MS07-055: Chyba zabezpečení v programu Kodak Image Viewer by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-055. Bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení. Tyto informace zahrnují soubor manifestu a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:Poznámka: Program Kodak Image Viewer je nativně instalován pouze v systému Windows 2000. Není nativně instalován v systému Windows XP nebo Windows Server 2003. Však pokud jste inovovali systém Windows 2000 na systém Windows XP nebo Windows Server 2003, může program Kodak Image Viewer nainstalován.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, odinstalujte program Kodak Image Viewer.

Poznámka: Program Kodak Image Viewer nemusí být uvedeny, pokud z položky Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelechotevřete Přidat nebo odebrat součásti systému Windows . Odinstalace programu Kodak Image Viewer, je třeba upravit soubor s příponou INF, aby mohli zobrazit součást pro zpracování obrázků v panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Pomocí libovolného textového editoru, například programu Poznámkový blok otevřete následující soubor:

  %Systemroot%\Inf\Sysoc.inf
 2. V souboru Sysoc.inf vyhledejte následující text:
  imagevue=ockodak.dll,ImagingOcEntry,imagevue.inf,hide,7
 3. Odstraňte slovo "hide" z textu. Upravený řádek z kroku 2, zobrazí se následující:
  imagevue=ockodak.dll,ImagingOcEntry,imagevue.inf,,7
 4. Uložte soubor Sysoc.inf.
 5. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 6. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka pro součást pro zpracování obrázků a klepněte na tlačítko Další. Postupujte podle pokynů dokončete odinstalaci součásti.
Chcete-li ověřit, zda jsou odebrány soubory programu Kodak Image Viewer, vyhledejte následující soubory. Pokud zjistíte tyto soubory, odstraňte je:

%Systemroot%t\System32\Oieng400.dll
%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\Imagevue\Kodakimg.exe
%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\Imagevue\Kodakprv.exe
Vlastnosti

ID článku: 923810 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor