Popis chování režimu se sníženou funkčností v systému Windows Vista

Úvod

Tento článek popisuje chování režimu se sníženou funkčností v systému Windows Vista. Tento článek rozebírá dva typy režimu se sníženou funkčností, popisuje příčiny přechodu počítače do tohoto stavu a činnosti, které jsou v něm k dispozici.

Důležité: Tento článek neobsahuje postup řešení problémů s počítačem v režimu snížené funkčnosti.Další informace o tom, jak ukončit režim se sníženou funkčností, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

925616 Při spuštění systému Windows Vista se zobrazí chybová zpráva: Vypršela lhůta pro aktivaci


Obsah tohoto článku se zaměřuje na začátečníky až středně pokročilé uživatele.

Typy režimu se sníženou funkčností

Systém Windows Vista má následující typy režimu se sníženou funkčností:
 • režim se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty,
 • režim se sníženou funkčností z důvodu nepravosti kopie.

Čím je vyvolán přechod do režimu se sníženou funkčností

Tato část popisuje důvody, které mohou vést k přechodu počítače do jednoho ze dvou typů režimu snížené funkčnosti.

Režim se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty

Systém Windows Vista přejde do režimu se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Prodejní verze systému Windows Vista
  • Neaktivujete systém Windows Vista během 30 dnů po instalaci.
  • Neprovedete opakovanou aktivaci systému Windows Vista během tří dnů po výměně důležité hardwarové součásti v počítači.
 • Kopie systému Windows Vista poskytnutá výrobcem původního počítačového vybavení (OEM)
  • Neaktivujete systém Windows Vista během tří dnů po výměně základní desky OEM nebo původní základní desky z výroby za základní desku, která nepochází od výrobce OEM.
 • Podniková verze nebo verze Enterprise systému Windows Vista, která používá službu KMS (Key Management Service)

  Poznámka: Služba KMS umožňuje aktivovat počítač s použitím služby provozované ve vašem hostitelském prostředí, takže se nemusíte připojovat k serverům společnosti Microsoft.
  • Neaktivujete systém Windows Vista během 30 dnů po instalaci.
  • Neobnovíte aktivaci systému Windows Vista během 210 dnů od předchozí aktivace systému Windows Vista.
  • Neprovedete aktivaci systému Windows Vista během 30 dnů po výměně jednotky pevného disku počítače.
 • Podniková verze nebo verze Enterprise systému Windows Vista, která používá kód MAK (Multiple Activation Key)

  Poznámka: Kód MAK umožňuje aktivovat více počítačů připojením k serverům společnosti Microsoft přes Internet nebo telefonicky.
  • Neaktivujete systém Windows Vista během 30 dnů po instalaci.
  • Neprovedete opakovanou aktivaci systému Windows Vista během 30 dnů po výměně důležité hardwarové součásti v počítači.

Režim se sníženou funkčností z důvodu nepravosti kopie

Systém Windows Vista přejde do režimu se sníženou funkčností z důvodů nepravosti kopie, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Aplikace WGA (Windows Genuine Advantage) zjistí blokovaný nebo falešný kód Product Key.

  Poznámka: Program WGA je služba společnosti Microsoft, která ověřuje pravost verze systému Vista. Kód Product Key je jedinečný softwarový klíč, který se používá k identifikaci originálního produktu.

 • Aplikace WGA zjistí nesprávné nebo změněné binární soubory aktivace.

  Poznámka: Binární soubor je soubor v počítači, který obsahuje zakódovaná data určená k uložení a zpracování.

 • Systém Windows Vista je v režimu se sníženou funkčností z důvodů uplynutí poskytnuté lhůty.

Činnosti, které nejsou k dispozici v režimu se sníženou funkčností

Tato část popisuje činnosti, které nejsou k dispozici ve dvou typech režimu snížené funkčnosti.

Režim se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty

Přejde-li systém Windows Vista do režimu se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty, nemůžete provádět následující činnosti:
 • Hrát vestavěné hry

  V režimu se sníženou funkčností nejsou k dispozici hry zahrnuté do systému Windows Vista.
 • Používat prémiové funkce

  V režimu se sníženou funkčností nejsou k dispozici prémiové funkce systému Windows Vista, například režim Aero Glass, technologie ReadyBoost a nástroj BitLocker.
 • Přihlásit se na déle než jednu hodinu

  V režimu se sníženou funkčností můžete zůstat přihlášení k systému Windows Vista jen jednu hodinu.

Režim se sníženou funkčností z důvodu nepravosti kopie

Běží-li systém Windows Vista v režimu se sníženou funkčností z důvodů nepravosti kopie, nemůžete provádět následující činnosti:
 • Používat určité funkce systému Windows Vista

  V režimu se sníženou funkčností nejsou k dispozici funkce Aero Glass a Windows ReadyBoost zahrnuté do systému Windows Vista.
 • Získat určitý obsah od společnosti Microsoft

  V režimu se sníženou funkčností není k dispozici prémiový obsah ze služby Stažení softwaru.

Činnosti, které jsou k dispozici v režimu se sníženou funkčností

Tato část popisuje činnosti, které jsou k dispozici ve dvou typech režimu snížené funkčnosti.

Režim se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty

Přejde-li systém Windows Vista do režimu se sníženou funkčností z důvodu uplynutí poskytnuté lhůty, můžete provádět následující činnosti:
 • Aktivovat systém Windows Vista

  Můžete aktivovat kód Product Key systému Windows Vista.
 • Vzdáleně spouštět skripty v systému Windows Vista

  Můžete pomocí služby WMI spouštět skripty v počítači ze vzdáleného umístění.

  Poznámka: Služba WMI tvoří infrastrukturu pro data a operace správy v operačních systémech založených na systému Windows.

 • Změnit kód Product Key

  Můžete změnit kód Product Key systému Windows Vista.
 • Přihlásit se na jednu hodinu
  • Můžete se přihlásit k systému Windows Vista na jednu hodinu, abyste získali nový kód Product Key nebo získali přístup k datům v místním počítači.
  • Můžete používat většinu funkcí, které jsou v systému Windows Vista k dispozici.
  • Můžete aktivovat kód Product Key systému Windows Vista.
  • Můžete vzdáleně přistupovat ke sdílenému síťovému umístění.
 • Setrvat přihlášení k počítači

  Pokud jste již přihlášení k systému Windows Vista, můžete zůstat přihlášení. Systém Windows Vista vás od počítače neodhlásí.
 • Spustit systém Windows Vista v nouzovém režimu

  Chcete-li získat přístup k místním datům, můžete spustit počítač v nouzovém režimu systému Windows Vista. Systém Windows Vista vás od počítače neodhlásí.

Režim se sníženou funkčností z důvodu nepravosti kopie

Běží-li systém Windows Vista v režimu se sníženou funkčností z důvodů nepravosti kopie, můžete provádět následující činnosti:
 • Používat funkce systému Windows Vista

  Můžete používat většinu funkcí, které jsou v systému Windows Vista k dispozici.
 • Aktivovat systém Windows Vista

  Můžete aktivovat kód Product Key systému Windows Vista.
 • Změnit kód Product Key

  Můžete změnit kód Product Key systému Windows Vista.
 • Přihlásit se bez časového omezení za účelem provedení určitých aktivit

  Můžete se přihlásit k systému Windows Vista bez jednohodinového omezení, abyste získali nový kód Product Key nebo získali přístup k datům v místním počítači.

Podobné problémy a jejich řešení

Další informace o aktivaci systému Windows Vista v režimu s omezenou funkčností naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

947874 Postup instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 po vypršení lhůty pro aktivaci systému Windows Vista

Vlastnosti

ID článku: 925582 - Poslední kontrola: 4. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor