Písma instalovaná se sadami Office 2007 a aplikacemi systému Office 2007

Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP a Microsoft Office 2000 naleznete pod číslem 837463 .

ÚVOD

Při instalaci sady Microsoft Office 2007 nebo aplikací systému Office 2007 se nainstalují písma. Tento článek popisuje písma instalovaná při instalaci systému Microsoft Office 2007.

Poznámka: Konkrétní instalovaná písma závisejí na vybraných možnostech instalace. Při typické instalaci systému Office 2007 se nenainstalují všechna dostupná písma.

Další informace

V následující tabulce je uveden seznam písem, která se nainstalují při instalaci systému Microsoft Office Professional Plus 2007.

Poznámka: Při jiných instalacích systému Office 2007 (např. Microsoft Office Basic 2007 a Microsoft Word 2007) je nainstalován menší výběr těchto písem.

SouborNázev písma
AGENCYB.TTFAgency FB Bold (TrueType)
AGENCYR.TTFAgency FB (TrueType)
ALGER.TTFAlgerian (TrueType)
ANTQUAB.TTFBook Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI.TTFBook Antiqua Bold Italic (TrueType)
ANTQUAI.TTFBook Antiqua Italic (TrueType)
ARIALN.TTFArial Narrow (TrueType)
ARIALNB.TTFArial Narrow Bold (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial Narrow Bold Italic (TrueType)
ARIALNI.TTFArial Narrow Italic (TrueType)
ARIALUNI.TTFArial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial Rounded MT Bold (TrueType)
BASKVILL.TTFBaskerville Old Face (TrueType)
BAUHS93.TTFBauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTFBell MT (TrueType)
BELLB.TTFBell MT Bold (TrueType)
BELLI.TTFBell MT Italic (TrueType)
BERNHC.TTFBernard MT Condensed (TrueType)
BKANT.TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT Bold (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT Bold Italic (TrueType)
BOD_BLAI.TTFBodoni MT Black Italic (TrueType)
BOD_BLAR.TTFBodoni MT Black (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT Condensed Bold (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT Condensed Bold Italic (TrueType)
BOD_CI.TTFBodoni MT Condensed Italic (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT Condensed (TrueType)
BOD_I.TTFBodoni MT Italic (TrueType)
BOD_PSTC.TTFBodoni MT Poster Compressed (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTFBookman Old Style Bold (TrueType)
BOOKOSBI.TTFBookman Old Style Bold Italic (TrueType)
BOOKOSI.TTFBookman Old Style Italic (TrueType)
BRADHITC.TTFBradley Hand ITC
BRITANIC.TTFBritannic Bold (True Type)
BRLNSB.TTFBerlin Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB.TTFBerlin Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR.TTFBerlin Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTFBrush Script MT Italic (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFCalibri Bold (TrueType)
CALIBRII.TTFCalibri Italic (TrueType)
CALIBRIZ.TTFCalibri Bold Italic (TrueType)
CALIFB.TTFCalifornian FB Bold (TrueType)
CALIFI.TTFCalifornian FB Italic (TrueType)
CALIFR.TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST.TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB.TTFCalisto MT Bold (TrueType)
CALISTBI.TTFCalisto MT Bold Italic (TrueType)
CALISTI.TTFCalisto MT Italic (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria Bold (TrueType)
CAMBRIAI.TTFCambria Italic (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria Bold Italic (TrueType)
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara Bold (TrueType)
CANDARAI.TTFCandara Italic (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara Bold Italic (TrueType)
CASTELAR.TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK.TTFCentury Schoolbook (TrueType)
CENTAUR.TTFCentaur (TrueType)
CENTURY.TTFCentury (TrueType)
CHILLER.TTFChiller (TrueType)
COLONNA.TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB.TTFConsolas Bold (TrueType)
CONSOLAI.TTFConsolas Italic (TrueType)
CONSOLAZ.TTFConsolas Bold Italic (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia Bold (TrueType)
CONSTANI.TTFContantia Italic (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia Bold Italic (TrueType)
COOPBL.TTFCooper Black (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate Gothic Light (TrueType)
CORBEL.TTFCorbel (TrueType)
CORBELB.TTFCorbel Bold (TrueType)
CORBELI.TTFCorbel Italic (TrueType)
CORBELZ.TTFCorbel Bold Italic (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFElephant (TrueType)
ELEPHNTI.TTFElephant Italic (TrueType)
ENGR.TTFEngravers (TrueType)
ERASBD.TTFEras Bold ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTFEras Demi ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTFEras Light ITC (TrueType)
ERASMD.TTFEras Medium ITC (TrueType)
FELIXTI.TTFFelix Titling (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFFranklin Gothic Book (TrueType)
FRABKIT.TTFFranklin Gothic Book Italic (TrueType)
FRADM.TTFFranklin Gothic Demi (TrueType)
FRADMCN.TTFFranklin Gothic Demi Cond (TrueType)
FRADMIT.TTFFranklin Gothic Demi Italic (TrueType)
FRAHV.TTFFranklin Gothic Heavy (TrueType)
FRAHVIT.TTFFranklin Gothic Heavy Italic (TrueType)
FRAMDCN.TTFFranklin Gothic Medium Cond (TrueType)
FREESCPT.TTFFreestyle Script (TrueType)
FRSCRIPT.TTFFrench Script MT (TrueType)
FTLTLT.TTFFootlight MT Light (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond Bold (TrueType)
GARAIT.TTFGaramond Italic (TrueType)
GIGI.TTFGigi (TrueType)
GILBI___.TTFGill Sans MT Bold Italic (TrueType)
GILB____.TTFGill Sans MT Bold (TrueType)
GILC____.TTFGill Sans MT Condensed (TrueType)
GILI____.TTFGill Sans MT Italic (TrueType)
GILLUBCD.TTFGill Sans Ultra Bold Condensed (TrueType)
GILSANUB.TTFGill Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL_____.TTFGill Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFGloucester MT Extra Condensed (TrueType)
GLSNECB.TTFGill Sans MT Ext Condensed Bold (TrueType)
GOTHIC.TTFCentury Gothic (TrueType)
GOTHICB.TTFCentury Gothic Bold (TrueType)
GOTHICBI.TTFCentury Gothic Bold Italic (TrueType)
GOTHICI.TTFCentury Gothic Italic (TrueType)
GOUDOS.TTFGoudy Old Style (TrueType)
GOUDOSB.TTFGoudy Old Style Bold (TrueType)
GOUDOSI.TTFGoudy Old Style Italic (TrueType)
GOUDYSTO.TTFGoudy Stout (TrueType)
HARLOWSI.TTFHarlow Solid Italic (TrueType)
HARNGTON.TTFHarrington (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFHigh Tower Text (TrueType)
HTOWERTI.TTFHigh Tower Text Italic (TrueType)
IMPRISHA.TTFImprint MT Shadow (TrueType)
INFROMAN.TTFInformal Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFEdwardian Script ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFJuice ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTFKunstler Script (TrueType)
LATINWD.TTFWide Latin (TrueType)
LBRITE.TTFLucida Bright (TrueType)
LBRITED.TTFLucida Bright Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFLucida Bright Demibold Italic (TrueType)
LBRITEI.TTFLucida Bright Italic (TrueType)
LCALLIG.TTFLucida Calligraphy Italic (TrueType)
LFAX.TTFLucida Fax Regular (TrueType)
LFAXD.TTFLucida Fax Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTFLucida Fax Demibold Italic (TrueType)
LFAXI.TTFLucida Fax Italic (TrueType)
LHANDW.TTFLucida Handwriting Italic (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans Regular (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida Sans Demibold Italic (TrueType)
LSANSI.TTFLucida Sans Italic (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans Typewriter Regular (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans Typewriter Bold (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans Typewriter Oblique (TrueType)
MAGNETOB.TTFMagneto Bold (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFMatura MT Script Capitals (TrueType)
MISTRAL.TTFMistral (TrueType)
MOD20.TTFModern No. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTFMonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTFNiagara Engraved (TrueType)
NIAGSOL.TTFNiagara Solid (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTFOld English Text MT (TrueType)
ONYX.TTFOnyx (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFPalace Script MT (TrueType)
PAPYRUS.TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM.TTFParchment (TrueType)
PERBI___.TTFPerpetua Bold Italic (TrueType)
PERB____.TTFPerpetua Bold (TrueType)
PERI____.TTFPerpetua Italic (TrueType)
PERTIBD.TTFPerpetua Titling MT Bold (TrueType)
PERTILI.TTFPerpetua Titling MT Light (TrueType)
PER_____.TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTFPlaybill (TrueType)
POORICH.TTFPoor Richard (TrueType)
PRISTINA.TTFPristina (TrueType)
RAGE.TTFRage Italic (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFMS Reference Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFMS Reference Specialty (TrueType)
ROCCB___.TTFRockwell Condensed (TrueType)
ROCC____.TTFRockwell Condensed Bold (TrueType)
ROCK.TTFRockwell (TrueType)
ROCKB.TTFRockwell Bold (TrueType)
ROCKBI.TTFRockwell Bold Italic (TrueType)
ROCKEB.TTFRockwell Extra Bold (TrueType)
ROCKI.TTFRockwell Italic (TrueType)
SCHLBKB.TTFCentury Schoolbook Bold (TrueType)
SCHLBKBI.TTFCentury Schoolbook Bold Italic (TrueType)
SCHLBKI.TTFCentury Schoolbook Italic (TrueType)
SCRIPTBL.TTFScript MT Bold (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI Bold (TrueType)
SEGOEUII.TTFSegoe UI Italic (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFSegoe UI Bold Italic (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTFSnap ITC (TrueType)
STENCIL.TTFStencil (TrueType)
TCBI____.TTFTw Cen MT Bold Italic (TrueType)
TCB_____.TTFTw Cen MT Bold (TrueType)
TCCB____.TTFTw Cen MT Condensed Bold (TrueType)
TCCEB.TTFTw Cen MT Condensed Extra Bold (TrueType)
TCCM____.TTFTw Cen MT Condensed (TrueType)
TCMI____.TTFTw Cen MT Italic (TrueType)
TCM_____.TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFViner Hand ITC (TrueType)
VIVALDII.TTFVivaldi Italic (TrueType)
VLADIMIR.TTFVladimir Script (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
Hledáte-li bezplatná, sharewarová nebo komerční písma, naleznete je na následujícím webu společnosti Microsoft: Tento web obsahuje odkazy na články o novinkách v typografii a kontaktní informace. Na tomto webu také naleznete aktualizovanou databázi obsahující více než 600 webů týkajících se psaní a typografie.
Vlastnosti

ID článku: 924623 - Poslední kontrola: 27. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor