Podpora systému Windows Vista pro pevné disky s velkými sektory

ÚVOD

Výrobci pevných disků brzy začnou vyrábět pevné disky s velikostí fyzických sektorů přesahující tradiční velikost 512 bajtů na jeden sektor. Sektory mohou mít velikost například 1 kilobajt (kB), 2 kB nebo 4 kB. Tato změna umožní výrobcům zlepšit kapacitu, výkon a spolehlivost pevných disků. Tento článek pojednává o podpoře pevných disků s velkými sektory v systému Windows Vista.

Další informace

Úvod do problematiky

Až v průmyslové výrobě pevných disků dojde k tomuto posunu v základní struktuře jednotek, objeví se na trhu dva druhy pevných disků. Jednodušší typ pevných disků bude interně využívat velké fyzické sektory a stejnou velikost sektorů bude vidět i systém. Tento druh pevných disků se nejprve objeví u jednotek podnikové třídy, jako jsou například jednotky SCSI nebo Fibre Channel. Hlavní nevýhodou tohoto typu pevných disků je zpětná kompatibilita. Systémy BIOS, hostitelské adaptéry, operační systémy a podnikové aplikace bude zřejmě nutné aktualizovat, aby správně spolupracovaly s tímto typem pevných disků.Někteří výrobci budou vyrábět pevné disky, které budou interně používat velké fyzické sektory, avšak pro systém budou viditelné pouze logické sektory o velikosti 512 bajtů. Tím se omezí problémy se zpětnou kompatibilitou. Tyto pevné disky se označují jako emulační zařízení, podle metody, kterou tyto jednotky používají k zápisu dat. Tato metoda se často nazývá „read-modify-write“ (čtení-úprava-zápis). U zápisů dat menších než fyzický sektor musí jednotka přečíst fyzický sektor, upravit malou změněnou část sektoru a potom provést zápis celého fyzického sektoru. Hlavní nevýhodou tohoto typu pevných disků je nižší výkon. Výkon může snižovat nadbytečná operace čtení, která se musí provádět u zápisů dat menších než fyzický sektor.

Podpora v systému Windows Vista

Systém Windows Vista podporuje oba typy jednotek pevných disků, pokud tyto jednotky podporuje také základní hardware systému.
 • Podpora spuštění
  Systém Windows Vista umožňuje spuštění z emulačních jednotek s logickým sektorem o velikosti 512 bajtů. Prodejci systému BIOS a dalšího hardwaru budou možná muset aktualizovat svůj firmware, aby zajistili správné spouštění s jednotkami, které vedle velkého fyzického sektoru zveřejňují (zviditelňují pro systém) také velký logický sektor. Společnost Microsoft bude testovat podporu spouštění pro tyto typy jednotek v systému Windows Vista, až bude k dispozici nezbytná podpora hardwaru.

 • Podpora rozhraní API pro dotazování na vlastnosti pevného disku
  Některé aplikace a součásti mohou zadávat dotazy na velikost fyzického sektoru, velikost logického sektoru a zarovnání sektorů, aby mohly správně pracovat s jednotkami s velkými sektory. Aplikace mohou mít přísné požadavky na velikost sektoru pevného disku. Požadavek IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY byl aktualizován, aby byla do požadavku STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR zahrnuta také informace o sektorech. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Zarovnání úložného systému, oddílu a systému souborů
  V systému Windows Vista byly aktualizovány součásti systém souborů, správce svazků a další části úložného systému, aby systém mohl pracovat s pevnými disky s velkými sektory. V předchozích verzích systému Windows byl výchozí počáteční posun pro první oddíl na pevném disku sektor 0x3F. Jelikož má tento počáteční posun lichou hodnotu, mohlo by docházet k problémům s výkonem velkosektorových jednotek z důvodu špatného zarovnání mezi oddílem a fyzickými sektory. V systému Windows Vista bude výchozí počáteční posun obvykle sektor 0x800. Počáteční posun však může být jiný u jednotek, které mají zvláštní zarovnání. Původní vydání systému Windows Vista nebude podporovat operace dynamického disku pro emulační jednotky se zvláštním zarovnáním. Tato podpora bude doplněna prostřednictvím budoucí aktualizace Service Pack.

  Při formátování systému souborů budou podporovány pouze velikosti clusterů stejné nebo větší než základní fyzický sektor.
Podpora těchto nových pevných disků v systému Windows Vista neznamená, že i aplikace budou tyto jednotky automaticky podporovat. Aplikace, které pracují s nižšími úrovněmi struktury svého úložiště dat, budou muset být aktualizovány, aby mohly pracovat s novými pevnými disky. Nezávislí výrobci softwaru (ISV) musí aktualizovat své aplikace.
Vlastnosti

ID článku: 923332 - Poslední kontrola: 15. 3. 2007 - Revize: 1

Váš názor