Popis aktualizace Office 2003 Service Pack 3

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro sadu Microsoft Office 2003. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak získat seznam problémů, které jsou touto aktualizací Service Pack opraveny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizace Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována.

ÚVOD

Aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) obsahuje vylepšení v oblasti zabezpečení a stability. Některé opravy zahrnuté v aktualizaci Office 2003 SP3 byly vydány už dříve v samostatných aktualizacích. Aktualizace Office 2003 SP3 kombinuje tyto dříve vydané opravy do jediné aktualizace.

Další informace

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Seznam ke stažení obsahující problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů odhalených od vydání aktualizace Office 2003 Service Pack 2, které jsou vyřešeny v aktualizaci Office 2003 SP3.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček Office2003System_SP3Changes.exe

Datum vydání: 18. září 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Seznam problémů řešených touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Office 2003 SP3 řeší problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938790 Problémy v aplikaci Excel 2003 opravené aktualizací Office 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
938792 Problémy v sadě Office 2003 opravené aktualizací Office 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
938802 Problémy v aplikaci Outlook 2003 vyřešené v aktualizaci Office 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
938801 Problémy v aplikaci PowerPoint 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
938799 Problémy v aplikaci Word 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletiny zabezpečení spojené s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Office 2003 SP3 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922581 MS06-062: Chyby zabezpečení v sadě Office by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

924191 MS06-061: Chyby zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

922968 MS06-048: Chyby zabezpečení v sadě Microsoft Office by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

917284 MS06-038: Chyby zabezpečení v sadě Microsoft Office by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

915384 MS06-039: Chyby zabezpečení ve filtrech sady Microsoft Office mohou umožnit vzdálené spuštění kódu

901190 MS06-009: Chyba zabezpečení v korejské verzi editoru IME by mohla umožnit zvýšení oprávnění

917285 MS06-037: Chyby zabezpečení v aplikaci Microsoft Excel by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

905413 MS06-012: Chyby zabezpečení v sadě Microsoft Office by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

902412 MS06-003: Chyba zabezpečení v dekódování ve formátu TNEF v aplikaci Microsoft Outlook a na serveru Microsoft Exchange může umožnit vzdálené spuštění kódu

916768 MS06-028: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft PowerPoint by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

910729 MS06-054: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Publisher by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

917336 MS06-027: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Word umožňuje vzdálené spuštění kódu

940965 MS07-044: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Excel by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

936227 MS06-042: Chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Dříve vydané aktualizace zahrnuté v této aktualizaci Service Pack

Aktualizace Office 2003 SP3 zahrnuje následující dříve vydané aktualizace:

842532 Popis aktualizace Office 2003 Service Pack 1

887616 Popis aktualizace Service Pack 2 sady Office 2003
892843 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook 2003: 10. ledna 2006

913807 Popis aktualizace pro aplikaci Outlook 2003: 14.03.06

924424 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 10. října 2006

914455 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003 a aplikace Project 2003 a OneNote 2003: 11. července 2006

923097 Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 10. října 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923272 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 10. října 2006

919029 Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 14. listopadu 2006

894542 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Publisher 2003: 12. září 2006
921566 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 8. srpna 2006

905756 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2003: 14. března 2006

917334 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft Office Word 2003: 13. června 2006

917151 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 11. července 2006

918419 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft Office Excel 2003: 11. července 2006

916518 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2003: 13. června 2006

913571 Popis aktualizací pro sadu Office 2003: 14. března 2006

924886 Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 12. prosince 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
905645 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 14. února 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920103 Popis aktualizace pro aplikaci InfoPath 2003: 8. srpna 2006
925251 Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 13. února 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
936048 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 14. srpna 2007

940602 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2003: 14. srpna 2007


Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack

Aktualizace Office 2003 SP3 také zahrnuje aktualizace pro sadu Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. Další informace o dřívějších aktualizacích pro sadu Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack zahrnutých v aktualizaci Office 2003 SP3 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Aktualizace Office 2003 Service Pack 1 pro sadu Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda&displaylang=cs
Aktualizace Office 2003 Service Pack 2 pro sadu Multilingual User Interface Pack
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5&displaylang=cs

Nové a aktualizované funkce

Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 můžete pomocí klíče registru povolit nebo zakázat bod vytvoření instance určité kategorie COM v aplikaci sady Office 2003. Další informace o této funkci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938815 Povolení a zakázání bodu vytvoření instance určité kategorie COM v aplikaci sady Office 2003 s aktualizací Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 můžete pomocí klíče registru změnit počet vložených zpráv MIME, které jsou zpracovávány před zobrazením zprávy MIME v těle zprávy v aplikaci Outlook 2003. Další informace o této funkci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938817 Změna počtu vložených zpráv MIME, které aplikace Outlook 2003 zpracovává před vypsáním zprávy MIME do těla zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 můžete do počítače se systémem Windows Vista nainstalovat doplňky v aplikaci Microsoft Office Access 2003. Další informace o této funkci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938809 Při pokusu o instalaci doplňku aplikace Access 2003 pro všechny uživatele pomocí programu Správce doplňků v počítači se systémem Windows Vista se zobrazí chybová zpráva, že při přidávání do registru došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známe problémy

Známé problémy po instalaci této aktualizace Service Pack

Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 mohou nastat problémy při použití pole Bit v projektu aplikace Access (ADP). Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

943967 Po instalace aktualizace Office 2003 SP 3 nastávají různé problémy v projektu aplikace Access, když pracujete se sloupcem s typem dat Bit v propojené tabulce serveru SQL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Microsoft Office se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

905726 Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Office nebo aktualizace sady Office se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 se může stát, že doplněk, ovládací prvek ActiveX nebo doplněk COM nebude v aplikaci sady Office 2003 fungovat očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938814 Po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 je funkce doplňku, ovládacího prvku ActiveX nebo doplňku COM omezena nebo blokována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 se může zobrazit chybová zpráva při pokusu o vytvoření nového formuláře MAPI v aplikaci Outlook 2003. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938816 Při pokusu o vytvoření nového formuláře MAPI v aplikaci Outlook 2003 se zobrazí chybová zpráva, abyste se obrátili na správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 nelze v aplikaci Outlook 2003 otevírat přílohy s příponou GADGET. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938811 Po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 nelze v aplikaci Outlook 2003 otevírat přílohy obsahující příponu GADGET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 nefunguje funkce Rychlé ukládání v aplikaci Word 2003 očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938808 Funkce Rychlé ukládání v aplikaci Word 2003 po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 nefunguje

Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 se může stát, že program Microsoft Office Document Imaging nebude fungovat očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938813 Při spouštění programu Microsoft Office Document Imaging po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 mohou nastat problémy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 se při pokusu o otevření nebo uložení souboru může zobrazit chybová zpráva. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

941636 Po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 se při pokusu o otevření nebo uložení souboru zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 nelze otevřít některé sešity aplikace Microsoft Excel obsahující makra VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938806 Po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 nelze v aplikaci Excel 2003 otevřít soubory sešitu aplikace Microsoft Excel 5.0/95 obsahující makra VBA (Visual Basic for Applications) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 se číslo verze sady Office neukládá do vlastností dokumentu očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938807 Soubory sady Office uložené v určitých formátech po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 již neobsahují číslo verze sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 dochází k problémům při přidání ovládacího prvku pole se seznamem nebo ovládacího prvku seznamu do formuláře nebo sestavy. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

945280 Po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3 nezobrazují ovládací prvky pole se seznamem a ovládací prvky seznamu v aplikaci Access 2003 žádné hodnoty nebo zobrazují nesprávné hodnoty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci aktualizace Office 2003 SP3 dochází k problémům v aplikaci Access.Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

945674 Popis balíčku oprav hotfix aplikace Access 2003 následujícího po aktualizaci Service Pack 3: 18. prosince 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Po instalaci aktualizace Office SP3 pro určité lokalizované verze sady Office 2003 může dojít k poškození stavů instalace aplikací. Tento problém může způsobit nefunkčnosti v aplikacích sady Office 2003. Pro vyřešení tohoto problému je nutné nainstalovat následující důležitou aktualizaci hned po instalaci aktualizace Office SP3:
943452 Důležitá aktualizace pro sadu Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Získání a instalace aktualizace Office 2003 Service Pack 3

Aktualizace Office 2003 SP3 včetně pokynů k instalaci a hromadnému nasazení je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci Service Pack z webu služby Stažení softwaru, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Aktualizace Office 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack

Pokud používáte sadu Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack, je třeba nainstalovat aktualizaci Office 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack, abyste zajistili plnou funkčnost sady Office 2003. Aktualizaci Office 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack je možné stáhnout z následujícího webu společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci

Tuto staženou aktualizaci nelze odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li odebrat z počítače aktualizaci Office 2003 SP3, je nutné odebrat celou sadu Office 2003 a potom ji opět nainstalovat z původního disku CD sady Office 2003.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizace Service Pack pro produkty Office 2003 nelze odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
Infopath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
Poznámka: Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Další informace o zjištění verze sady Office 2003 nainstalované v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

821549 Postupy: Kontrola verze sady Office 2003

Při instalaci aktualizace Office 2003 SP3 jsou dále nainstalovány následující soubory:
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOsa.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.shpOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.samLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.samLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
Acwzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMcps.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.xllMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.xmlOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.sam
Aw.dllMor6int.dllPabr.sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPng.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.xmlMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
Cdo.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMsdaipp.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.xml
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.rllPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exeProflwiz.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.chrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.xmlMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.xmlMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ascMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ascMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.faeMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.faeMso.aclRecall.dll
Delimwin.faeMso.dllRecovr32.cnv
Desksam.samMsoauth.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
Dom.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsohelp.exeRm.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.rllSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.xml
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.xmlMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMspub.exeSnapview.ocx
Finder.exeMspub.tlbSoa.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.xml
Fpconfig.xmlMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.csMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.incMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSumif.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.psp
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMsword.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.csName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.opcTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.opcUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.opcUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsOdbc.samUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.samUtility.mda
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.cnvOffice.xmlVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOis.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
Infopath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
Infopath.exeOl.samVtpresat.dll
Infopath.pipOladd.faeWcag1_0.xml
Infref.chmOladdr.faeWeblog.fwp
Inftoc.xmlOlappt.faeWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.faeWinword.exe
Inreftoc.xmlOlapuir.rllWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.faeWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.faeWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.xmlWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.faeWrdprtid.xml
Ipclrwrp.dllOlmailr.faeWrongver.xml
Ipclrwrp.dllOlnote.faeWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.faeXfile.psp
Ipmain11.awOlr.samXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.faeXlintl32.dll
Iptoc.xmlOltaskr.faeXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.psp
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.samXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.samXscan32.psp

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. V této aktualizaci Service Pack jsou distribuovány následující soubory MSP:
Název souboru s příponou MSPPopis
Mainsp3.mspTýká se sady Office 2003
Owc11sp3.mspTýká se součástí Office 2003 Web Components
Owc102003sp3.mspTýká se součástí Office XP Web Components

Funkce pro správce umožňující přeinstalaci určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního bodu pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete aplikaci Microsoft Office OneNote 2003, můžete použít příkaz obsahující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Tento parametr určuje, zda chcete přeinstalovat určité součásti sady Office 2003 z bitové kopie instalace pro správce. V případě aktualizace Office 2003 SP3 použijte pro parametr [seznam funkcí] následující hodnotu:
REINSTALL=ALL
Podrobné pokyny k aktualizaci bitové kopie instalace pro správce a k aktualizaci klientských počítačů naleznete v článku Distributing Office 2003 product updates (Distribuce aktualizací produktů sady Office 2003) v části Updating clients from a patched administrative image (Aktualizace klientů z opravené bitové kopie instalace pro správce). Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Středisko Microsoft Office Desktop Applications TechCenter obsahuje nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií jejich nasazení pro všechny verze systému Office. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 923618 - Poslední kontrola: 14. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor