Popis aplikace Visio 2003 Service Pack 3

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci service pack pro aplikaci Microsoft Office Visio 2003. Tento článek obsahuje informace o získání aktualizace service pack a o tom, jak získat seznam problémů opravených touto aktualizací service pack. Kromě toho tento článek obsahuje informace o problémech, které mohou nastat při instalaci aktualizace service pack a o tom, jak zjistit, zda je nainstalována aktualizace service pack.

ÚVOD

Aplikace Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3 (SP3) obsahuje významná vylepšení zabezpečení také vylepšení stability. Některé opravy zahrnuté do aktualizace Visio 2003 SP3 byly dříve vydány jako samostatné aktualizace. Tato aktualizace service pack je kombinuje do jedné aktualizace.

Další informace

Seznam problémů, které aktualizace service pack řeší

Aktualizace Visio 2003 SP3 řeší problémy popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938794 problémy, v aplikaci Visio 2003 vyřešené Visio 2003 Service Pack 3

Bulletiny zabezpečení související s aktualizací service pack

Aktualizace Visio 2003 SP3 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: chyby zabezpečení ve filtrech Microsoft Office by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

901190 MS06-009: Chyba zabezpečení v korejský Editor IME (Input Method) by mohla umožnit zvýšení úrovně oprávnění

921585 MS07-001: Chyba zabezpečení v kontrole gramatiky pro brazilskou Portugalské v sadě Microsoft Office 2003, která by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Dříve vydané aktualizace, které jsou zahrnuty v aktualizaci service pack

Aktualizace Visio 2003 SP3 zahrnuje následující dříve vydané aktualizace:
840663 popis aplikace Visio 2003 Service Pack 1

887622 popis aplikace Visio 2003 Service Pack 2

914455 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003, Project 2003 a aplikaci OneNote 2003: 11. července 2006

913571 Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 14. března 2006

905645 Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office 2003: 14. února 2006

909115 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Visio 2003 Multilingual User Interface Pack: 14. února 2006

921585 MS07-001: Chyba zabezpečení v kontrole gramatiky pro brazilskou Portugalské v sadě Microsoft Office 2003, která by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Multilingual User Interface Pack

Tento článek popisuje změny provedené v aktualizaci Visio 2003 SP3 a Visio 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack. Používáte-li sadu Multilingual User Interface Pack, měli byste nainstalovat aktualizaci Visio 2003 SP3 i aktualizaci Visio 2003 SP3 pro sadu Multilingual User Interface Pack a ujistěte se, že aplikace Visio 2003 je aktuální.

Poznámky

Nové a aktualizované funkce

Po instalaci aktualizace Visio 2003 SP3 lze zakázat soubory CAD DWG.

Další informace o této funkci klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

938803 jak zakázat soubory CAD po instalaci aktualizace Visio 2003 Service Pack 3

Známé problémy

Po instalaci aktualizace Microsoft Office service pack může být vyzváni k restartování počítače. Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

905726 můžete se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače po instalaci aktualizace service pack sady Office nebo aktualizace sady Office

Podrobné informace o instalaci

Jak získat aktualizaci Visio 2003 Service Pack 3

Aktualizace Visio 2003 Service Pack 3, spolu s pokyny k instalaci a hromadnému nasazení je k dispozici pro stahování Microsoft Download Center. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci service pack z Microsoft Download Center, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Aplikace Visio 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack

Pro zajištění úplné funkčnosti aplikace Visio 2003 nainstalujte aktualizaci Visio 2003 Service Pack 3 pro sadu Multilingual User Interface Pack používáte-li sadu Multilingual User Interface Pack. Chcete-li ji stáhnout, navštivte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat pomocí Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Aktualizace Visio 2003 SP3 z počítače odebrat, je nutné odebrat aplikaci Visio 2003. Potom znovu nainstalujte aplikaci Visio 2003 z původního disku CD-ROM aplikace Visio 2003. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizace service Pack pro produkty Office 2003 nelze odebrat

Jak lze zjistit, zda je nainstalována aktualizace service pack

Tato aktualizace service pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze
Aec.dll11.0.8161.0
Codeedit.dll11.0.8161.0
Editors.dll11.0.8161.0
Erximp.add11.0.8161.0
Extract.dll11.0.8161.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Imutil.dll11.0.8161.0
Imwiz.dll11.0.8161.0
Mcps.dll11.0.8164.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msbsc60.dll6.0.8133.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Msth3es.lex
Mstordb.exe11.0.8164.0
Mstore.exe11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Orgchart.dll11.0.8161.0
Ormmodel.mdl11.0.8161.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Savwbras.dll11.0.8161.0
Savwbvml.dll11.0.8161.0
Selfcert.exe11.0.8164.0
Shapnum.dll11.0.8161.0
Aecutils.dll11.0.8161.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Cmax20.dll11.0.8161.0
Codegen.dll11.0.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Elements.dll11.0.8161.0
Elemutil.dll11.0.8161.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Genrpt.rpl11.0.8161.0
Hvac.dll11.0.8161.0
Imcommon.dll11.0.8161.0
Imoimp.add11.0.8161.0
Imwdd.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Ixacs.pdl11.0.8161.0
Ixssrv.pdl11.0.8161.0
Lgnd.dll11.0.8161.0
Logmodel.mdl11.0.8161.0
Modeleng.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.lex
Msorun.dll11.0.8164.0
Msoutls.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Msth3fr.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Omfc.dll11.0.8164.0
Orgchwiz.dll11.0.8161.0
Pdsbase.dll11.0.8161.0
Projimpt.exe11.0.8161.0
Proprpt.dll11.0.8161.0
Riched20.dll5.50.99.2050
Saext.dll11.0.8161.0
Savwbhf.dll11.0.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Setlang.exe11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Brtview.dll11.0.8161.0
Bstorm.dll11.0.8161.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Datagath.dll11.0.8161.0
Dbshare.dll11.0.8161.0
Dbwiz.dll11.0.8161.0
Dsitf.dll11.0.8161.0
Dwgcnv.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Facility.dll11.0.8161.0
Formspia.dll11.0.8161.0
Gantt.dll11.0.8161.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Imdimp.add11.0.8161.0
Imlimp.add11.0.8161.0
Intlband.htm
Ixdb2.pdl11.0.8161.0
Ixgenerc.pdl11.0.8161.0
Ixinfx.pdl11.0.8161.0
Ixoledb.pdl11.0.8161.0
Ixoracle.pdl11.0.8161.0
Ixsybase.pdl11.0.8161.0
Ixutil.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Logelems.dll11.0.8161.0
Meres.dll11.0.5724.0
Mpxint.dll11.0.8161.0
Msb1enfr.its
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mstagpia.dll11.0.8161.0
Aer_1033.adm
Authzax.dll11.0.8164.0
Dbengr.dll11.0.8161.0
Dssm.exe11.0.8166.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwgdp.dll11.0.8161.0
Editor.exe11.0.8161.0
Erxexp.add11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpext.msg
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Logrpt.rpl11.0.8161.0
Logview.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Mso.acl
Mso.dll11.0.8172.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3fr.dll7.0.2.12
Oballoon.dll11.0.8161.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Orgchart.vsl11.0.7250.0
Ormrpt.rpl11.0.8161.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pe.dll11.0.8161.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Projmodl.dll11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Smigrate.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Timesoln.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvb.dll11.0.8161.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Vblz000c.tll11.0.8161.0
Verbwind.dll11.0.8161.0
Viscshrp.cgl11.0.8161.0
Visdlgu.dll11.0.8161.0
Visgrf.dll11.0.8161.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Vislib.dll11.0.8161.0
Visprx32.dll11.0.8161.0
Sqlshare.dll11.0.8161.0
Stylemgr.dll11.0.8161.0
Suminfo.dll11.0.8161.0
Timesoln.vsl11.0.7250.0
Uml.dll11.0.8161.0
Umldep.upl11.0.8161.0
Umlrpt.dll11.0.8161.0
Umlststr.upl11.0.8161.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vaosolx.dll11.0.8161.0
Viewmodl.dll11.0.8161.0
Viscolor.dll11.0.8161.0
Viscpp.cgl11.0.8161.0
Vissupp.dll11.0.8161.0
Visutils.dll11.0.8161.0
Visvb.cgl11.0.8161.0
Report.dll11.0.8161.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tlimpt.exe11.0.8161.0
Umlvc60.dll11.0.8161.0
Umlvs.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Vblz0007.tll11.0.8161.0
Visbrgr.dll11.0.8161.0
Visfilt.dll11.0.8161.0
Visio.exe11.0.8161.0
Visweb.dll11.0.8161.0
Visxdata.dll11.0.8161.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Mstintl.dll11.0.8161.0
Mstores.dll11.0.8164.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Omfcu.dll11.0.8161.0
Orgwiz.exe11.0.8161.0
Ormelems.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Propmgr.dll11.0.8161.0
Savasweb.dll11.0.8161.0
Sg.dll11.0.8161.0
Solutils.dll11.0.8161.0
Stintl.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Umlact.upl11.0.8161.0
Umlcomp.upl11.0.8161.0
Umlrptdr.dll11.0.8161.0
Umlstate.upl11.0.8161.0
Umlsys.dll11.0.8161.0
Vblz0009.tll11.0.8161.0
Vblz0011.tll11.0.8161.0
Visocx.dll11.0.8161.0
Visshe.dll11.0.8161.0
Xfunc.dll11.0.8161.0
Nemáte tuto aktualizaci service pack instalovat, pokud máte novější verzi souborů uvedených v tabulce. Další informace o zjištění verze aplikace Visio 2003, která je nainstalována v počítači, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

821549 postupy: Kontrola verze sady Office 2003

Informace pro správce o souborech MSP

Aktualizace service pack se skládá z úplného souboru Instalační služba Microsoft Windows Installer soubor (s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Tato aktualizace service Pack je distribuován následující soubor MSP:
Visiosp3.msp

Funkce pro správce umožňující přeinstalování určitých součástí

Pokud aktualizaci instalace pro správu bodu a při uložení dat do mezipaměti a přeinstalujete aplikaci Visio 2003 v klientských počítačích, můžete spustit příkazový řádek, který obsahuje REINSTALL = [seznam funkcí] vlastnost. Tato vlastnost určuje, zda chcete přeinstalovat určité součásti aplikace Visio 2003 z bitové kopie pro správu. Aktualizace Visio 2003 SP3 je hodnota parametru [seznam funkcí] následující:
REINSTALL=ALL
Podrobné pokyny s vysvětlením, jak aktualizovat bitové kopie pro správce a k aktualizaci klientských počítačů naleznete v části "Aktualizace klientů z opravené bitové kopie pro správu" v tématu "Distributing Office 2003 product updates". V tématu "Distributing Office 2003 product updates", naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Microsoft Office Desktop Applications TechCenter obsahuje nejnovější aktualizace pro správce a strategií jejich nasazení pro všechny verze sady Office. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 923620 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor