 • Upravte registr v klientském počítači přidáním nastavení klíče registru. Chcete-li stáhnout Office 2003 Service Pack 3 pro správu šablony (ADM), soubory OPA a aktualizovaný vysvětlující Text naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru k omezení určitých typů souborů pomocí podklíče FileOpenBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, které jsou omezeny.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, které jsou omezeny
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
PřevaděčeVšechny formáty souborů, které jsou k dispozici pomocí textového převaděče (včetně sady Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFilesWK1, WK4, .wj3, wk1 FMT, .wks, WK3, FM3 wk3, WJ2 WQ1, FM3, .wj1
LegacyBinaryFilesSoubory grafů aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC) (sada Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (DBF) soubory (aktualizace Office 2003 SP3)
Chcete-li povolit nastavení podklíče FileOpenBlock, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. Pokud používáte aplikaci Excel 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666, pokud není nainstalována a potom přejděte ke kroku 3. Pokud používáte aplikaci Excel 2007, přejděte ke kroku 3.
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte a klepněte na tlačítko vyberte jednu z následujících podklíčů registru:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Aplikace Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Pokud podklíč FileOpenBlock neexistuje, vytvořte jej pomocí následujícího postupu:
  1. Klepnutím vyberte podklíč Security .
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz
   Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
  3. Zadejte FileOpenBlocka pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravypřejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte název hodnoty DWORD, kterou chcete omezit a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například BinaryFiles.
 7. Klepněte pravým tlačítkem na název hodnoty DWORD, které jste zadali v kroku 6 a potom klepněte na příkaz změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte
  1a klepněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Ukončete Editor registru Ukončete .
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945797 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003

Vlastnosti

ID článku: 922848 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor